Temat: Badanie dotyczące intymności

Dzień dobry,

Jestem doktorantką na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich przy
Wydz. Hist. z siedzibą w ISNS i w ramach mojej pracy doktorskiej realizuje badania
dotyczące cielesności i intymności kobiet z niepełnosprawnościami fizycznymi.

Poszukuję respondentek, kobiet z niepełnosprawnością ruchową, które zechciałyby wziąć udział w badaniu.

Do badania zapraszam osoby pełnoletnie.

Badania są realizowane w formie indywidualnych wywiadów, których głównych założeniem
jest poznanie historii życiowych osób, które zgodzą się na udział w takiej rozmowie. Chodzi
więc o dość luźną rozmowę, której przebieg będzie zależał od Ciebie, od tego które
doświadczenia są dla Ciebie ważne i którymi chcesz się ze mną podzielić.

Celem badania jest opisanie różnych podejść do własnego ciała i intymności oraz zrozumienie
roli jaką odgrywają w nich niepełnosprawność i kobiecość. Jako badaczka i kobieta zdaję
sobie sprawę z różnorodności doświadczeń cielesnych. Nasze ciała mogą w odmienny sposób
odczuwać przyjemność, ból, pragnienia, mogą służyć nam jako narzędzia do doświadczania
różnego typu wrażeń oraz środki do przekazywania uczuć. W badaniu chciałabym poznać to,
w jaki sposób można postrzegać własne ciało, jakie są ścieżki jego poznawania
oraz rozumienia.


Zależy mi, aby badanie było jak najbardziej dostępne i komfortowe, dlatego jego miejsce
i formę chciałabym ustalać indywidualnie. Z mojego doświadczenia wynika, że w obecnej
sytuacji najłatwiej realizować takie rozmowy za pośrednictwem platform online takich jak
Zoom lub GoogleMeets, ale istnieje również możliwość rozmowy telefonicznej lub spotkania
na żywo.

Wywiady zostaną zanonimizowane. Dane zbierane w badaniu określane będą jako poufne,
a wyniki będą opracowywane zbiorczo.

Osoby zainteresowane udziałem proszę o kontakt pod adres e-mail: z.rokita@uw.edu.pl
Zapraszam również do kontaktu w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań bądź wątpliwości.

Będę również zobowiązana za udostępnianie niniejszej informacji.

Z wyrazami szacunku,
Zuzanna Rokita