1

Temat: Spastyka

Metody zwalczania spastyczności

Spastyczność niewielkiego stopnia zwykle nie stanowi problemu, nie wymaga postępowania leczniczego. Co więcej, niekiedy pacjenci uczą się wykorzystywać odruchy spastyczne w czynnościach codziennych. Na przykład skurcz przepony lub podrażnienie skóry brzucha wywołuje zgięcie bioder i kolan, które umożliwiają choremu założenie skarpetek, obuwia. Przez uniesienie pośladka lub zsunięcie się do przodu fotela wywołują odruch wyprostny kończyn dolnych, co ułatwia przeniesienie stóp z podłoża np. do samochodu. Wzmożone napięcie prostowników stawu kolanowego wspomaga stabilizację kolan przy próbach chodzenia itp.

Jednakże w większości przypadków spastyczne napięcie mięśni utrudnia bądź uniemożliwia chorym z niedowładami pionizację czynną, naukę chodu, a u porażonych utrudnia pielęgnację, a niekiedy również siedzenie (tendencja do ułożenia zgięciowo-przywiedzeniowego w stawach biodrowych, nadmierne zgięcie w stawach kolanowych). Niekiedy spastyczne ,,zrywy" mogą być nawet przyczyną upadku chorego z wózka lub łóżka.

Stopniowo dochodzi do ograniczenia ruchu w stawach, przykurczów. Zwiększenie spastyczności usposabia do powstawania odleżyn w następstwie ocierań skóry przy mimowolnych ruchach kończyn, utrudnia także gojenie odleżyn, gdyż dochodzi do stałego uszkadzania, rozrywania nowo powstałej tkanki ziarninowej, narastającego od obwodu delikatnego naskórka.

Spastyczne skurcze mięśniowe są bardziej uogólnione i częstsze, gdy rdzeniowy łuk odruchowy jest dodatkowo pobudzany przez patologiczne bodźce, np. w przebiegu infekcji moczowej, odleżyn. Spastyczność znacznego stopnia jest bardzo męcząca dla chorego, może być przyczyną jego doznań bólowych. Z tych względów zapobieganie spastyczności przez unikanie powikłań, wczesne wdrażanie pionizacji i ćwiczeń, a także leczenie spastyczności, stanowią jeden z ważnych elementów leczenia chorych z urazem rdzenia kręgowego. Spośród licznych metod leczniczych, mających na celu zmniejszenie bądź likwidację spastyczności, można wyróżnić trzy grupy: leczenie farmakologiczne, fizjoterapeutyczne oraz chirurgiczne.

2

Odp: Spastyka

Fizjoterapia w zwalczaniu spastyczności

Fizjoterapeutyczne metody zwalczania spastyczności można ująć w trzy grupy:

oddziaływanie temperatury;
elektroterapia;
ćwiczenia oraz wczesna pionizacja.
Różne formy ciepła stosowane są od wielu lat w celach leczniczych, m. in. do zmniejszania napięcia mięśniowego. Brooks i wsp. stwierdzili w warunkach doświadczalnych, że ogrzewanie obniża aktywność ruchową, powoduje rozluźnienie mięśni. Zimno natomiast powoduje początkowo zwiększenie odpowiedzi ruchowych, dopiero dalsze oziębianie wpływa na ich osłabienie, a oziębienie do 20'C powoduje zniesienie wszystkich odruchów (cold block). Przewodzenie impulsów jest zwolnione, a amplituda impulsów synaptycznych wzrasta. Dlatego też oprócz tradycyjnie stosowanego ciepła w terapii spastyczności wykorzystuje się również zimno . Mead i Knott uważają, że zimno działa znacznie lepiej niż tradycyjnie stosowane ciepło. Zastosowanie zimna obniża reakcję na bierne rozciągania na okres od kilku minut do 24 godzin. Uważają ,że znieczulenie zimnem obwodowych, końcowych organów czuciowych wpływa na zmianę oddziaływania na wpływy pobudzająco-hamujące płynące z rogów przednich rdzenia. Podejmowane są również próby miejscowego oziębiania rdzenia kręgowego w celu zmniejszenia spastyczności .

3

Odp: Spastyka

E l e k t r o t e r a p i ę spastyczności zapoczątkował Hufschmidt . Stwierdził, że stymulacja elektryczna poprzez ciałka buławkowate (Golgiego) i włókna Ib działa informująco i regulująco na ośrodki ruchowe. Jusić i Fronjek sądzą , że prawdopodobna jest tą drogą aktywizacja wrzecion mięśniowych i włókien Ia , pobudzających mięśnie agonistyczne i hamujące - antagonistyczne. Cook , stosując przeciwbólową stymulację rdzenia kręgowego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, stwierdził u nich również poprawę funkcji motorycznych ,wyrażającą się głównie zmniejszeniem napięcia spastycznego niedowładnych mięśni, poprawą koordynacji ruchów w czynnościach codziennych i lokomocyjnych. Potwierdzenie tych spostrzeżeń przez innych badaczy stało się podstawą do szerokiego wdrożenia stymulacji rdzenia kręgowego za pomocą stymulatorów implantowanych, jako metody leczenia spastyczności . W przypadkach tych stosuje się zwykle produkowane seryjnie stymulatory (Every Lab., Medtronix), po uprzednim stwierdzeniu korzystnego rezultatu próbnej stymulacji elektrodami wprowadzonymi pod kontrolą radiologiczną do kanału kręgowego poprzez igłę Touchy.

Fizjologiczną, choć zmienioną przez zaistniałe uszkodzenie rdzenia, jego stymulację stanowi działanie podłoża na powierzchnię podeszwową stóp. Dlatego też wskazane jest jak najwcześniejsze przejście w porażeniach rdzeniowych w pozycji leżącej do siedzącej, a zwłaszcza stojącej. Czynnik ten był mocno podkreślany przez Guttmana , jest uwzględniany w naszym postępowaniu usprawniającym. Nie mniej istotne i możliwe do wprowadzenia wcześnie i w każdych warunkach są systematyczne ćwiczenia bierne kończyn porażonych oraz intensywne ćwiczenia czynne - a tam, gdzie jest to możliwe oporowe - kończyn niedowładnych. Zapewnia to dopływ fizjologicznych bodźców proprioceptywnych do izolowanego odcinka rdzenia.

Rzadko występującą w naszym materiale klinicznym masywną spastyczność wiążemy właśnie z aktywnym, wcześnie wdrożonym programem leczenia usprawniającego z pionizacją bierną prowadzoną od pierwszych dni po urazie. Bardziej nasiloną spastyczność obserwujemy natomiast u chorych z poważnymi powikłaniami lub z uszkodzeniami towarzyszącymi, które siłą rzeczy opóźniają wdrożenie wczesnej pionizacji i aktywnej rehabilitacji.

Pewna rolę u chorych z niedowładami spastycznymi odgrywa trening z zastosowaniem sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Ćwiczenia te wykonuje sam pacjent, a jego aktywność mięśniowa kontrolowana jest przez urządzenie elektromiograficzne z zastosowaniem pomocy audiowizualnych. Pacjent obserwuje świetlne (wykres czynności ćwiczonych, napinanych bądź rozluźnianych mięśni) i dzwiękowe sygnały, których natężenie zmienia się proporcjonalnie do bioelektrycznej aktywności mięśni. Po krótkim treningu pacjent jest w stanie czynnie wpływać na aktywność mięśni i dowolnie zwiększać ją lub zmniejszać .

4

Odp: Spastyka

Witaj
Podając fragmenty tekstów i opracowań wypada podać ich autora i źródło

5

Odp: Spastyka

Proszę bardzo:)
Fragment ksiązki "Urazy kręgosłupa odcinka szyjnego i ich następstwa"
autorstwa Prof.dr hab.n.med. Jerzego Kiwerskiego

6

Odp: Spastyka

Też miałem podany botox, niestety nic to nie zmieniło. Spastyka w zasadzie bez różnicy.

7

Odp: Spastyka

W moim przypadku lekarze stwierdzili że botulina nie będzie skuteczna bo mam zbyt wiele spastycznych mięśni i może ona doprowadzić do zaburzeń funkcji przepony smile
Mnie te argumenty nie przekonały a prawdziwej przyczyny doszukuję się w cenie leku.
Kiedy naprawdę się  coś zmieni w tym naszym dziwnym kraju?

8

Odp: Spastyka

Witam. Fajnie czyta się te wypowiedzi.Czytałam także wypowiedź pana prof. na temat urazów rdzenia kręgowego.Załuję, że nie mogę znaleźć żadnych materiałów na temat ucisku rdzenia kręgowego i ucisku korzeni w kanale kręgowym, w odcinku piersiowym. W wydawnictwach medycznych mało jest informacji na ten temat. Generalnie podają, że zmiany w tym odcinku kręgosłupa występują bardzo rzadko, a jeżeli już, to należy kojarzyć je z półpaścem. Jestem ograniczona ruchowo, dolegliwości jakie odczuwam są okropne i krew mnie zalewa kiedy słyszę i czytam, że każdy ucisk rdzenia należy jak najszybciej usunąć. W moim przypadku operacja nie wchodzi w grę. Cieszę się każdym dniem, że jeszcze się poruszam, z problemami ale jednak, najbardziej jednak denerwuje mnie fakt, że nic nie można zrobić i chyba zaczyna dopadać mnie coś w rodzju depresji.

9

Odp: Spastyka

Saba napisał/a:

najbardziej jednak denerwuje mnie fakt, że nic nie można zrobić

Saba,dlaczego nic nie mozna zrobic?

10

Odp: Spastyka

Witam.Nie można nic zrobić, bo mam zbyt duże zmiany w kręgosłupie.W kręgosłupie lędźwiowym zmiany na trzech poziomach - jestem po operacji na poziomie L4-L5. W odcinku szyjnym zmiany na dwóch poziomach: C5-C6 i C6-C7, centralne wypukliny krążka międzykręgowego z niewielkim uciskiem worka oponowego i zmniejszeniem przedniej rezerwy płynowej kanału kręgowego. W odcinku szyjnym kręgosłupa , na poziomie Th6-Th7 prawoboczna wypuklina krążka międzykręgowego wpuklająca się do prawej przedniej części kanału kręgowego i uciskająca korzenie nerwowe wewnątrz kanału oraz w niewielkim stopniu przedni-boczną powierzchnię rdzenia kręgowego. Trzon kręgu Th7 jest nieznacznie klinowo zniekształcony. Na poziomie Th8-Th9 duża centralno-prawoboczna wypuklina krążka międzykręgowego z uciskiem rdzenia kręgowego i prawych korzeni nerwowych w kanale kręgowym na tym poziomie. Rezerwa płynowa kanału na tym poziomie jest jedynie śladowo zachowana. Lekarz neurochirurg stwierdził, że operacja jest zbyt ryzykowna, że trzeba byłoby stabilizować kręgosłup na wysokości sześciu kręgów. Podobną opinię wyraził lekarz w Centrum Rehabilitacji. Lekarz neurolog skierował mnie do poradni przeciwbólowej. Nic z tego nie wyszło. Byłam tam dwa razy i skończyło się, bo nie mogę jeździć komunikacją. Byłam także zapisana na konsultację do Konstancina, bo tam są lekarze specjalizujący się w kręgosłupie szyjnym i piersiowym.Rodzina zawiozła mnie tam, niestety z konsultacji nic nie wyszło bo nie byłam w stanie czekać, a był tłum ludzi. Trochę nawet czekałam tzn. chwilę posiedziałam, potem oparłam się przy rejestracji o półkę, a potem położyłam się na kanapie, która stała w poczekalni. Niestety dolegliwości tak się nasiliły - jak zwykle po jeździe samochodem - że wróciłam do domu. Nie byłam w stanie czekać kilka godzin.

11

Odp: Spastyka

To jeszcze ja. Napisałam:w odcinku szyjnym kręgosłupa, na poziomie Th6-Th7, a powinno być w odcinku piersiowym. Za pomyłkę przepraszam.

12

Odp: Spastyka

Chorobami twojego kręgosłupa można by obdzielić, co najmniej tuzin ludzi, a co do twojej pomyłki to na tym forum sami specjaliści od kręgosłupów i wszyscy wiedzą, że "Th" to odcinek piersiowy.
Mam nadzieje że w naszej ukochanej Polsce coś się jednak zmieni i osoby z takimi dolegliwościami jak ty będą przyjmowane przez lekarzy o wyznaczonej godzinie bez czekania, czy to jest tak bardzo skomplikowane żeby nie można było tego zorganizować?
Głowa do góry i więcej optymizmu, pozdrawiam.

13

Odp: Spastyka

Dzięki, już mi lepiej.

14

Odp: Spastyka

jak dokładnie wygląda podawanie botuliny?? czy to prawda, że jednorazowo dokonuje się wielokrotnego wstrzyknięcia w mięśnie??

15

Odp: Spastyka

mam pytanie moze zabrzmi dla was smiesznie w koncu troche siedzicie w tym temacie ale czy w miare jak miesnie powracaja do pracy jest szansa na to ze spastyka ustapi mi ona bardziej przeszkadza niz pomaga prostuje mi lewa noge i przeszkadza zgiac zaczynam chodzic o kulach i przestawiajac noge musze ja pokonac i wytranca mnie to z rownowagi gdyby nie ona juz dawno z klami bym powracal do zdrowia w sumie pozoztalo mi pozbyc sie spastyki skostnienia jednego biodra i wzmocnic miesnie i bede miec szanse zyc jak przed wypadkiem

16

Odp: Spastyka

Witam.
Mam trochę nietypowe pytanie.
Prowadzę ośrodek szkolenia kierowców. Zgłosił się do nas 19-letni
chłopak, który cierpi na spastyczność kończyn dolnych. Mam bardzo ogólny obraz tej choroby, żeby nie powiedzieć żaden. Nie wiem
jednak,wynikiem czego jest spastyczność u tego 19-latka. Moje pytanie brzmi: Czy ten chłopak ma w ogóle szanse na "normalne" zrobienie prawa jazdy? Wiem, że w tej sprawie powinien wypowiedzieć się lekarz, który stwierdzi po zbadaniu, czy są jakieś przeciwwskazania. Ale czy w ogóle czasem istnieją przypadki, które mogą normalnie prowadzić samochód? Czy raczej niezbędny będzie pojazd, który obsługuje się ręcznie (w przypadku wspomnianego chłopaka bez użycia nóg)? Chłopak ma bardzo wiele chęci i chciałby prawo jazdy zrobić normalnie, ja natomiast nie wiem, czy w ogóle dawać mu nadzieję, czy lepiej znaleźć mu od razu ośrodek, w którym nauczy się jeździć na
samochodzie przystosowanym.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.