czwartek, 2023-03-23 Feliksa, Konrada, Zbysławy

Informacja o wyborze wykonawcy

 

Warszawa,  23.02.2023r.

 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr  4/DZ/warmińsko-mazurskie/2022-2023 z dnia14.02.2023 w zakresie świadczenia usługi transportowej uczestników/czek  Zajęć Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII”.
 
 
Zamawiający w dniu 23.02.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
Kris-Bus ul. Brodnicka 7 14-200 Iława
 
Łączna cena brutto : 3379,00 zł 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Warszawa 21.02.2023 r.

 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/DZ/warmińsko-mazurskie/2022-2023 z dnia13.02.2023 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII”.
 
 
Zamawiający w dniu 21.02.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 

Kris-Bus ul. Brodnicka 7 14-200 Iława 

łączna cena brutto 1488,00 słownie tysiąc czterysta osiemdziesiąt osiem złotych zero groszy

 


»»»

Warszawa, 20.02.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/2023/materiały BO z dnia 7.02.2023 r., w ramach projektów realizowanych na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w zakresie świadczenia:
a) wykonanie i dostawa materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz drobnych upominków i nagród dla uczestników Regionalnych Zajęć AR, organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII”
b) wykonanie i dostawa materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz nagród na zajęcia w ramach Warsztatów, Obozów i Szkoleń dla osób z otoczenia organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”.

Zamawiający w dniu 20.02.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
STUDIO MRÓWKA Joanna Foryś-Maziak;
ul. Czechosłowacka 7; 30-328 Kraków
NIP 679 252 21 99
Łączna cena brutto: 26 383,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Poznań, 08.02.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/DZ/wielkopolskie/2022-2023 z dnia 01.02.2023 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej uczestników Zajęć Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII”.

Zamawiający w dniu 08.02.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ali-Woj-Trans Sp. Z o.o., s.c.,
ul. Chrabowa 26, 62-002 Suchy Las
Łączna cena brutto: 4750,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023/materiały – WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW I NAGRÓD


DOTYCZY WYKONANIA I DOSTAWY MATERIAŁÓW I NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW
a) wykonanie i dostawa materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz drobnych upominków i nagród dla uczestników Regionalnych Zajęć AR, organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII”.
b) wykonanie i dostawa materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz nagród na zajęcia w ramach Warsztatów, Obozów i Szkoleń dla osób z otoczenia organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII””.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/DZ/wielkopolskie/2022-2023 – USŁUGA TRANSPORTOWA


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ uczestników/czek Zajęć Aktywnej Rehabilitacji (zwanych dalej ZAR), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dnia 27.01.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 21/WAR/dzieci/2022-2023 z dnia 11.01.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminach 03-05.02.2023 r.

Zamawiający w dniu 27.01.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o. o.;
43-460 WISŁA, ul. Olimpijska 1
Łączna cena brutto: 4160,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY MAŁOPOLSKIEdotyczy Zapytania ofertowego nr 3/DZ/małopolskie/2022-2023 z dnia 17.01.2023 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII”.
w terminie  28.01.2023 - 31.03.2023 r.
 
Zamawiający w dniu 26.01.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Krakowski Klub Kajakowy, ul. Kolna 2, 30-301 Kraków
łączna cena brutto 1125,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


»»»

Warszawa, 26.01.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/DZ/zachodniopomorskie/2022-2023 z dnia 13.01.2023r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR - bal karnawałowy, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VII”. w terminie 11.02.2023 r.
 
Zamawiający w dniu 26.01.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
„BOSAR” Ryszard Bosak, Nad Potokiem 29B, Pilchowo 71-371 Szczecin
łączna cena brutto: 1500,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 1 z 84


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach