Temat: Badanie naukowe w formie anonimowej ankiety osoby z MPD

Nazywam się Adam Janiak. Jestem studentem II roku Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i aktualnie przygotowuję pracę magisterską poświęconą zaradności i samoocenie osób z porażeniem mózgowym. Temat pracy wynika z tego, iż osoby, które zmagają się w życiu z większymi wyzwaniami wynikającymi np. z niepełnosprawności, w porównaniu z ludźmi sprawnymi posiadają więcej zasobów i często większą odporność psychiczną. Temat ten jest częścią szerszego projektu. Ma on na celu analizę czynników, które sprzyjają samodzielności, odporności i zaradności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z mpdz. Poznanie ich pozwoli tworzyć programy wspierające umiejętność dobrego przystosowania się do sytuacji trudnych, przekonanie o własnych możliwościach i samoocenę. Brakuje jednak danych w Polsce, dzięki którym można pracować nad programami profilaktycznymi lub terapeutycznymi. Chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do badania, szczególnie osoby między 18 a 35 rokiem życia. Badanie ma charakter kwestionariuszowy i jest całkowicie anonimowe. Osoby zainteresowane udziałem w badaniu, proszę o wiadomość na adres mailowy: adam940502@gmail.com Państwa wsparcie będzie dla nas nieocenione.
Z poważaniem,
Adam Janiak