1

Temat: Ulga rehabilitacyjna - na samochód

W uldze rehabilitacyjnej można odliczyć sobie od dochodu 2 280,00zł.

Wyjątkiem od obowiązku udokumentowania wydatków jest m.in. "używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;"

W przypadku kontroli Urzędu Skarbowego żeby uzasadnić prawo do skorzystania z ulgi trzeba przedstawić orzeczenie lekarskie i  dowód posiadania samochodu (dowód rejestracyjny).

A co z dowodami w jakim celu był używany samochód? trzeba przedstawiać jakieś zaświadczenia, że rzeczywiście uczęszczałem na rehabilitację? zaświadczenie z jakiegoś ośrodka lub skierowanie od lekarza? Czy wystarczy sam dowód rejestracyjny, a gdzie jeździłem tym samochodem Urzędu Skarbowego to już nie obchodzi?

Miał ktoś z was, kto korzystał z tej ulgi kontrolę US?

2

Odp: Ulga rehabilitacyjna - na samochód

Wymagane jest zaświadczenie od lekarza, który kierował na zabiegi rehabilitacyjne, zaświadczenie z ośrodka gdzie osoba niepełnosprawna uczęszczała na zabiegi ( teraz taki dokument jest wydawany odpłatnie {30 zł}).