czwartek, 2020-04-02 Franciszka, Malwiny, Władysława

»»»

Warszawa, 19.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 8/Dz/2020 z dnia 11.03.2020 r., w zakresie wykonania i dostawy dyplomów dla uczestników Regionalnych Zajęć AR, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Zamawiający w dniu 17.03.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
P.H. Horyzont Tomasz Ciupek ul. ks. F. Ścigały 29A/6, 40-208 Katowice
Łączna cena brutto – 284,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 17.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 7/Dz/2020 z dnia 9.03.2020 r., w zakresie wykonania i dostawy drobnych upominków i nagród dla uczestników Regionalnych Zajęć AR, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Zamawiający w dniu 17.03.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Studio Mrówka Joanna Foryś-Maziak,
ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków
Łączna cena brutto – 7493,60 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV (nr 8/DZ/2020)


DOTYCZY WYKONANIA I DOSTAWY DYPLOMÓW NA REGIONALNE ZAJĘCIA AR wykonanie i dostawa dyplomów dla uczestników Regionalnych Zajęć AR, organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV (nr 7/DZ/2020)


DOTYCZY WYKONANIA I DOSTAWY NAGRÓD NA REGIONALNE ZAJĘCIA AR wykonanie i dostawa drobnych upominków i nagród dla uczestników Regionalnych Zajęć AR, organizowanych w ramach projektu pt. Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy

Warszawa, 26.02.2020 r.

 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/wielkopolskie/2020 z dnia19.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej osób na zajęcia kulturalno oświatowe, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 29.02.2020 r.
 
 
Zamawiający w dniu 26.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
Biuro Ochrony LEX Maciej Waniorek, ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz
łączna cena brutto 945 złotych

słownie: dziewięćset czterdzieści pięć 00/100 złotych brutto.


Informacja o wyborze wykonawcy

Warszawa, 26.02.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/wielkopolskie/2020 z dnia19.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej osób na zajęcia kulturalno oświatowe, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 29.02.2020 r.
 
 
Zamawiający w dniu 26.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
Ali-Woj.-Trans Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chrabowa 26, 62-002 Suchy Las
łączna cena brutto  2 200 zł 
słownie: dwa tysiące dwieście 00/100 złotych brutto.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/wielkopolskie/2020 DOTYCZY TRANSPORTU


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ osób na zajęcia kulturalno oświatowe (zwanych dalej zajęciami), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanychna podstawieUmowy o zlecenie realizacjizadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/wielkopolskie/2020 - WYNAJEM TRANSPORTU OSÓB


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ osób na zajęcia kulturalno oświatowe (zwanych dalej zajęciami), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanychna podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 30.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8B/DZ/W/2020 z dnia 22.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 31.01-02.02.2020 oraz 07-09.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 30.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
Hotel Trzy Stawy Katowice Sp.z o.o.
ul. Szybowcowa 1A; 40-502 Katowice
Łączna cena brutto: 11640,00 zł
słownie: [jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści zł 00/100] złotych bruttoł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 1 z 16