Temat: Zaproszenie do badania naukowego dla wolontariuszy

Szanowni Państwo,

nazywam się Iwona Nowakowska i jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS).

Przez lata studiów magisterskich byłam aktywną wolontariuszką, głównie w obszarze edukacji, a obecnie przygotowuję pracę doktorską w dyscyplinie psychologia na temat zaangażowania młodych dorosłych w wolontariat pod kierunkiem dr hab. Ireny Jelonkiewicz-Sterianos, prof. ucz.


Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu linku do badania wśród wolontariuszy Państwa organizacji. Dla rzetelnych i ciekawych analiz zależy mi na uzyskaniu danych od wolontariuszy z różnych obszarów, organizacji i województw.

Badanie jest skierowane do osób w wieku 18-35, które były zaangażowane w wolontariat co najmniej raz w ciągu ostatniego roku. Składa się z krótkiej ankiety demograficznej oraz 5 kwestionariuszy, a wypełnienie całego zestawu zajmuje średnio 20-25 minut.


Badanie jest anonimowe i dobrowolne, zbierane dane nie mogą posłużyć do identyfikacji uczestników ani organizacji, z którymi współpracują. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach analiz statystycznych. Możliwe jest uzyskanie raportu z analizy wyników – zarówno sami uczestnicy, jak i Państwo możecie się skontaktować ze mną pod adresem badaniawolontariuszy@gmail.com celem uzyskania takiego raportu.


Ankieta nie porusza tematyki trudnej, można się wycofać z badania w dowolnym momencie bez jakichkolwiek konsekwencji. Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.


Link do badania: https://tinyurl.com/ycnwav6z


Zachęcam do rozpowszechnienia informacji o badaniu. Pozostaję do dyspozycji w razie dodatkowych pytań.

Z wyrazami szacunku,


mgr Iwona Nowakowska

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Instytut Psychologii/Szkoła Doktorska

ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa


skrzynka robocza do celów przeprowadzenia badania: badaniawolontariuszy[at]gmail.com