1

Temat: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

STOWARZYSZENIE  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  ‘‘PODKARPACIE’’
38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15   kom. 502 027 736 / www.son.org.pl / ryszard.dzik@tlen.pl
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    Jasło, 28 wrzesień 2011 r.


Koleżanki i Koledzy - członkowie organizacji osób niepełnosprawnych, pracownicy niepełnosprawni oraz sympatycy i rodziny ON – PILNA SPRAWA!!

Niebawem wybory parlamentarne, które zadecydują nie tylko o tym, kto obejmie władzę w naszym kraju, ale i o przyszłości systemu wspierania zatrudnienia i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Jest raczej pewne, że władzę przejmie jedna z dwu głównych partii. Każda z nich ma odmienną wizję na tematy dotyczące ON: liberalną lub socjalną.

Tak więc nasze głosowanie będzie zarazem opowiedzeniem się:

- czy jestem za docelowym systemem  liberalnym opartym na własnej inwencji przy niewielkim wsparciu  z budżetu państwa – tak jak to ma miejsce w USA i Wielkiej Brytanii;
- czy też za systemem socjalnym opartym na wspieraniu zatrudnienia i rehabilitacji społecznej znacznymi środkami gromadzonymi przez niezależny fundusz mający osobowość prawną – tak jak obecnie jest to praktykowane w Polsce (PFRON) i w pozostałych krajach europejskich.

Aby ułatwić wybór członkom i sympatykom naszego Stowarzyszenia przygotowaliśmy zestawienie oparte na obserwacji dotychczasowych działań tych partii, ich programów wyborczych i wypowiedzi działaczy.

A działając w dobrej wierze chcemy i Was również tym zainteresować mając nadzieję, że to ułatwi Wam właściwy wybór podczas głosowania w dn. 09 października, do czego gorąco zachęcamy.

W imieniu Zarządu SON ‘Podkarpacie’
Ryszard Dzik, Prezes

                       WYBRANE STANOWISKA PO i PIS WOBEC SPRAW ON

1. Czas pracy ON najcięższych schorzeń:
------------------------------------------------------
PO: od 1-1-2012 wprowadzić czas pracy w wymiarze 8 godz./dziennie bez rekompensaty płacowo-urlopowej za dodaną godzinę pracy; ewentualnie skrócony czas pracy ON tylko wg zalecenia lekarza.
PiS: pozostawić skrócony czas pracy w wymiarze 7 godz./dziennie; ewentualna ósma godz. pracy tylko za zgodą lekarza i za dodatkowym wynagrodzeniem.

2. Limity dorabiania (pułapka rentowa):
----------------------------------------------
PO: utrzymanie limitów dorabiania; rozważa wprowadzić zasadę: albo renta albo praca - system angielski.
PiS: całkowite zniesienie limitów dorabiania dla wszystkich ON i emerytów.

3. Stanowisko wobec zatrudniania ON w Zakładach Pracy Chronionej:
-------------------------------------------------------------------------
PO: preferencje dla zatrudniania wspomaganego (z pomocą  asystenta)  na otwartym rynku pracy.
PiS: jest za równoległym zatrudnianiem ON zarówno na chronionym jak i na otwartym rynku pracy (obecnie, wg danych z PFRON; w zpchr pracuje 173 tys. ON, a na rynku otwartym 66 tys. ON).

4. Wspieranie zatrudniania ON poprzez dofinansowanie wynagrodzeń:
-------------------------------------------------------------------------
PO: limitowanie wysokości dofinansowania; rozważa ograniczenie czasu trwania takiego wsparcia dla Pracodawców ON.
PiS: limitowanie wysokości dofinansowania przy utrzymaniu tegoż wsparcia dla Pracodawców przez cały okres zatrudnienia ON - tak jak obecnie.

5. Wspieranie zatrudniania ON z lekkim stopniem niep.(częściowa niezdolność do pracy) oraz ON-emerytów:
--------------------------------------------------------------------------
PO: zlikwidowano dofinansowanie do wynagrodzeń ON-emerytów; rozważa wstrzymanie dofinansowań do wynagrodzeń dla ON z lekkim st.n. i częściową niezdolnością do pracy.
PiS: utrzymanie limitowanego-niskiego dofinansowania do wynagrodzeń dla obu ww. grup ON.

6. Wparcie zatrudnienia ON z najcięższymi schorzeniami:
--------------------------------------------------------------
PO: stopniowe odchodzenie od preferencyjnych warunków pracy takich ON (np. 7 godz. czas pracy)..
PiS: utrzymanie preferencji w pracy oraz wymogów osiągania odpowiednio wysokich wskaźników zatrudnienia tych ON przy korzystaniu z ulg, zwolnień i innych uprawnień.

7. Zatrudnianie ON w administracji publicznej:
--------------------------------------------------------
PO: jeśli do konkursu na stanowisko w administracji publicznej stanie ON i jeśli znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymogi, to będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu.
PiS: w administracji publicznej ON będą miały pierwszeństwo w zatrudnieniu w trybie poza-konkursowym (zniesienie obowiązku przeprowadzania konkursów w przypadku zatrudnienia ON).

8. Utrzymanie PFRON:
--------------------------------
PO: jest za likwidacją osobowości prawnej funduszu; docelowo wspieranie zatrudnienia ON bezpośrednio z budżetu państwa, a rehabilitacji społecznej przez lokalne samorządy.
PiS: za utrzymaniem funduszu i wspieraniem zeń zarówno zatrudnienia jak i rehabilitacji społecznej ON. Środki funduszu byłyby nadal gromadzone z kar płaconych przez pracodawców niezatrudniających odpowiedniej ilości ON.

9. Programy pomocowe i celowe dla ON:
---------------------------------------------
PO: stopniowo ograniczano programy oraz środki na programy pomocowe i celowe; zaoszczędzone środki przesunięto na wsparcie zatrudniania ON (na wzrost dofinansowań do wynagrodzeń ON).
PiS: zapowiada powrót do sprawdzonych (z lat 2005-2007) i dobrze ocenianych  sposobów finansowania integracji społeczno-zawodowej w ramach programów PEGAZ, STUDENT, PITAGORAS, HOMER; LBA, LBK, turnusów rehabilitacyjnych itp. oraz przywrócenie programu ‘Sprawny dojazd’;

10. Szkolenie ON:
--------------------------
PO: preferowanie systemu szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i doradztwa zawodowego.
PiS: położenie nacisku na szkolenia zawodowe i szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji przez już zatrudnionych pracowników.

PILNE!!!
Zarządy organizacji ON oraz Pracodawców ON prosimy o przekazanie tegoż opracowania wszystkim Członkom Waszej organizacji oraz Pracownikom niepełnosprawnym Waszego zakładu, a także sympatykom i rodzinom ON.

2

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

bardzo proszę o opinie nt pisma SON 'Podkarpacie'

3

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

Mis30 uważaj żeby nie dosięgła cię polityka ,,miłości....,,

4 Ostatnio edytowany przez veto (2011-10-02 13:51:21)

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

Taka dygresja

http://www.ruchpoparciapalikota.pl/wiad … pisze-tusk

Pamiętajmy też, że Polska jeszcze nie ratyfikowała jeszcze Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Od 30 marca 2007roku.

pozdro

5

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

ms30,  czy  Ty  myślisz,  że  zniechęciłeś  mnie  tym  postem  do  głosowania  na  tych  na  których  ja  chcę  głosować?  A  tak  na  marginesie  to  raczej  nie  dajmy  się  nabrać  na  takie  agitacyjne  posty  tyko  używajmy  "własnego  rozumku"  jak  mówił  Kubuś  Puchatek.

6

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

Witam serdecznie,
Ja tylko zachęcam do zapoznania się z RZETELNYM porównaniem zamierzeń ws. ON obu głównych partii. To jedna z nich w głównej mierze zadecyduje o przyszłości polskiego systemu rehabilitacji społ. - zawodowej ON. Partie mniejsze będą jedynie przystawkami. Palikot był 3 lata wice-szefem PO która zlikwidowała i ograniczyła w tym czasie wiele fajnych ON-programów PFRON.

Osobiście opowiadam się za dalszym istnieniem Funduszu PFRON i za dalszym
finansowaniem zeń rehabilitacji zdrowotnej i społecznej ON.
I dlatego STAWIAM NA PIS!!!
A za uwagi - wielkie dzięki.
Pozdrawiam
MS

7

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

Stawiaj dalej. Tylko przypomnę Ci, że prezydent wywodzący się z PiSu zawetował już ładne 3 lata temu ustawę znoszącą pułapkę rentową. Od tamtego czasu PiS nie dostanie głosu mojego ani nikogo z mojej rodziny.

8

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

Z zakresie utrzymania bądź likwidacji PFRON - czy utrzymywanie "tworu", który ma prezesa,wice,dyrektorów,wice, i jeszcze całą masę "sprawnych" urzędasów jest na pewno potrzebne? Czy tych zadań nie można przekazać niżej?
Przecież PFRON to moloch, który więcej sam "przeżera" pieniędzy niż przekazuje ON.
Sposób podejścia do spraw ON ? Ogłaszanie ważnych dla nas terminów przyjmowania wniosków pomocowych w różnych obszarach w okresie wakacji (gdzie przecież każdy ma prawo gdzieś wyjechać), dodatkowo z bardzo krótkim czasem przyjmowania wniosków - przynajmniej Nobel się za to należy.
Kolejna sprawa - w naszym prawie od każdej decyzji każdej instytucji w jakiś sposób przysługuje odwołanie -  od decyzji PFRONU - NIE.(w zakresie przyznania dofinansowania w obszarach) - nic tylko pogratulować PFRON-owi nieomylnych urzędników.
A politycy? W kampaniach wszyscy obiecują wszytko wszystkim- a jak to wygląda w praktyce to wiemy z życia codziennego.

9

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

Popieram wypowiedź ryby w 100%. Pozdrawiam

10

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

śp.Prezydent zawetował ustawę znoszącą limity tylko dlatego, że PO dołączył do niej przepisy skutkujące przeliczaniem rent wg zgromadzonych składek co skutkowałoby zmniejszeniem rent o ok. 60%. Natychmiastową nowelizacją dot. tylko zniesienia limitów Komorowski zamroził do dzisiaj.
Ad Rybie - czy masz inny pomysł niż finansowanie z PFRON? Gdybyś był nieco starszy to pamiętałbyś bd poziom pomocy za rządów PiS i o niebo mniejsze formalności.

11

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

ms30 napisał/a:

śp.Prezydent zawetował ustawę znoszącą limity tylko dlatego, że PO dołączył do niej przepisy skutkujące przeliczaniem rent wg zgromadzonych składek co skutkowałoby zmniejszeniem rent o ok. 60%. Natychmiastową nowelizacją dot. tylko zniesienia limitów Komorowski zamroził do dzisiaj.
Ad Rybie - czy masz inny pomysł niż finansowanie z PFRON? Gdybyś był nieco starszy to pamiętałbyś bd poziom pomocy za rządów PiS i o niebo mniejsze formalności.

Prezydent mógł ustawę podpisać w całości, podpisać i odesłać do TK lub podpisać się pod niektórymi jej przepisami. Pamiętam też jak wyraził się, że istotą bycia niepełnosprawnym i niezdolnym do pracy jest utrzymanie się z renty. Jak znajdę dokładną wypowiedź to ją przytoczę. Teraz jeszcze PiS wrednie kłamał w sprawie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale wyrok sądu w trybie wyborczym zapewne to zweryfikuje. Dodam tylko, iż w swoim mieście miałem do czynienia z władzą w wykonaniu PiSu i PO-PSL/SLD. Niestety, stosunek tej pierwszej do problemów niepełnosprawnych pozostawiał wiele do życzenia. Ci drudzy to naprawdę sporo więcej zrozumienia problemu i ludzkiego podejścia...

12

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

Ostatnio podróżowałam trasą nr 1 Łódź Toruń, od 25 lat droga nie była rzetelnie remontowana. To droga między narodowa pierwszej kategorii, to taka wizytówka Państwa Polskiego. Okazuje się, że wszystkie rządy w przeciągu 25 lat nie zrobiły nic by była to  rzeczywiście droga pierwszej kategorii. Obecnie jest jeszcze gorzej niż 2 lata temu, dziura na dziurze. Dlatego nie warto głosować na żadną formację która już władała Polską. Miało być przyjazne państwo, a zostało ,,państwo draństwo,,

13

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

Grzelo- teraz ja z Tobą się w 100% zgadzam wink też mnie ta sprawa rozjuszyła hmm

14

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

A innych partii do wyboru nie ma?
Co do obietnic PiS-u, to moim zdaniem obietnice sobie, realia sobie. Kiedyś obiecali (bez związku z ON) wprowadzenie ustawy, na którą nie mieli czasu przez kilka lat, a wrzucili ją pod obrady przed samiutkim zakończeniem kadencji, kiedy już tracili władzę. I tego samego spodziewam się po nich w kwestii tych obietnic.
Po PO też się za wiele nie spodziewam.
Ale skoro już mój głos i tak ma pójść na jakieś zmarnowanie, to może istnieje jakaś sensowna inna partia, której nikt by szans nie dawał, ale jak się zbiorą te zmarnowane głosy... smile

15

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

Ajużci,są inne partie,tylko wszystkie po swoim sukcesie, jakoś zapominają
o co im chodziło.

16

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

Chciałabym bardzo, by w najbliższym czasie ktoś z rządzących zajął się ulepszeniem systemu finansowania pomocy min. z PFRON-u dla osób niepełnosprawnych. Chodzi mi konkretnie o koszty zakupu wózków aktywnych/elektrycznych, dostosowywania mieszkań dla ON, budowania podjazdów. Czemu to tak dużo kosztuje? Prosty w konstrukcji podjazd jest często oszacowywany w kosztorysie najmniej w granicach 15.000 zł. Nie wspomnę już o wózkach aktywnych. Ich cena  jest niewiele mniejsza od kosztu zakupu auta. Skąd biorą się te horrendalne sumy? Czyżby po drodze  ktoś "żerował" na naszej niepełnosprawności?

17

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

Mimi, sprawa wydaje się być całkiem prosta. Ceny są tak wyżyłowane właśnie przez to, że są takie dofinansowania z PFRON czy NFZ. Jeśli by znieść dofinansowania, ceny powróciłyby do wartości rynkowych - no bo nikt normalny nie kupowałby wózka aktywnego za własne pieniądze, który jest trochę prostrzą konstrukcją niż rower, za 10 tys. Jak ktoś napisał wczesniej - zlikwidować PFRON.

18

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

Marta G. napisał/a:

Mimi, sprawa wydaje się być całkiem prosta. Ceny są tak wyżyłowane właśnie przez to, że są takie dofinansowania z PFRON czy NFZ. Jeśli by znieść dofinansowania, ceny powróciłyby do wartości rynkowych - no bo nikt normalny nie kupowałby wózka aktywnego za własne pieniądze, który jest trochę prostrzą konstrukcją niż rower, za 10 tys. Jak ktoś napisał wczesniej - zlikwidować PFRON.

CZY PROGRAM 'SPRAWNY DOJAZD' TAK SAMO OCENIASZ?

19 Ostatnio edytowany przez Marta G. (2011-10-10 09:05:16)

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

ms30- po pierwsze program nie jest skierowany do wszystkich niepełnosprawnych, z  resztą jak wiekszość programów: są równi i równiejsi (program jest kierowany przede wszystkim do osób uczących sie lub pracujących. Po drugie dofinansowanie jest zależne od wysokości dochodów przypadających na jednego członka rodziny, więc nie wiem czy w pierwszej kolejności dofinansowanie dostają osoby z najniższą kwotą czy najwyższą przypadającą na członka rodziny. A po trzecie kwoty są dyskusyjne: np. maksymalne dofinansowanie na oprzyrządowanie może maksymalnie wynosić 9-krotność najniższej krajowej, co daje kwotę (strzelam) około 11 tys. złotych, a wiem, że przystosować auto można już za ok. 2 tys. złotych. I tu już jest pole do nadużyć.

20

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

No tak, Marto tobie to nic się nie podoba. może pasowała by oglądanie meczu piłki nożnej, wszak na program Orliki są pieniądze,  a dla potrzebujących na podstawowe potrzeby nie ma. Od lipca ludzie czekają na potwierdzenie wniosku na głupi materac.... gdzie ty człowieku żyjesz? W obłokach? Samochód dla kulawego sprawa podstawowa.

21

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

Ewka23, a dlaczego jeden kulawy jest lepszy od innego? Dlaczego pracujący kulawy ma nie dostać dofinansowania do wózka aktywnego dlatego, że za dużo zarabia a kulawy na rencie dostanie? Jak widzisz, nie ma sprawiedliwego podziału państwowych pieniędzy, czyli także moich. Chodzi mi głównie o faworyzowanie jednych na rzecz drugich. Czy kulawy pracujący jest gorszy od niepracującego i odwrotnie?

22

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

najlepsze jest to, że kulawy na samej rencie nie dostanie, o ile się nie uczy- bo nie pracuje:) a ten co pracuje, zwykle za dużo zarabia ;p i tak sobie Państwo poradziło z dofinansowaniem.. wink

23

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

No i do kogo masz pretensje, taka jest i będzie ,,polityka miłości i przyjazne państwo,, tego chce większość głosujących. Głosowałaś?

24

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

No i już,dylemat sam się wziął i rozsupłał.
Pochylić czoła przed myślącymi o O/N.Zawsze ktoś dostanie coś.

25

Odp: PILNE - Wybory a sprawy osób niepełnosprawnych

W zakresie likwidacji PFRON-u powrócę na chwilkę do tego tematu.
Żeby w niektórych obszarach pomocowych otrzymać dofinansowanie jednym z wymogów jest "aktywność zawodowa"
Pod tym pojęciem PFRON rozumie: zatrudnienie,albo rejestrację jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy.
Chcąc w przyszłości liczyć na jakieś grosze od nich musiałem jechać do urzędu pracy, zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy.
Efekt- od tego dnia muszę co miesiąc prosić kogoś, żeby mnie zawiózł do tego urzędu, wtargał mnie tam po schodach tylko po to, żebym na jakiejś liście złoży podpis ze byłem, potem znowu schody, powrót do domu i tak co miesiąc.
Zaznaczam, że mieszkam w małej gminie gdzie w ogóle znalezienie pracy jest cudem;a w przypadku ON to chyba szybciej meteorytem dostanę w łeb niż znajdę prace.
Może tak PFRON wymyśli jeszcze jakieś "ułatwienia"?
Może żeby dostać dofinansowanie to trzeba by np. wjechać wózkiem na szczyt latarni w Kołobrzegu ? Albo przejść na linie nad wąwozem pełnym lawy?
Ma ktoś jakieś propozycje ?