Temat: Kurs komputerowy z wynagrodzeniem dla osób z Małopolski

Chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe? Zapraszamy na BEZPŁATNY kurs
komputerowy z elementami kadrowymi.

Jesteś osobą niepełnosprawną?
Jesteś w wieku 30+?
Nie pracujesz i nie studiujesz dziennie?
Zgłoś się do nas!

Centrum Rozwoju i edukacji zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy z elementami kadrowymi.

Oferujemy:
- 80h zajęć z Worda i Excela prowadzonych przez profesjonalnych trenerów
- Zajęcia o tematyce kadrowej
- Pomoc w znalezieniu 3 miesięcznego stażu i zatrudnienia
- Catering
- stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł netto za miesiąc + składki społeczne ZUS

Pogram szkolenia obejmuje:
 Edytowanie i formatowanie tekstu, tworzenie tabel i wykresów w programie Word,
 Tworzenie tabel, wykresów, raportów, rozliczeń w programie Excel,
 Prawo pracy,
 Ubezpieczenia społeczne,
 Świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 Podatek dochodowy od osób fizycznych
 Praktyczne naliczanie wynagrodzeń
 Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania
 Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-
prawnych
 Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia
 Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych
 Przepisy prawa pracy - obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki

Korzyści jakie wyniesiesz z udziału w kursie:
 Będziesz gotów do pracy na stanowisku w kadrach i innej szeroko pojętej pracy
biurowej,
 Pracując w małych grupach zdobędziesz praktyczną wiedzę podaną w przystępny,
oraz ciekawy sposób przez sprawdzonych trenerów
 Dzięki zdobytym umiejętnościom nauczysz się samodzielności w pracy
administracyjnej
 Otrzymasz certyfikat zaświadczający o udziale w kursie
 Dzięki pracy z doradcą zawodowym, psychologiem, oraz pośrednikiem pracy ustalisz
swoją indywidualną ścieżkę zawodową

https://senseconsulting.pl/praca/#20

Zgłaszać się można w prywatnej wiadomości.
Liczba miejsc ograniczona !