czwartek, 2021-03-04 Adrianny, Kazimierza, Wacława

»»»

Warszawa, 04.03.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/ZACHODNIOPOMORSKIE/DZ/2021 z dnia 25.02.2021 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 05.03.2021 r.

Zamawiający w dniu 04.03.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Marek Wojciechowski Usługi Transportowe,
ul. Stargardzka 43, 73-110 Sowno
Łączna cena brutto: 621,78 zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V (śląskie nr 26/K/O/2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci II stopnia (zwanego dalej Obozem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”,, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” (nr 5/DZ/2021)


DOTYCZY WYKONANIA I DOSTAWY NAGRÓD NA REGIONALNE ZAJĘCIA AR wykonanie i dostawa drobnych upominków i nagród dla uczestników Regionalnych Zajęć AR, organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V (nr 4/DZ/2021)


DOTYCZY WYKONANIA I DOSTAWY NAGRÓD NA REGIONALNE ZAJĘCIA AR wykonanie i dostawa drobnych upominków i nagród dla uczestników Regionalnych Zajęć AR, organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 04.03.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 27/DZ/W/2021 z dnia 25.02.2021 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 05-07.03.2021 r.

Zamawiający w dniu 04.03.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Pro Caritate Fundacja
ul. Okopowa 55; 01-043 Warszawa
Łączna cena brutto: 7912,00  zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 04.03.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/K/W/2021 z dnia 25.02.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci , organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 05-07.03.2021 r.

Zamawiający w dniu 04.03.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Kingslej Kanu
    Łączna cena brutto brutto – 520 zł
2. Binkiewicz Aleksandrę
    Łączna cena brutto brutto – 520 zł.
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 04.03.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 26/DZ/W/2021 z dnia 25.02.2021 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 05-.07.03.2021 r.

Zamawiający w dniu 04.03.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu;
Zdobywców Wału Pomorskiego 99; 78-600 Wałcz
Łączna cena brutto: 10496,00 zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 02.03.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/DZ/specjalista/2021 z dnia 18.02.2021 r. , w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego – fizjoterapeutycznego, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” dla 6 uczestników/czek Projektu w województwie lubelskim w terminie 02.03.2021 r. - 31.03.2021 r.

Zamawiający w dniu 02.03.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
Krystian Malec
Łączna cena brutto brutto – 1 920,00 zł
Gabinet fizjoterapii i masażu Mariusz Paszko
Łączna cena brutto brutto – 1 920,00 zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 01.03.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 25/DZ/W/2021 z dnia 17.02.2021 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4 – 16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 05-07.03.2021 r.

Zamawiający w dniu 01.03.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Bydgoskie Obiekty Sportowe Spółka z o.o.
85-915 Bydgoszcz; ul. Gdańska 163 lok. 110
Łączna cena brutto: 10896,00 zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Strona 1 z 42


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach