76 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-08-26 10:06:18)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

      LEŚNI  LUDZIE


Leśni ludzie ale nie inni,
jak ci ludzie nie z lasu.
Żyją w trudzie będąc zaradnością czynni -
chodząc do lasu od czas do czasu.      OBALENIE  PRZYSŁOWIA


Mówi się: "Bądź mądry i pisz wiersze".

Ja nie jestem mądry, a piszę wiersze...

Więc jak to jest z tą mądrością?      KRÓTKI  WIERSZ  BEZ  TYTUŁU


Autorowi wiersza dostawcy mebli kupioną skręcali szafę.   

Myśl autora wiersza na widok skręcanej szafy: 
Człowiek w trumnie, to brzmi dumnie.

Autor wiersza mówi do dostawców mebli podczas skręcania szafy:

- Wygląda jak trumna.

Dostawca mebli:
- Cóż za skojarzenie?

Autor wiersza:
- Śmiertelne.


     *     *     *


Nie jestem wybitnym poetą jak Gałczyński.
Jestem wykwitnym poetą jak Mietko.      NA  SĄDY  BOSKIE  NIE  MA  RECEPTY


Co człowiek to głowa - co głowa to rozum.
Co rozum to myśl - co myśl to postanowienie.
Co postanowienie to decyzja - co decyzja to traw lub błąd.
A sądem i tak los.        PIERWIASTKA*


Wiosno, wiosno rozpoczęta wiosno,
   bądź mi ciepłym niebem.
Patrzę na ciebie horyzontu lobem,
  ach nie bądź mi wiosną sprośną.


Chłody odeszły, lody spłynęły,
  zalew odwiośniał, ulubienice okrężnicami*.   
Ludzie chodzą pojedynczo, parami, 
  ach jak przyrody wykwity drgnęły!... 


Leszczyny, osiki upiększają bazie,
  pąki na drzewach oczy znajdują.
Miły wiaterek po ciele powiewa...


Żaby ku wodom wędrują...
Ptak z ptakiem dobrze się miewa. 
I ja z pierwiastką wiosną
  już przez zimę nie pokutuję.

  Objaśnienie: Pierwiastka* - wczesna wiosna.
  okrężnice* - pływające kaczki w miejscu swego pobytu.W  DRODZE  DO  MIEJSCA  URODZENIA
     I  W  MIEJSCU  URODZENIA


W drodze do miejsca urodzenia
I do umiłowania wiecznego -
Podążam, aby doznać natchnienia
I wyzbyć się z duchowej pokuty cierpiącego.


Przemijając krajobraz piękny, jak w bajce,
Aż z wrażenia drgawek dostaję.   
Czy ktoś z Was kiedy pytanie zadaje,
Ileż to urody w tym stworzeniu Boskiej Trójcy?


Wzgórki, pagórki przemijam,
W puszczy zieloną otchłanią pojmany;
Wzrokiem i duszą jej uroki wypijam
I aż z upojenia radosnym doznaniom jestem oddany.


Obrzeża drogi w zawilce usłane,
Na których motyle się znajdują -
Z wonnego zapachu swe loty falują.
Ach, jakżeż mało gdzie to spotykane.


Posiwiałe-szarobiałe-zbrązowiałe brzozy
Zielonym jemiołom siebie przyozdobią.
Ach, przecież jak miło być sobą
I dostrzec to z poczuciem wiosennej dozy.


W duszy i w sercu uzdrowienie,
Pierwiastka wiosna oko pociesza.
Wędrówka zwierząt piesza
Zapisze się do nieprzemijalnego wspomnienia. 

* * *
A w miejscu urodzenia,
Gdzie wioska zwie się: Cimanie -
W jednym, drugim, trzecim miejscu do ujrzenia
W gniazdach krzątają się bociany mając zadanie.
https://photos.google.com/photo/AF1QipMaDdDc-9C5B49AJDyaJaXZf_H_t28_E_-jk7Pa


Okres rozrodczy z natury dokonać -
https://photos.google.com/photo/AF1QipPtVxwBNtXcy0RwB1sJSnYAArwrfzLVr-pw3lxM
Po czym wzbić się pod wysokie niebo
I pożegnać ciebie przyjazna glebo,
Odlecieć - przylecieć - daleki przelot pokonać.


Tymczasem na skraju wioski
Z pagórka dzieciństwo wspominam, 
Z pragnienia nie z troski
Podziwiam rzeki zakola "Sidra" z nazwy,
którą od dzieciństwa znam.
https://photos.google.com/photo/AF1QipNVdQUlxZ9E_TebTn_NQmjC7e2xVzpgJd64AHKP


Na horyzoncie za rzeką -
Krajobraz w zielony las wybujał.
Aż niepokój się bierze pod powieką, 
Że czas przeszły aż takie zmiany ujął! 


Olchy rzekę okalają,
Pagórki brzozami zarosły.
I hen tam dalej las wzrostem wyniosły,
Jakżeż czasy krajobrazy zmieniają!


Widzę nie zmąconą przyrodę,
Jak wodę czystą bez skazy.
W dobie kryzysu sprzyja urodą,
Co tylko van Gogh-owi* umieścić na obrazy.

Objaśnienie: Vincent Willem van Gogh* - holenderski malarz z XIX wieku.
Wiersz pisałem w kwietniu 2009 roku.  WE  DWOJE


Czego mi brak,
Ty to masz.
Czego Ci brak,
ja to mam.
Nie ma u nas drak,
bo wszak Ty to wiesz 
i ja wiem nieborak, 
co z siebie damy
dla siebie. 

  Basi

77 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-08-26 10:11:49)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

    W  CHWILI  TEJ  IV
                                             
                                                 
Bluszcz, iwa, głóg, pigwa i kalina
rozbujały się w listkach.
Z puszczy niesie zapach jedlina,
a wzrok osiadł na kawkach.    MIŁOŚĆ  DO  WIOSNY


Wieczna boleść serce spowiła,
A żal dokonał reszty.
Czego ja chcę od ciebie, wiosno miła,
Zakochując się w tobie bez reszty.


Widzę w tobie wszystko, jak dziecko,
Wszystkiego żałuję, jak przyrodnik.
Rozmiłowany jestem, jak w Lady Pank, Olecko,
I dbam o ciebie, jak ogrodnik.


Choć kwiatów nie pielęgnuję,
Ale i nie wyrywam.
Za to okiem wszędzie je znajduję
I w wierszu Wam przesyłam...OD  BOGA,  NIE  Z  WYBORU


Jesteś w domu
I jest komu -
Otworzyć okno,
Zadbać o czystość.


Nie proszę o litość,
Albowiem wszystko Ty rozumiesz
I już wcześniej podejść umiesz -
Do tego co inne,
Lecz nie dziwne,
Choć kalekie
I do oryginału dalekie. 
A Tobie zwyczajne,
Jak dzień i noc,
Choć nie fajne,
Ale pisane.

  Basi       WIASNA
[ etnicznie ziomkom ]


Wiasna pryszła uże;
Żawaronki nad haławoj śpiewajuć!...
Ni był ja wojdziaka dołho
I dzieci minie uże ni znajuć.


Kali tak heta ni straszna,
Straszniejsza heta, szto wojdziaka tak hłucho.
Dusza maja heta dobro znaja,
Jak z hetaho mocno płocho. 


Wsiudy cisza i smutok,
Tolko wieciar sam wieja
I na niebi bieły abałok,
Na ziamle piatuch tolka zapieja...


U kustach zdarawo
I ptaszaczki dziarucca...
Jak da szczaścia mało
Widziać lepiej, niż wysnucca.


Babre reku zatrymali,
A w żeremli wiaducca.
Dobryja czasy nastali,
Bo kusołnikam ni śniucca.


Pa kustach dzieci ni lotajuć
I ni czoho ni niszczać.
Backie ich tolko znajuć,
Jak złapanyja źwiare kryczać.


Lase chwajnoju szumiać...
Ale warony nad nimi ni kryczać.
Czasy byłyje ni ma za szto pawinić,
A tolko uhladacca i małczać.


Tam, dzie u czoraj płuham harał,
Tam dziśaj zarasło maładnikom.
Wot hetaka kap wczarajsza życio dziśaj brał, 
Dumałby haławoj, a ni rukomi.

W przetłumaczeniu:


      WIOSNA


Wiosna przyszła już;
Skowronki nad głową śpiewają!...
Nie byłem tutaj długo
I dzieci mnie już nie znają.


Kiedy to takie nie straszne,
Straszniejsze jest to, że tutaj tak pusto.
Dusza moja dobrze to zna,
Jak z tego bardzo źle.


Wszędzie cisza i smutek,
Tylko wiatr sam wieje.
Na niebie biały obłok,
Na ziemi kogut tylko pieje...


W krzakach zdrowo
I ptaki śpiewają!...
Jak do szczęścia mało,
Widząc lepiej, niż by się wyśniło.


Bobry na rzece zrobili żeremie - 
W niej rozmnażają się.
Dobre czasy nastały,
Skoro kłusowników nie ma.


Po krzakach dzieci nie biegają
I nic nie niszczą.
Rodzice ich tylko znają,
Jak złapane zwierzęta krzyczą.


Lasy sosnami szumią...
Wrony nad nimi nie kraczą.
Czasy przeszłe nie ma za co po winić,
Tylko przyglądać się i milczeć.


Tam, gdzie wczoraj pługiem orałem,
Tam dzisiaj zarosło młodnikiem.
Gdybym wczorajsze życie brał dzisiaj,
Myślałbym głową, a nie rękoma.

78 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-02-15 15:51:40)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

    BOCIANY  NA  WSI


Jeden stoi na gnieździe,
Drugi ląduje nad stodołą,
Domem i linią elektryczną do gniazda -
Klekoczą, aż łoskot po wsi się rozchodzi!...
Po czym odfruwa drugi na łąkę i mokradła.


Tam krzyczą dzikie żurawie
W odpoczynku do dalszej drogi - 
Lądują i widok jak nie z tej ery.
Czy każdy z Was tego doświadczył?


Na Podlasiu wioski są małe
Po kilkanaście, kilkadziesiąt gospodarstw -
Domy biedne, smutne, a nawet szare,
Jak któryś nieoszalowany.
Jak dwa, trzy domy murowane
Ktoś odpierniczył to wszystko.
Tutaj czas stoi w miejscu
Lub nawet wstecz się cofa.


Bociany mają sielankowe życie,
Pałętają się po łąkach i mokradłach
I połykają żaby do woli.
Mnie nie smutno i nic nie boli,
Tylko roztargniony, że choć tutaj
Czas przyroda cofa, a miniony.


Słońce samotne, wiatr samotny,
Nade mną sam skowronek istotny. 
Na drzewach ptasząt ogromna mnogość
I tak intensywnie obskakują dom mamy,
Uprawiają gody i szukają szczelin do rozrodu,
Śpiewem wprawiają mnie w ekstazę
Przywołując moje piękne dzieciństwo,
Co żem rozmarzył się po łzę pod powieką,
Jeszcze sentyment spotęgował bocian,
Jak mały szybowiec lądując na gniazdo.          W  CODZIENNOŚĆ


Nikt zdrowia nam już nie zwróci,
Tym bardziej kalectwa nie odbierze.
Tylko niejedno słowo dorzuci,
Że państwo dokłada do nas w dużej mierze?! 


Ludzi nie obchodzi, jak Ty żyjesz
I jak mocno jesteś kaleki.
Ludzi obchodzi, co od państwa dostaniesz, 
Tym bardziej jesteś od ludzi daleki.POŚPIECH  NIE  ZA  CZYMŚ,  TYLKO  Z  NATURY


Nie piszę poprawnie, piszę tak żeby zdążyć.   GRUNT  TO  POZYTYWNE  MYŚLENIE 
     

W mroku życia jest tyle blasku, ile wyobraźni.
Żyj tak, jakbyś miała / miał coś do zdobycia,
choć życie jest w potrzasku,
bądź wierna / wierny swojej jaźni.


  II


  GDYBY  NIE  ZŁY  LOS


Jesteś miła,
Jak maj wiosną.
Będziesz mi się śniła
Każdą nocą nawet wczesną.


Jakże mam nie żałować Ciebie
Na tę chwilę dla mnie bolesną.
Nawet fruwałbym z Tobą po niebie,
Gdyby los skałą w krzyże nie trzasnął.


Gdybym mógł odwrócić los,
Jak zły sen - miałbym Ciebie, 
A nie bolesny cios, że hen
I nie musiałbym zasmucać.   


Żyć z tym, co nie można odwrócić.
To nie pieśń pod rym,
A  c i e r p i e n i e, 
które wszystko może zakłócić.          SŁOŃCE


Cieniem przesuwa chmury po łące,
A wiatr jest tego ojcem.
Chmury podążaniem są stale istniejące,
Które rozejdą się może pod Grójcem?


A kiedy słońcu zejdą z drogi,
Promienie ogrzeją grzbiet stary. 
Dziękuję Ci, Boże mój Drogi,
Na grzbiecie mając słońca dary.


Los mnie nie pieścił
Tak jak wiosenne słońce.   
Dobrze, że choć miłość ziścił,
Przeżywając z Barbarą uczucia płonące...

  BasiHISTORIA  NIE  KOŁEM  SIĘ  TOCZY,
  LECZ  LUDZIE  JĄ  ODWRACAJĄ


"Historia lubi się powtarzać".

Historia się nie powtarza,
tylko ludzie popełniają te same błędy!   DZISIEJSZYM  PORANKIEM


Śpiew ptaków wkomponowany w otoczenie,
Słuchanie jest miłe uchu -
Skoncentrowałem się do słuchu,
Aż osowiało spojrzenie;
Z wrażenia, lecz jestem barwnym,
Choć cichym w duszy,
Jak te promienie w dniu porannym -
Oboje złocimy się w wiosennej pieleszy.


Rozsiało niebo tysiące obłoków,
Jak glob błękitnych jezior
Podróżujących za sobą bez tłoku
Aż wejdą w połączony zbiór.


Kiedy to się stanie,
Dojrzy inny poeta?
Może ułoży mu się sonet,
Jak będzie dostrzegał wiosnę
w innym już klanie?

  Basi

79 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2018-03-22 15:14:28)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

   DZISIEJSZYM  POPOŁUDNIEM


Już na dalekim bezchmurnym niebie
Po wielekroć patrząc horyzontu spojrzeniem -
Obłoków coraz malej w potrzebie
...Pokryć cieniem mnie i moje mienię,   
Abym w słońcu nie parzył głowy i siebie.
Teraz miły wiaterek się zdarzył
Orzeźwić duszę, myśl ocucić w potrzebie,
Wrażliwość wzbudzić do wiersza. 


Akwen wkomponowany w głębi puszczy
Wyróżniająco optymizuje,
Jak woda głębsza i szersza                     
Falując wiatrem smagana,
Jak ciało w chłodny poranek do dreszczy. 


Tymczasem wonne igliwie sosen -
Soczystą żywicą zapach wyłania.
Gdybym dzisiaj cofnął od życia ze Śląska 24 wiosen,
Chodziłbym oto tutaj młody i zdrowy,
Jak leśna pierwiastka łania.


Ale czy byłbym poetą?
Czy może chłoporobotnikiem?   
A może kto wie i nawet alkoholikiem?
A może pokochałbym Gretę
Z którą z ziemi piekła w lepszą 
Galaktykę poleciałbym sputnikiem?SMUTNA  ODA  DO  ZWYCIĘSTWA   


Tutaj, gdzie znam każdy zakątek,
Każdy kamień, narosło z życia tyle wątek,
Że nie podołają tysiące sumień. 


A cóż mam ja uczynić
K a l e k i  człowiek i laik w poezji. 
Mogę tylko siebie po winić, 
Że styrałem życie, chociaż daleki
  byłem od herezji.


Ma się rozumieć, że własnej,
Tym bardziej od ludzkiej.
Przyszło się żyć, jak w klatce ciasnej
I trudzić się w pokucie okrutnej.   


Człowiek, to nie zwierzę
Prócz łez, chce zapłakać. 
Z życiem, jak z kamieniem się zderzę,
Co tylko z rozpaczy do żalu klękać. 


I gdyby nie moja "Matka Teresa"*,
Która nade mną co dzień się krząta.
W płakaniu pobiłbym rekord Guinessa
I wierszy nie byłoby setka piąta.


A tak przede wszystkim i dzięki temu
Płakać mi się przyszło tylko w wierszach.
A w życiu robię wszystko ku czemu -
Staram się żyć, jak w dobrych snach.

  Objaśnienie: "Matka Teresa"* - autor wiersza miał na myśli swoją żonę.

  Wiersz pisałem w kwietniu 2009 roku.     CENIMY  TO  CO  STRACILIŚMY


Najbardziej cenimy to czego nam brak.
Trzeba było to stracić, żeby dowiedzieć się ile było warte.      TEGO  SAMEGO  DNIA


Trzy uderzenia uszło z dzwona korony, 
Kiedy sięgałem myślą do czasów Bony.
Następnie melodyjka została odegrana,
W tym czasie chwila, która mi dana,
Jak wehikuł czasu cofnęła historię
I usłyszałem z "tronu" glorię -
Śpiew ptasi się wykonuje -
Koncert symfoniczny się dokonuje!...
Wiatry przebiegające tego słuchają,
Świerki, sosny ukłonem kłaniają...
Gołe brzozy niczemu się nie dziwują,
Jak ludzie w to się nie wsłuchują.
A przyroda w oku pokraśniała -
Zieleń wszędzie zajrzała!...
Najbardziej ptaszki i poeta to dostrzega,
Gdyż jedno i drugie ku sobie się zbiega.  NASTĘPNEGO  DNIA


Siedzę sobie na "tronie"
Przez dobre państwo pobudowanym. 
Nad głową słońce płonie,
A ja "Mietko" zwanym,
Piszę wiersz na kolanie
Już ponad pięćsetny.
Wkoło mnie ptasie śpiewanie,
Przez co staję się tak szlachetnym,
Że nie tylko wierszowym,
Lecz tak jakoby i ptaszkowym. 
 

Idą panny zielonym trawnikiem;
Piękne, dorodne i przystojne, jak pawie.
Wierszu mój, będąc moim wspólnikiem,
Co jeszcze mi ujmiesz w tej przedpołudniowej zabawie?


Niebo błękitne, jak dusze tych panien;
Czyste, bezobłoczne i szczere -
Bez żadnych utopii i skaleń.
Jaka radość, że mijają ery,
A las stoi bez żadnych pomaleń*
Wiatrem szumi tutaj i do tamtych oddaleń...

  Objaśnienie: pomaleń* - bez ubytku.

80 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2018-03-22 15:14:45)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

PORTRET  KALEKIEGO  POETY   


Moje ręce chłoporobotnicze   
Z trudu krwi i męki.
I kolana, które są przysposobione
Położyć wiersz na nie.


Ja, poeta nie z tych,
Którzy płakali nieszczerze. 
Biografia moja jest jak żal,
Którą przeorali nieszczęsne lemiesze. 


Tęsknota - [ pragnęła ] niespełnienia,
Myśl aż sięgała nieba.
Chociaż dzieci nie wołały chleba,
Ciężko było dokonać rodzicielskiego wypełnienia.


Noce rodziły dodatkowe do snu brzemię,
Dnie żyły, jak piekło ziemskiego odbicia -
Czym więcej żalu - tym więcej skowytu   
Aż ciężko było się wyrzec, jakie nosi się imię.


Ludzie współczuli i budzili zdumienie,
Lecz nie mogli przyodziać mojej tragedii. 
Co los przyozdobił, takie trzeba nosić odzienie
I z pokutą przyjąć pokorę na ludzkie tragedie.          WIDOK  Z  "TRONU"


Wiosenne panny swoje wdzięki huśtają na huśtawce,
Tytoniowe i "Żubrowe" chłopcy, je witają
Będąc w uniesieniu, jak podniebne latawce.


Krzewy zielenią i kwiatostanem to przyozdabiają,   
Słońce promieniami wyzłaca.
W ręku komórki brzęczą - wieści nadsyłają -
Jedne drugim - co, gdzie, kiedy - idzie, wraca?


Koty na słońcu próżnują,
Ptaki wręcz przeciwnie.
Panny huśtając erotykę ciągle teksty wypisują
Samym sobie tylko wiedząc jak pilnie. 


Chłopcy zawsze bez powagi
I bez krzty dorosłości. 
Ile głupoty, tyle odwagi
Ciągle mając w swej osobowości.


Las temu się przygląda niewzruszony,   
Nawet wiatr ucichł i go nie buja.
Jedynie ptak, który wyfrunął spłoszony,
W przelocie skrzeczy - niepokój wszczynając!   "SMS"  PANIEN?


Nie chcę kwiatów,
Nie chcę swatów!
Idź mi z oczu,
Trzymaj się ode mnie na uboczu!
Jesteś podły drań,
Już mnie nie rań!
I tak mam przez Ciebie rany głębokie,
Jak jezioro Bajkał, 
A jak Superior szerokie!
Chcę mieć spokój i ciszę,
Otóż teraz wiersz piszę!W  PUSZCZY  WIOSNĄ


Jeden ptaszek śpiewa,
Drugi wygwizduje,
Trzeci skrzeczy!...


Nie smutno stoją drzewa,
Wiatr po nich duję,
Lecz nie wiem czy od rzeczy,
Czy do rzeczy.
I tak nic nie zniweczy,
I naturze nic nie przeczy.


Wszystko ma swoją porę i czas -
Sens przetrwania i umierania,
Odnowy i życia.


Poeta przychodzi i odchodzi,
Woda płynie bez ubytku,
Czas stale ten sam,
Lecz nie ten sam kram.

81 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2017-05-10 11:30:46)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

      NA  WIECZÓR


Cisza, spokój, bez chmurze, 
Słońce za puszczą do snu się układa. 
Zanim powieki do nocy znużę,
Na kolanie wiersz mi się składa:


Ostatnie promienie słońca
Padają na korę sosny ją wyzłacając
I na obraz jej cieniem się wydłuża
Aż słońce za puszczą utonie -
Wtedy wszystkie odbicia niczym się staną. 


Zanim to się stanie, światło
Srebrzyście ku górze bloku podnosi,
Dopóki całkowicie zgaśnie na nocny amen.
I tak się stało do jutra.


Tymczasem ostatnie ptaki, lecz pojedyncze
Uchodzą na noc w miejsca przytulne.
Lecz koty, choć samotne coraz aktywniejsze
Swój czas do życia rozpoczynają.


Co komu w tej chwili jest pilniejsze,
Każdy z osobna to wie.
Panny, które na huśtawkę przyszły dwie,
Beztrosko huśtają swoją przyszłość. 


Lecz życie w rzeczywistości jest smutniejsze,
Co idące pogrzebowe kobiety dodają smutku.   
A dzień ułożył już się do nocnego snu -
Wszystko co żywe będące w ciągu dnia -
Pomarło do jutra - i duchy grają pustkowiem.       WEDŁUG  WYBORU


W moim odczuciu pisanie wierszy prozą,
to nie inaczej, jak pójście na łatwiznę.
Sam to odczuwam.       "MIGLANS"


On życia tryb miał hulaszczy -
Dziewczyny owijał w koło palca.
Wódkę wlewał do gęby, jak do paszczy
I był uznawanym za disco bywalca.


Nigdy nie tańczył walca,
A tylko "ugi-bugi",
Jak wzrost miał "długi".
Przez nie lubianych brany był za padalca.      DZIEŃ  CODZIENNOŚCI


Wszystko ma swój cel,
Swoją rolę i powinność,
Swoją drogę - kierunek i obowiązek.


Szpak niezmiennie wykonuje te samą czynności -
Topola, boisko - boisko, topola...
Ptaki w lesie śpiewają z natury, nie z powinności.
I zbożem zazieleniają się pola!


Ludzie chodzą swoimi drogami,
Przy boku na smyczy z pieskiem.
A czy mają zasady, będąc psimi sługami,
Myśląc za psa, niech na trawniku nie będzie "kupy", 
a rozumnym człowiekiem?! 


Tak jak na drodze są zasady i porządek,
A złamanie tych zasad i porządku -
Niesie ze sobą konsekwencje nie wyjątku,
A i się poniesie opłakane koszta w dodatku.


Na trawniku leży gest i sumienie,
Więc nie ma się intencji
Stosować się do tego, każdej "Jegomości".W Z R O K I E M   I   W Y O B R A Ź N I Ą


Wzrostem w niebo uderza głóg,
Jak wiara poety, na Miły BÓG.
Krzewy, drzewa w zieleń rozwijają liście...   
W oczy wiosna zajrzała pospolicie iście.


Mleczem pod blokiem kwitnie,
Nawet oczom w zapachu jest wykwitnie.
Sięga po mlecz każda dziewczynka -
Uplecie wianuszek - podaruje chłopcu z klasy jedynka.


Czy jest rozsądek sięgać po te czasy
I w bezkarną beztroskę zagłębiać się po lasy,
Które bez ludzi w samotność owdowiały
I byłe krzyki dzieci, wiatry po polach rozwiały.   


A tam tylko same słońce zieleń rozgrzewa 
I na niej z nektaru motyle otumania.
Czasami po niej z dzieciństwa chodzi Ewa,
Jako rolniczka mając uzasadnione zadanie.  CZEGO  NIE  MA  -  WIDZI  POETA


Nie ma już tych bagien,
Dzisiaj tylko wzrokiem wyobraźni mogę je obejść.
Nie ma tych czajek,
Które nieustannie nad bagnami krążyły.
Nie ma już tych dzikich kaczek,
Które z kępy spłoszone gniazdo pozostawiały.
Jest za to dzisiaj łąka zielona,
Którą stalowy koń ścina.
I pachnąca surowością trawa,
Którą słońce i wiatr w siano zamienia.
Jest jeszcze i ten skowronek na niebie,
Który bez zapłaty śpiewa -
Dla mnie i przeze mnie dla Ciebie.  KRAINO  OJCZYSTA
   

Byłem tam i tam, ale nigdzie 
Nie znalazłem tyle piękna,
Co tutaj dostrzegam.   
Natchniony krajobrazem,
Co się wzruszam w sobie: 

- ZIEMIO PODLASKA - Ojczysta moja,
Pierwsze kroki przyjmowałaś moje.   
Słońce na niebie bezchmurne - ostoja,   
Innym razem pochmurne i grzmoty 
W dziecięce niepokoje.
Jakżeż to wszystko jest cudowne,
Bo potrzebne ziemi, jak powietrze ludziom.


Łąkami w mlecz się roztaczasz, 
Na lipach bocianów wizerunek. 
Jesteś tak piękna, że coraz
Innego poety spodziewasz,
Aby za Twe piękno w wierszu
Dał Tobie  s z a c u n e k. 


ZIEMIO PODLASKA rodzinna moja,   
Jakżeż urokiem się mienisz -
Krajobrazem w zielonych gęstwinach ostoja   
I w puszczy żubrem stoisz.   
 

Po bagnach i łąkach mnogości skrzydlatych     
Na ziemi i w powietrzu krajobraz upiększa 
Srebrem i złotem w kolorach bogatych
Ptactwa czym więcej - tym dusza bogatsza. 
 

Jaki tutaj raj, kochane moje Podlasie, 
Meandrą płynące rzeki - wezbrane wody.     
Na drzewie i ziemi lęgi ptasie
I na niebie pierzaste anioły dla urody.   
   

Pola pofałdowane ruchomym widokiem 
I jak kołyska z dzieciństwa
Huśtają się przyrody okiem
Ku nocnym gwiazdom i niebu dziewictwa.   


Zboża w zieleń się roztaczają
Zdobiąc ziemię po horyzont.
Wiatry na fale zboże rozkładają - 
Tworząc sobie samym polny front.
 

Lasy na prawo i lewo stoją,
Jakżeż dumne są w sobie.
Czasy obecne o nie się boją,
Aby ludzi mądrością żywotności     
Im dodać w dzisiejszej dobie.   

KRAINO OJCZYSTA

Jakżeż mam Ciebie nie podziwiać,
Skąd moje łono życia na ziemi. 
Unoszą się moje porywy zachwytu
I jak nie mam wydziwiać, Tobą,
Gdy Bóg stworzył Ciebie tak piękną
Krainę, jak nigdzie na Bożej Ziemi.

  PODLASIU I NIE TYLKO
  Wiersz pisałem w kwietniu 2009 roku.

82 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2018-03-19 16:12:05)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

   W S P O M N I E N I A M I

                                                       
Słońce spada z nieba promieniami,     
Wiatr orzeźwia chłodem kwietniowym.
Idą złotowłose panny [ wspomnieniami ]
W rozwianych włosach dniem porannym.


W cichym szepcie mówię:
Córki moje do wieku mego.
Teraz szczerze Wam powiem,
Że brakuje mi córki z czasu rodowego.


Jaka radość, że z braku córki,
Wnuczka ten ubytek osładza.
Bóg wiedział co czynić do powtórki
Tam, gdzie nie sięga moja władza.


Idą panny ciemnowłose ulicami,
Ponad życie - ruchome róże.
Są jak wyśnionymi kwiatami,
Lecz młodych lat już nie powtórzę.


Więc tylko się przyszło -
Złożyć czas przeszły w wierszu.
I nie żałować co odeszło,
Lecz brać to co idzie z życia marszu."TAM,  GDZIE  DIABEŁ  MÓWI  DOBRANOC"  II 


Wiatr goni wiatr przestrzenią i zakątkami,
Nie jest dzisiaj już tak, jak ze snami:

Smutno i umarle wszędzie się staje -
Nie sen, lecz widok smutności tej dodaje.

Ławki przy płotowe goszczą blade starych ludzi twarze
I więcej w nich widzę śmierci, niż życia wachlarze.

Jakiż żal serce ściska, że jeszcze wczoraj
Widziałem w tych ludziach niedołężnych życia wigor,
  a dzisiaj sam weź z tym się uporaj.

Że i ciebie bezzwłocznie jutro to czeka,
Jak życie, które dotyka każdego człowieka.

Tylko wśród ptaków nic się nie zmienia
I niebo zawsze takie same, które poeta docenia.

Pagórki jakoś przez lata pomalały,
Te łyse bardziej widzące, uklęsły.

A tam, gdzie sosnowym młodnikiem zarosły,
Tam już nie pasą się krowy ani kozły.

Ścieżek nie ma ani przez pola, ani przez łąki,
Jedynie chodzą jak chcą rogate, lecz nie ludzkie potomki.

Skoro tak się na tym świecie dzieje,
Że w innym miejscu życie umiera, w drugim istnieje,

To nie jest temu winna Matka Natura,
Lecz człowiek, który życie zmienia,
jak od Natury wyższa figura.

Lecz za tysiąc lat jaki będzie tego skutek,
Czas pokaże czy człowiek osiągnął radość, czy smutek?

  Kwiecień 2009 rok. Podlasie  W  DOBRĄ  STRONĘ  MYŚLENIA


Czego mi trzeba -
Trochę pogodnego nieba,
Na stole bochenek razowego chleba,
Wiosny, co trawą pachnie gleba.


Samoukiem być w poezji -
Wiersze pisać, jak natchnienie,
A wyobraźnia pokieruje w wizji,
Ale samozwańczego poety już nie noszę imię.


Uniesienie już rzadko mną trzęsie -
Drgawki z korpusu poszły w wiersze...
I czym więcej przebywam w lesie,
Tym mniej żalu, co go już zdzierżę.


Drzewa kwitną, jak życie
I pachną, jak młode panny.
Pięknie się zrobiło w tym wiosennym wykwicie,
Czego przyozdabia wiosenny czas staranny.


Przyroda przychodzi i odchodzi -
I znowu w to samo miejsce wraca.
Człowiek także przychodzi i odchodzi
Tylko z tym, że już nie wraca.


To też podziwiajmy przyrodę
I cieszmy się życiem.
Idźmy na Boską zgodę -
Przyjmijmy to co nawet
   nie pokonamy stuleciem.


A za to Bóg obdarzy nas wytrwałością -
Pokora stanie się wiarą.
Staniemy się z duszy jednością
I już nie będzie karą.

A przeznaczeniem i przyjemnością.SPOJRZENIEM  Z  MIEJSCE  URODZENIA


Jakże mam okupić winy,
Że upłynęło życia pięć dekad.
I pobiec tam w te doliny,
Gdzie jeszcze nie dopadł melioracji kat. 


Tam lotne bociany lądują -
I chodzą po mokradłach,
Gdzie sporo żaby znajdują
W rzeczywistości, nie w moich snach. 


Przyroda bogato zdobiona,
Człowiekowi i ptaku jest boska. 
Jedna moja dzisiaj nieodżałowana troska -
Nasycić się tym, duszo życiem spłoszona. 


Czemu to błąd całe życie boli
I charakter sentymentalność się ukształtował.
Może tymże siebie w człowieczeństwie zachował,
Co nawet z tego przyroda się zadowoli.

  Kwiecień 2009 rok. Podlasie

83 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-08-26 09:48:39)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]


 
     WIERSZE  Z  MAJA  2009  ROKU

     

NIE  MA  JAK  W  PUSZCZY


Tutaj moja ostoja,
Tutaj moje życie.
Drzewo każde to zdroja,
Czego jest pełno i pospolicie.


Puszcza osady miasteczka okala -
Wkomponowaniem idealnie ukryte
Od żywiołu ludzkiego z dala.
Jakiż na starość zachwyt.


Ptaki śpiewają różnymi głosami.
Tęskniąc za tym dwunastoma latami -
Dzisiaj śpiewy ptasie mam takie:


Jeden ptak gwiżdże,
Drugi ptak śpiewa,
Trzeci ptak drożdże,
Ach, jak moja dusza dobrze się miewa.


Majowe wiatry kołyszą sosnami
Przygnane jeszcze przez kwiecień.
Nie dziwo z tym na Podlasiu wiosnami,
Ale nie było tego roku kwiecień - plecień.


Wiatry szumią i hulają w "wierszowym trójkącie",
Z drzew zrzucają przekwit raz po raz
I zamiatają bielą po polbruku
aż przekwit utknie gdzieś w kącie.
I tak do ustania wiatrów i do braku przekwitu,
gdy przyjdzie czas.


A las wiatrami gra,
Wiatr siebie przed siebie gna...
Jaka szkoda, że czas życie zawsze ogra -
Zanim to się skończy - cieszmy się z życia do cna,
Dopóki mamy jeszcze Naturę Przyrodę.
https://www.youtube.com/watch?v=h7t5jMiw2Ow      CEL  UŚWIĘCA  ŚRODKI


Na pierwszym miejscu to pisanie wierszy,
a jak ktoś to ocenia to na dalszym planie. 
W odwrotnym przypadku nie pisałbym,
więc rozumiemy się.      ZALETY  I  WADY  NA  POETĘ


Wszystkim Bóg obdarzył mnie na poetę
czyli emocjami, wrażliwością i natchnieniem
oprócz wykształcenia i wiedzy,
ale to można nadrobić doświadczonym życiem
i ambitną wolą w to co się robi.                    OBDAROWANY


...Poezja to sztuka duszy, która wiecznie trwa...           ZA  TALENT  NAZWISKO


Przeznaczenie nie obdarzyło mnie talentem na poetę,
za to obdarzyło nazwiskiem na poetę.
Więc nie ma potrzeby przyodziewać innego nazwiska
pod którym miałbym ukrywać swoją tożsamość.                GWIAZDY  SĄ  TYLKO  JEDNE


Gwiazdy filmowe od gwiazd na niebie różnią się tym, że gasną.PILNUJ  SWEGO,  A  CI  UROŚNIE


"Od przybytku głowa nie boli".

Ale potrzebne myślenie i zaradność,
by ten przybytek nie zatracić,
tym bardziej roztrwonić.W  PIERWSZY  DZIEŃ  MAJA


Dzień lśni wiosną,
Cień chłodny pod sosną

Skryć głowę jest miło,
Bo nie lubię słońca o dziwo.

Zdrowo jest w cieniu i orzeźwiająco -
Wiatrem z pierwszomajowym dniem powiewa w duszy sprzyjająco.

Pachnie wokoło majowymi krzewami i drzewami,
Wiatr z krzewów i drzew rozwieje kwiaty czasami. 

Żeby nie zanudzić o ptakach już nie wspomnę,
Lecz w jakiej tęsknocie jedenaście lat temu 
za ptakami byłem, sam tylko pomnę.

Pochody pierwszomajowe ujrzę, jak TV przypomni.
Majówki skojarzę, jak pamięć wspomni.

Czas nie ten i życie nie te, jednemu hulanki,
Drugiemu krzyż, a nie randki.

To nic. Najważniejsze żeby w życiu mieć cel.
A Ty, Boże, rozumem tych dziel!OJCZYŹNIE  W  DNIU  ŚWIĘTA  POLSKIEJ  FLAGI


Zanim mój duch się wzrusza -
Siłę w moim sercu ma dusza. 
Na dobry Bóg, jest we mnie natchniony Bóg. 


Nie chcę za to, że tylko żyję zasług, 
Wolę wierszowy zaliczać się do Bożych sług.     
Nie po drodze mi tam, gdzie smutek,
Po drodze mi tam, gdzie radości skutek. 


Dzisiaj w Dniu Święta Ojczystej Flagi, 
Pamiętać nie problem o Tobie Polsko bez trzeciorzędnej uwagi.   
Kiedy pamiętam o Tobie Ojczyzno-Polsko przez cały rok,
To i dziś w te Święto Ojczyste do zadumy i wzruszeń tylko jeden krok.

Jakie to szczęście w dzisiejszej dobie, 
Że powiewasz Flago sobie na wietrze spokojnie bez nakazu do zdjęcia.   

A i Patriotom służącym Ojczyźnie Polskiej czyli Tobie Flago jest miło, 
Kiedy nie jest konieczne zawieszać Ciebie tam,
Gdzie świstały kule i bomb spadało miliony ton
I nie tam, gdzie Tobą szarpały wichry wojen. 
A tam, gdzie pachnie majem spokojnych pokoleń.


Dzisiaj wisisz na masztach spokojnie,
A leniwy wiaterek leniwie Tobą powiewa dostojnie.
I lepiej dla życia poznać pokoleniom Twoją historię,
Niż walczyć o Ciebie, jak walczyli nasi ojcowie, 
dziadowie i pradziadowie, jak o honor i pamięć na Glorię*.   


Tak nam Polakom dopomóż Bóg,
Żeby my Polacy kochali swoją Flagę 
I nie schodzili z wyznaczonych przez pokolenia dróg.
                                                 
Na spokojnym wietrze powiewaj Flago przez wieki -
Wszędzie tam, gdzie płyną polskie rzeki. 

I nawet tam, gdzie polski język i polska kultura, 
Co nie wzbraniają nam, jak mówi demokracji struktura.

W Dniu Święta Polskiej Flagi wiersz dedykowany Ojczyźnie

  Objaśnienie: na Glorię* - Chwała na wysokości Bogu.

  02.05.2009 rok. Podlasie    MAJOWY  WEEKEND


Wiosną zielono wszędzie,
Słońce przygrzewa w tym względzie.

Ludzi wodny akwen otacza nawał:
Grillują, wędkują, relaksują się - istny wiosenny szał.

Ptaki ciche tymczasem -
Uszły w głąb puszczy lasem. 

Świat z grilla co dobry ludziom w zapachu,
Lecz ptak stąd zwiewając, rzekł:
to nie dla mnie człowieku brachu. 

Tymczasem, na Boga, jerzyki ujrzałem,
Jak szybują falowanym lotem i...
w ten czas z uradowania cieszę się tak,
jakobym dzieckiem się stałem.

Na niebie pierwsze wiosenne jerzyki   
szybują zygzakowym lotem nad akwenem...
Na ziemi tutaj, tam i hen tam dalej
niejedna panna idzie ze swym menem.

Olchy, brzozy, jarzębiny
na oczach liście powiększają...
I jest tak świeżo zielono,
że z wrażenia serca poetów ...klękają.

...Jeśli tu przybędą.

Wiatry ciche, srogo nie wieją, jak przed dniami,
Jakaż różnica być na łonie natury, a nie przed snami.


Co dnia dziękuję Bogu, że tutaj moja kraina,
Tym bardziej, że dane mi było powrócić
i przeto, Boże, moja dusza na co dzień 
zmartwieniami już się nie zarzyna.   


Za to niechaj wierszowym Tobie będę,
Jeśli przyjmiesz taką zapłatę,
to też wtedy spełnionym będę?

84 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-02-17 18:58:01)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]


 
      URODZAJ  NA  MOTYLE         


W tym roku od kwietnia bardzo dużo motyli:
białe, żółte, czerwone...
W ubiegłym roku aż do lipca, sierpnia
nie uświadczyłem czerwonego motyla.
Z czym to się wiąże nie wiem?
Może dlatego, że deszcz nie pada?
Bo przecież nie dlatego, że był ciepły kwiecień,
Bo przecież nie był.

* * *
Biały, żółty, czerwony motyl
Zygzakiem lata i na kwiat siada...
Wybuchowa wiosna, jak trotyl -
Nie czyni się złą pogodą jej zdrada.


Jest miło i wiosennie przytulnie,
Wiatry zdradliwym chłodem wiejące
Już na dobre ustały i ciepło ku skórze lgnie:
Dziecku, babci, dziadkowi i mnie chwile sprzyjające.   


Mlecz kwitnący dzieciństwo przypomina,
Motyla, łąkę i bociany na lipie.
A czas - gorzki czas - życie wspomina,
Że przyszło się siedzieć na pupie!


Dzwon kościelny z kopuły trzy uderzenia wykonał - 
I hejnał elektroniczny się odbywa.
Czas, który życiem spłonął -
Jakżeż przed siebie serce się wyrywa.


Kwiczoł z głębi puszczy
Za pożywieniem w "wierszowy trójkąt" przybył 
I dostojnie chodu skokiem obnaża moje oczy,       
Po czym po krótkiej chwili ubył.   


Za to nieopodal tego samego miejsca
Parę obecnych tutaj sójek ujrzałem.
Kiedy usłyszeli szalonego jeźdźca,
Odfrunęły, zanim na to ja spojrzałem. 


Lecz motyle nigdy płoche,
Nigdy strachliwe tylko przed siebie byle...
Ptak na gałęzi pobujał się trochę
I już go nie ujrzę, odfruwa i tyle.


Bluszcz w listkach się rozwija
Pędami pnie się na opak.
Trzmiel, chrabąszcz, osa mnie omija
I nad głową gwiżdże szpak.

Tak, taki wszystkiego tutaj jest znak!
Wiosna!   WIOSNA  PO  LWOWSKU


Gdy wiosnę wszędzie się spotyka,
Gdy maj wszędzie się mai,
Gdy ptak, co w każdą szczelinkę gniazdo wtyka,
Wtedy żyć się chce - tak mi si zdai:


Pani, pani - do pana, ja mówi!
- Fajni tutaj tak jest!
Las taki sowi,
Czego nie ma we Lwowi!


Bacianiuki siedzą na gnieździ,
Żawaronki na niebi we śpiewi!...
Woźnica wkoło miasteczka jeździ...
I wiatr śle zapachy w powiewi. 


Przyroda tutaj tak piekni stoi -
Lasy gęste w zieleni.
Po nim najlepi chodzi si we dwoi -
Z dziewczyną, wtedy chęć si ni leni.      TAM  GDZIE  III


Tu gdzie słońce zachodzi
Rozlaną czerwienią na niebie -
Tu piękno do snu do/u/chodzi
I po dniu noc mamy w potrzebie.


...A kiedy jutro zachmurzeniem się stanie
I dzień mój chłodniejszy nadejdzie -
Z rehabilitacyjnej pryczy podniesiony,
Górnictwem strudzony grzbiet do życia powstanie -   
           
Z wierszem cały dzień zejdzie:

I gdy wyjdę na "tron" za przyrodą,
I podniosę głowę ku pierzastym obłokom -
O niebo dostrzegam w tobie urodę,
Zanim wzrok zniżę jeszcze uraczniejszym łąkom.     


Tymczasem kłęby chmur w całość się schodzą -
I łączą się w jedno do nadejścia burzy. 
Tymczasem myśli moje na postronku mnie wodzą
I tylko w głowie mi jedno:


Tam, gdzie moje miejsce urodzenia,
Myśl z serca nie schodzi.
Teraz miasteczko moje, powiem Tobie:
- Do widzenia!
Jadę tam, gdzie dusza mnie zwodzi.


Tam: zieleń jest bujniejsza od bujnej,
Czeremchy dzieciństwem pachną.
Nie ma na to chwili trudnej, bo spójnej
W której natury piękności mnie witają:


Łąki usłane rozciągniętym mleczem,
Zające po nich kicają...
Ach, gdzie te lata, gdy w nich z kamratem
walczyłem drewnianym mieczem.
Czemu te czasy tak do mnie wracają?


Czas nie ten sam,
Choć bociany te same.
Życie mocno znamy,
Jak tu podnieść na duch mamę?   JABŁOŃ  W  ROK  NIEPARZYSTY


W tym roku nieparzystym
Skąpo wysypałaś się kwieciem.
Blado wyglądasz w dniu rzeczywistym,
Może i dobrze, bo jesienią nie obsypiesz śmieciem.


Na myśli mam dzikie jabłka,
Przy jabłoni stałyby się także dzikie chłopcy -
Zrywając je - i rzucając tam,
Gdzie wybrana byłaby ich pułapka,   
Aż skrzyczałby ich człowiek obcy.


Co prawda, ze skromnym kwieciem jesteś mniej urodziwa,
Niż zeszły rok ciebie w obfitą biel obdarzył.   
Lecz dla mnie i tak znalazłaś urok - co żeś mnie spowiła - 
W wiersz, który tobie i sobie napisać się zdarzył.    W  PUSZCZY  WIOSNĄ


Dzwon kościelny tyle razy uderza,
Ile godzin na zegarze.
Chodzą ludzi znane twarze -
Wiedząc każdy, gdzie i do czego zmierza.


O, moja słodkość Boska,
Jak ten świat wypiękniał.
Z piekielnych podziemnych otchłani, ileż ja przypomniał,   
Że ty łono natury jesteś mi jak troska;   


Zielenią otaczam się zespoloną -
W zieleni tak soczysto zielonej aż przedziwnej,
Że duszę począłem mieć polną:


Kwiatem się staję, wodą się staję
W chwili pilnej i naturę mam zdolną,
W przyrodzie i sobie nawet w radości dożylnej.

[ A w rozumie i w sercu wzruszonym,
  w natchnieniu i w duszy wierszowym. ]

85 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2018-03-20 20:24:56)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

     MAJOWY  DZIEŃ


Nocny majowy deszcz
Użyźnił ziemię po kwietniowej suszy.
A w porywach mojej duszy
Wpatruję się w zielony puszczański gąszcz...


Choć nigdy nie mając wytchnienia -
Nigdy nie jestem zmęczony.
Jest to zasługa Boża i żony,
Że dożyłem poety imienia.


Tak uroczo jest mi w duszy,
Że nie tylko jestem na papierze wierszowym,
Lecz i w sercu tchnie radość i się wzruszy -
Romantyka moja i ja w lesie sosnowym:


Żywicę sosnową wiatr ku nosa przetokom przywieje,
Brzozami bezwonnie i bezwładnie pokołysze.
Śpiew ptaków co dzień słyszę,
Udobitnia tym miejscem piękne natury dzieje.


Wiśnie w biel bogato odziane -
Po deszczu płatki osypaniu oprzeć się zmogły,
Co upiększa nadal okna, jak kula białej mgły
I przeto ująć to jest mi pisane.


Tęcza barw blok okuła, 
Przez ludzi kolorami wymyślnych. 
Koloryty jeszcze dodają obecność ptaków leśnych, 
W uszach śpiew, w oczach kolorów nawet stówa.   


Co jeszcze mój wzrok i dusza wydobędzie
Z tej i tak wspólnej cudownej harmonii?
Nic, tylko powiem to, że przed laty życie było w agonii,
A dzisiaj, dzięki Bogu, w zielonej otchłani do końca dobędzie.               LEŚNY  CZŁOWIEK


To on, leśny człowiek, który przybył tu z piekielnych udręk, 
Co żalu z życia pchało mu się ogrom do powiek - 
Mając ciężaru smętnej nie pociechy duży przelęk.   


Żyjąc teraz tu w leśnej toni, życia nie ma usłanego różami,
A piękno natury, co go przed markotnością broni 
I budzi śpiewem ptaków - krążących nad leśnymi progami.


Od tej pory nie widziałem, aby oczy jego zaprószone były łzami.
Tylko widzę go tam, gdzie na łonie natury kumkają żaby,   
Co uwalnia duszę, wczoraj przywaloną górniczymi kamieniami. 


Mając głowę na karku, co chwilę ją dla wzroku podnosi ku niebu,
Nie mając już w duszy chaosu, jak na ludzkim jarmarku, 
Chodząc w cień, myśleć, do starego znanego mu dębu.


Pola wkoło w zimowym i jarym zbożu płyną
Przez wiatr gonione przed siebie, przed siebie.
Ziemia, która pokryta gliną - rodzi jak w żadnej krainie. 


Dzieciństwo jego cudowne, które tutaj spędzone, 
Czas miniony za nic nie cofnie wstecz. 
Jak kijem rzeki Sidra nikt nie zawróci w tę stronę, co nie płynie.


Ale zobaczy dziką ptaszynę, która śpiewająca krząta się po krzakach!...
Wtedy chce mu się wejść w tę olszynę i słuchać je,
Jak to często robił w dziecięcych dobrych niewinnych minionych latach.

  Pisałem w maju 2009 roku. Podlasie    DNIA  DZISIEJSZEGO 


Padać przestał deszcz,
Ziemia i drzewa nasycone wilgocią.
W chwili tej przeszedł przeze mnie dreszcz,
Słucham śpiewu ptaków, co jeszcze przed chwilą
były cichym deszczem uspokojone. 


Dzień wypogodniał, wiatr przegnał płaczące chmury,
Nadpłynęły białe anioły
Kładąc cień na głowę po raz który
I powiewa po duszy wiaterek zdrowy.

Kwiecie z wiśni po deszczu opadło,
Tylko zieleń się rozwija...

Tymczasem "tron" zdążył obeschnąć,
Bo niebo pogubiło nawet obłoki.
Ziemi, której nie mogę dotknąć,
Wzrokiem po niej stawiam kroki...
Ach, Boże, ciężej wzrokiem chodzić,
Niż to było przed laty, kiedy stawiałem kroki.


Przyszłość, która da życie światu,
Usiadła na huśtawce jedna i druga -
Piękne, młode i jędrne żywego kwiatu
Mieni się wykwit, jak tęczy smuga -
Dziewicze są, jak młoda kalina,
Która pierwszy raz zakwitła - pierwiastką będąc.
Chłopcze, zanim będzie twoją.    DNIA  DZISIEJSZEGO  II 


Pyłki z drzew kontroluje wiatr
I gna przed siebie na zatracenie.
Życie moje, jak z filmu "Kadr"
Ciągle z przyszłości wspomnienia wylewa.
Motyl leci zygzakiem, ale świadomie siebie kontroluje. 
Mój czas stoi nad znakiem -
Czego w sobie, jak motyl nie odgaduję.     
Czy wiersz żyć mi pomoże,
Czy w wierszu tylko życie złożę?

86 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2018-03-23 09:47:03)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

KRÓTKI  WIERSZ  O  WIOŚNIE


Ptak całuje ptaka,
Rozbrzmiewa śpiew w lesie!...
Wiosna jest piękna taka
I melodie las ku mnie niesie...            ZA  OKNEM


"Tronie", ty mój "tronie", schylam się nie tobie,
Lecz za ciebie państwu dobrem w niskim ukłonie.

Bluszczu, ty mój bluszczu pnący,
Nie za tobą, a za moją Barbarą jestem tęskniący.

Kaliny, wy moje kaliny -
Przerosłyście "tron" i jego podwaliny.

Głogu, ty mój głogu,
Wiarę mam nie w tobie, lecz w Bogu.

Iwo, ty głowiasta iwo,
...Zimą za słoninką usiąść sikorkom będzie miło.

Pigwy, moje wy pigwy, karłowaty wzrost wam dano,
Lecz w kwitnięciu czerwieni wam nie pożałowano.

Jałowce, wy moje dwa jałowce - wyrośliście,
A w jednym z was uwił ptaszek gniazdko piękne iście!

Sosny, wy moje sosny w puszczy borem stoicie,
Wśród gałęzi ptaki rozpoczynają śpiew o świcie.

Brzozy, wy moje brzozy zielenią płaczące -
Tak jakoby wam smutno, bo ku ziemi wizerunkiem jesteście zwisające.

Chmury, wy moje chmury w niskim zawisie płyniecie,
Tak jakoby ocierały się po puszczy grzbiecie.

Jerzyki, wy moje jerzyki, was na niebie przybywa -
Pod obłokami tyle, co nigdzie indziej nie bywa.

Słońce, ty moje słońce na Ziemi życie rodzisz -
W dzień, na noc do zasłużonego snu odchodzisz.

Życie, ty moje życie piekielnie ogniste,
Jak w życiu jest ciężko zachować życie czyste.

Klnąc się nie raz na Pana Boga i na Ciebie Jezu Chryste.                    METEOPATA


Gdy atmosferyczny niż idzie i na deszcz się zbiera -
wtedy kark i biodra bolą bardziej, niż serce ze wstydu. 
Nogi brzękną i ból mną poniewiera - co znosić częściej trzeba, niż zwykle.
W żebrach i plecach łamie, a gdy zrobię obroty w lewo i prawo,
to już jak z przed laty nie to samo, a trzeszczy w kościach i w kręgach,
jak mamie, która o ćwierć wieku wszystkiego ma więcej na grzbiecie.           DZISIAJ


Smutne niebo ludziom i ptakom,
Za to wesoło ziemi i krzakom.
Pada deszcz - ciągle pada -
Nie będzie suszy w przyrodzie, 
A pięknie zielenią rozbuja się w ogrodzie. 
Już śliwki przekwitły w suszy,
Wiatr kwiecie zaganiał poza węgłowej głuszy.   
Wiśni kwiecie zbił deszcz,
Kalin ożywił, jak mój dreszcz.
Głóg tak się wybujał,
Że nawet wiosenny ptak na nim się pobujał. 
Lat ma tyle, ile podjazd 
I dzisiaj pierwotnie zakwitnie. 
A mi radość aż do gwiazd - 
Piękniej mam, niż moje życie. 
Sercem wszystko, wszystko kocham
Bardziej, niż swoje życie. 
Ot co, taki jest Mietko - ...


  III


           BASI


Jak gwiazdy na niebie są obecne,
Tak Ty, we mnie istniejesz.
Wszak całkowitym względem patrzę na Ciebie
I wiem to, że bez gwiazd na niebie,
Najwyżej wiersza nie ułożę.
Bez Ciebie wszystko straciłoby sens,
A z tym i moje życie.Z  WIADOMEGO  I  NIEWIADOMEGO


To co było jest za mną.
To co będzie jest przede mną.
To co przeminęło, myśl wspomina...
To co nadejdzie, niech się stanie
rzeczą skromną, lecz Boską.    ZIELONO  MI


Zielono mi w oczach,
Zielono w sercu.
Wszędzie mi zielono - na zboczach
Miasta i dróg, nawet ku słońcu.


Zielono mi przy "tronie",
Na "tronie" i na ścianie.
Motyla łapię w dłonie
I pokazuję Barbarze Annie!


Bluszcz mi zwisa zielono
I przez wiatr buja się przed oknem.
Tak chcę wyrazić uczucia Tobie żono,
Że aż mi zielono przed Tobą, bluszczem i okiem.

  Żonie Barbarze                    IMIĘ  I  NAZWISKO  NIE  SZATA


Choć pomyślałem o tym, że: poza krajem będę wymieniany nie jak:
Mieczysław Borys i nie jak: "Mietko",lecz jako: "Miczyslaw Boris" i jako: "Mitko".   
To i tak nie chcę przyodziać innego imienia, co by bez zniekształcenia wymieniane byłoby,
iż Polak ja z krwi i kości polskich i obojętne mi, jak poza krajem ojczystym
kaleczyć będą imię moje, grunt aby w moim kraju dobrze służyło.  NA  "TRONIE"*  II


Wzrok wiedzie ku gwiazd, 
Dusza ku niebu.
Na ziemi jest mój dom
I życie między ludźmi.


Gdzie złociste światło,
Tam życie w toni.
Gdzie pada deszcz,
O, tam życie tchnie w woni.


Gdzie świt wschodzi,
Tam ptaków śpiew.
Gdzie ludzi gniew,
Stamtąd serce uchodzi.


Gdzie płacz i bieda,
Tam jak zemsta - "Kara Mustafa"*.
Lecz czy zawsze za winę?
Czy tylko, że tak gra życia szafa? 

  Objaśnienie: "Kara Mustafa" - żył w XVII wieku - był tureckim wodzem,
  który zorganizował wojska i oblegał Wiedeń.
  Wojska Polskie i Austriackie po wodzą Jana III Sobieskiego wygrały bitwę pod Wiedniem.
  Przegrana Kary Mustafy kosztowała go utraty pozycji i później w rezultacie życie.          JAKIE  TO  PIĘKNE
                 [ sen ]


Miałem lat z dwadzieścia pięć, Ty jeszcze mniej,
Byłaś przy mnie w wiosenną chwilę,
Staliśmy się ze sobą rozmowni...
Nagle ni stąd, ni zowąd ot tak z byle niczego
Odchodzisz ode mnie nie mówiąc z powodu jakiego? 
Nagle ruszam za Tobą - dogoniwszy - wziąłem Cię na ręce -
Niosłem do domu - mówiłem w tej rozterce: 
- Ożenię się z Tobą!
Śmiałaś się radośnie...
Uradowany, wesoły i podniecony
Mówiłem już jak do swojej żony.

  Basi

87 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-02-18 19:04:49)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

        W  CHŁODNY  PORANEK

 
Poranny chłód po nocy ziębi skórę do kości.
Wynurzone zza bloku słońce w swej mocy
Promieniami na głowę i grzbiet zagości.


Do tego ptaszek przyleciał i usiadł na głogu -
Pośpiewał ile zechciał i odfrunął, zdradzając mnie.
Zatem wiara moja pozostała tylko w Bogu.


Albowiem smutno się nie stało,
Skoro zieleń wiatrem się kołysze...
Przeznaczenie tyle bogactw duszy dało,
Że nawet o świcie ptasi śpiew słyszę.


Szpaki, kosy, kwiczoły po trawie skaczą...
Nazbierawszy glizd jeden, drugi, trzeci odfruwa wesoły   
I moje oczy pospozierawaszy już nie płaczą.     


Przypłociu majowym mleczem kwitnie,
Motyl po nim jeden, drugi, trzeci się błąka.
Idzie panna w chodzie wybitnie i pachnie jak łąka.


Czego od życie może chcieć staruszek,
Kiedy w życiu wiosnę czuje.
Miał już swego czasu wianuszek,
Który do dzisiaj niezmiernie smakuje. 


Nie rwie się dusza przed siebie,
Wystarczy to co przed oczyma.
Dane mi widzieć na ziemi to co w Niebie.
I to co spłodzę Niebo otrzyma.O  ZAGUBIONYM  I  PRZESTRASZONYM  PTASZKU


Fruwa ptaszek zlękniony z gałęzi na gałąź -
Z drzewa na drzewo...

Smutno mi z mojej strony i żem niepojęty,
Że pogubił między ptaszkami więź
Lub współbratankowie puścili go kantem. 


Krzyczy przeraźliwie przejęty i jest w chaosie.
Sam nie wiem, co z nim się dzieje,
Skoro zniżył się ku ziemi, a kot zawzięty
Instynktownie wie co zrobić. 
Zmykaj ptaszku do swoich w las głęboki
Zanim masz jeszcze nadzieję.         LOS  RODZI  POETĘ


Najwyższy czas był wziąć pióro i stać się poetą.
A jeśli nie poetą, to grzmiącą chmurą, 
Która burzę życia wyleje nie sonetem, 
A tragedią, która się stała nie bzdurą,
A "Gułagiem"* - jak nieziemską planetą
I krzyczy niemym słowem tak jak życie wskazuje
Toczącym się kolczastym kołem: ...

  Objaśnienie: "Gułagiem" - Gułag* - system obozów przymusowej pracy w byłym ZSRR,
  którego więźniami byli rzekomi przeciwnicy polityczni, którzy nie zgadzali się z praktykami
  władzy ówczesnej, jak i zarówno dla przestępców  pospolitych.  NAD  MOIM  ŻYWOTEM


Nad moim żywotem
Tłumnie jerzyki się wzbiły.
A nad drucianym płotem
Usiadł ptaszek na gałąź iwy -
Zaświergotał i odfrunął niskim lotem
W sosnowy gajeczek, mu tkliwy.
Posłużyła nim bojaźń,
Czy natury wyobraźnia.
Kościelny dzwon ustał bić,
A czas głęboko się zranił,
Że przyszło w  k a l e c t w i e  ż y ć,
Choć życia nie ganił.
Nadszedł czas z piórem podążać
Aż wierszem się otumanił.
Dzisiaj grają mi nuty poezji...
Ach, jak dobrze  ż y ć  bez amnezji.     PALI  SIĘ  SERCE  MOJE


Pali się serce moje,
Tam gdzie łąki mleczem usłane.
Ach, gdybym mógł pójść w te zdroje,
Toż wolałbym żeby wędzidła
Z nóg przełożyć na usta było mi dane.
Wtedy w słowie zamilknąłbym
W tej naturze - ustroje,
A nogi stałyby się kwiatami usłane.
Nie byłbym wówczas wierszowym,
Tylko jak ta łąka pierwiastkowym*.

  Objaśnienie: pierwiastkowym* - nowo narodzonym w chodzeniu.JAKIE  SŁOWA,  TAKIE  NASTROJE  I  UNIESIENIA


Przy jednym wierszu drżę,
Jakoby zimno mną zawładnęło.
Przy drugim wierszu rżę
Jak koń, jeżeli słowo mnie nie dotknęło. 
A kiedy myślą sięgam wstecz -
Wtedy poczuję, jak w sercu drgnęło!
Gdy powiem wzruszeniu: idź precz!
Jednako obawą przy mnie lgnęło...
Zatem sięgać słowem przed siebie
Jest raźniej i milej, niż za siebie.
Bo to co ma nadejść jest niewiadome,
Ale zatem i nic nie warte.
Więc słowo nie szata, serce nie sługa.
Tak wszystko w człowieku się brata
Jak rozum, serce i dusza wystruga.

88 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2017-10-12 19:41:26)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

   MOJE  MIASTO,  A  W  NIM


Moje miasto, a w nim niebo ściele się do snu,
Samolot horyzont przecina białą smugą
I rozpływa się tworząc sztuczne małe obłoczki.


Słońce znużone dniem
Zapada się pod ziemię bez tchu.
Czas żeby nie stał się leniem,
Bądź wierszowym dalej, zuchu.


Jerzykom niebo przyjazne bez wysiłku,
Bowiem wiatry ustały przez dzień.
Czas, który spoczywa na tyłku
Za nic nie schodzi w cień.


Gwiazdy rodzą się na niebie...
Pod nimi płyną chmury,
Gdzieś tam spadnie deszcz w potrzebie
I ziemia odżyje po raz który.


Puszcza widok oczom ogranicza
Swoją zieloną gęstwiną wyrosłą.
Za to niebo nie ma oblicza,
Jak odległość ku niemu, która niedorosła.


Bloki otoczone potężną puszczą 
I ludzkość jakby wzięta w jej otchłań.
Jedynie słońce ostatnimi promieniami
tułacze się po oknach
I zachodzi, jak martwe dusze skaleń. 


Ptaki wygwizdując na skraju lasu wiecznego,
Za nic przestać nie zamierzają.
Zmrok potęguje uśpienie życia ulicznego -
Kuma się z nocą, ją witając.


Kościelny dzwon o dzwonnicę
Uderzając dziewięć uderzeń to udobitnił.
Po tym melodia rozchodząc się na całą dzielnicę
I czas nocny w ciemnościach roztętnił.


Brzozy dwie nadzwyczaj piękne dziewiczo,
Próżnię między blokami wypełniają.
Liście z cichym wieczornym wiaterkiem 
Ledwo oku zauważalnie się kolebią.


Chłód, który dreszczem zawładnął -
Stał się człowiekowi nie miły.
Myśli i słowa, które do snu się kładą -
Jutro staną się płodne w ten czas troskliwy: ...  CICHA  NOC  MNIE  OBUDZIŁA


Cicha noc mnie obudziła
W której czas mój był uśpiony.
Sen spoczywał na nocy, jak otchłań miła
Do której utulony byłem, niczym nie zmartwiony.


Cicha noc mnie obudziła,
A przy mnie Ty, moja jedyna.
Chwila, która z nami się zżyła,
Ptakom opowiemy jak sobie radziła.


Świt, który za dnia już się począł,
Ptaki ze snu ożywił-wybawił.
Życie, które wpełzło w jamę smoczą,
Jak dobrze, że ptaki obudzone słyszy.

Są tutaj takie piękne zdroje,
W nich my utonęliśmy oboje.   

  BarbarzeOJCZYŹNIE, KTÓRA  ZWIE  SIĘ  POLSKA


Dwóch w jednym:
...Tyle będę Tobie wart, Ojczyzno,
Ile dobrych słów o Tobie
Znajdę pod swoją siwizną.


Poszczycić się za Ciebie blizną, żadna sztuka,
Byle prostak może to uczynić.
Zatem piórem pochwalić Ciebie,
O, to już nie pochwali byle prostak.

Znalazłaś we mnie jedno i drugie, Ojczyzno!

...Cel wyłania się powoli,
Tak jak wiersz po wierszu...
Nic nie robić serce boli
I pustym umrzeć tak z życia marszu;
To nie dla mnie z sercem moim -
Ja bym chciał objąć duszą niebo,
Natchnieniem ziemię udźwignąć swoim
I spocząć wreszcie w Tobie Ziemio.

* * *
Kiedy nie mogę orać ziemi,
Kiedy nie mogę wydobywać węgla,
Tobie Ojczyzno wiersz wydobędę.


A że duszę mam oracza
I hart niezłomny, jak u "białego murzyna".
Nawet chwila w życiu, która choć jest mi sobacza,
Nie powstrzyma mnie nawet "mieczem wawrzyna".


Kiedy nie czas mi umierać
Lub spocząć na laurach.
Wolę nawet z duszą się poniewierać,
Żeby tylko Tobie przysłużyć się o różnych porach.   

Słowa Ci będę układał, choć chłopskie i proste,
Jednakże z sercem będę do tego się przykładał,
Tak jak moja wiara i sumienie jest Tobie czyste.


Kocham Cię, Polsko,
Nie tak jak w wierszu sonet.
I nie tak jak wojsko,
A tak jak kocha kaleki poeta.


Porwę się na śmierć za Tobą!
Umrę nawet dla Ciebie!
Gdyby nie było tak, nie byłbym sobą
I nie byłbym godzien mieć za patriotę siebie.


Nawet duszę wyrwę z siebie,
Jeżeli tylko zajdzie takowa potrzeba!
Zostawię tylko Boga, Honor i Ciebie,
Abym nie umierał na marne, Tobie w potrzebie.

Polsko! Polsko! Polsko!   BEZINTERESOWNY  POETA


Jestem poetą i mam stos uniesień,
Nie tylko do wspomnień,
Ale i do porywu serca;
Czy będąc w rozterce,
Czy na fali słowa,
Czy się pogubiła moja mowa -
Zawsze jednako jestem szarpany w dumie,
Że robię to nie dla pieniędzy w sumie,
A z serca,
Dla serca.

89 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2018-04-02 11:20:13)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

  MALARZ  I  POETA


Optycznie taka różnica,
A w sercach jak jedno.
Łączy nas jedna żywica,
Trafiając w to samo sedno.


Szukamy cichego miejsca
Czy to w spokojnej komnacie,
Czy na łonie natury do zejścia
Mamy w sercach jedno natchnienie,
  mój bracie!


Wszystko co masz w sztalugach
Z natchnieniem na płótno odkrywasz...     
Tak jaki i ja w życiowych sługach
Z porywów serca na papier zbywam... 


Twoje ekwipunki ręką tworzą dzieło,
Jak serce i dusza pojmuje.
Moja wrażliwość przez serce i duszę pojęło,
Że w piórze sens życia znajduję.


Ty na łące łono natury malujesz...
Ja na łące łono natury opisuje... 
Ty Damę nagą szkicujesz...   
Ja niewieście w wierszach lepsze życie snuję...


Ty rozbierasz pannę do naga.
Ja ubieram pannę ponad kolory.
U ciebie jest skupiona do nagości uwaga.
U mnie ubieram pannę we wzory. 


Tak czy owak o jedno nam chodzi;
Ty w tym co robisz - serce wkładasz.
Ja natchniony tak aż dusza uchodzi,
Skoro nie rozum, a wrażliwość mną włada.


Poeta: - U Ciebie portretów przybywa...
Malarz: - A ty wiersze płodzisz...
Poeta: - Twoje obrazy to jak scena żywa...   
Malarz: - Ty zaś słowem wszystkich pogodzisz...

  Pisałem w maju 2009 roku. PodlasieTUTAJ  NA  TEJ  ZIEMI  PODLASKIEJ   


[ W 200. Rocznicę Urodzin naszego Wieszcza:
Juliusza Słowackiego, Juliuszowi Słowackiemu ]

Tutaj na tej Ziemi Podlaskiej, 
Pod jasnymi promieniami słońca
Ludzie nie są do siebie niemi,
A mówią ciągle bez końca... 


Las szumi sosnowym igliwiem,
Powietrze pachnie miękkim wiatrem.
Och! gdybyś tu był, co byłoby Tobie darem.
Ja to wiem i Tobie powiem.   


Te lasy bezkresne,
Te pola zielone, srebrne i złote, 
Te zimy przedwczesne,
I te wiosny ptasie -
idące ze śpiewem w ochotę.
   

Jesieni są ta piękne w kolory. 
Życie jest jeszcze piękniejsze 
I wszystko jest mniej pilniejsze.
A jakie panny są dorodne w każde pory.   


Gdybyś dzisiaj żył, mój przyjacielu,
Nie musiałbyś płakać za Ojczyzną.     
Tylko szedłbyś wierszami do celu 
Upiększając słowami i czynem polszczyznę.
     

I nie musiałbyś pisać:
"Styrałem życie dla Ojczyzny".
Bo dzisiaj nie ma zaborców,
Nie trzeba wznosić za Wolność proporców!
Każdy może żyć i służyć dla swojej Ojcowizny.


Jam jest tego dowodem,
Gdy nie mogę służyć pracą fizyczną,
Param się Ojczyźnie słowem...
Choc prostym i ubogim,
Ale to zawsze więcej, niż nic.   


Polska - nasza Ojczyzna dzisiaj jest WOLNA,   
Nawet bardziej swobodna, niż piękna, 
Albowiem jest nawet każda cudowna droga polna.   
I już niczego Ojczyźnie nie trzeba przyozdabiać z okna.
Zwłaszcza na Podlasiu.

Pisałem, dnia 04.09.2009 roku. Podlasie    PODLASKIE  NATCHNIENIE


Czy to w moim miasteczku Czarna Białostocka,
Czy to w rodzinnym powiecie Sokółka -
Na niebie wszędzie furga jaskółka, 
Na ziemi zieleń soczyście bujna.   


Rwie się dusza moja, jak ta jaskółka
Nad grody, zieleń i pola.
Czymże byłaby w życiu dola moja,
Gdyby nie z natchnienia do uniesienia
byłaby naturalna pigułka: 


Rwie się serce moje ku niebu, 
Jak ten lot sokoła w przestrzeni
I nie siądzie na drzewie "czerebu"*


Zanim za dobytkiem nie spadnie ku zieleni.
Tak ja zamiast z wiekiem posępnieć
Staję się z wiekiem wierszowym sępem. 

  Objaśnienie: "czerebu, czereb"* - na suchym wierzchołku drzewa.      NA  WIECZÓR  II     v


Wiatr prawie już usnął do nocy,
Ale deszcz jeszcze wisi w zanadrzu.
Życie zanim uśnie do północy -
Ujmie co spotka w dzisiejszym kalendarzu:


Zewsząd śpiewem ptaki się męczą,
Aż nadchodząca ciemnota je uspokoi.
Gromy, które przed burzą klęczą!
Gdy spadną - ziemia tym się ukoi.


Jerzyki w hordy się mnożą
I nad blokami, złotymi pędami
Akrobacje bez ustanku tworzą,   
Jak po linii zeszłorocznym śladami.


Ostatkiem sił zza chmur słońce wypełzło,
Złotem musnęło po puszczy i oknach.
W życiu co dotknęło losowe mnie zło,
Dzisiaj jest konające w moich wierszowych szponach.

Nadchodzi burza!

  Maj, 2009 rok. Podlasie

90 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2018-04-02 11:49:17)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

POETA  Z  ŻYCIA  NIEDOLI  I  Z  NATCHNIENIA  W  JEDNYM    vProsty, ja człowiek, o natchnieniu poety,     
Jak ten chłop, który tyra na roli...   
Znam sól tej Ziemi, jak Mickiewicza sonety,     
Wiem jaki ciężki chleb z tej niedoli.     


Z męki, potu i krwi, ja poeta, 
Jak prawdziwe  c i e r p i e n i e,  które boli...     
Udręk moich nawet nie zmyją Mickiewicza sonety,         
Jednakże wystarczy, że natchnienie mnie ...zadowoli.   


Kiedy patrzę hen przed siebie;
Widzę starszy, niż ludzkie życie, las wiekowy, 
Nad nim gromadne jerzyki na niebie,   
Między nimi a niebem anioł ogniowy!   


...Dalej i dalej wzrok i myśli
Sięgają w nieskończoność ku niebu...   
Boże! choć jednym hasłem wyślij 
Ku mnie nadzieję, a będę najedzonym,
  jak przy bochenku chleba.   

Ja, chłop z roli, a poeta z przypadku.
...Czekam aż to się mi objawi.             JERZYKI 


Masa was umiłowanych Podlasie –
Przejawiając argument czystości nieba i ziemi.
Dożywszy poetyckich uniesień – stało się na czasie
Opisać was żyjące w podlaskiej zieleni:


Do woli oczy i serce można napajać…
Lotem tniecie niebo, jak szablą Soplica.
Dzisiaj moja dusza nie może się kajać,
Chociaż nie ma tego polska stolica.


Bóg wie, gdzie posłać poetów,
A los po to nadaje im udręk,
Żeby bili w wiersz słowem,
jak w ziemię tysiąc młotów,
Aż zagrzmi ziemi podlaskiej obręb.


Tniecie lot, jak czarna cicha błyskawica,
Lecz nie uderzacie w ziemię, jak piorun czerwony.
Z ludzi wyszłaby wszelka krwawica.
Wam jest miłe krążyć dniem całym nad lasem korony…


Życie jest piękne i radość dla żony,
Że jej Mietko nie unosi kielicha, a pióro.
Bóg dał być poetą dla życia obrony
I jest to niebo na ziemi, a nie słowa dla bzdury.

  Żonie Barbarze          NATURA  CZŁOWIEKA


Z podziemi brzemiona  k a l e c t w o  nosząc, 
Rozumiem życie lepiej, niż człowiek człowieka. 
Ten, który zna co oznacza pomocy prosić, 
Kiedy zbiera się do wierszowych dzieł
I wie się, że żyje się nie w śródmieściu,
A tam, gdzie o świcie ptaszek i kogut piał. 


Piekło na ziemi my ludzie stwarzamy.
Ja miałem w swoim czasie w podziemiu. 
Za chlebem siebie ganiamy,
Nie mając czasu spytać,
Jeżeli mając za dużo,
Czy dać innemu?      JEST  TAKA  S. M.


W otulinie puszczy jest taka S. M., 
Która w piwnicy budynku posiada warsztaty,   
Iż jest jej 220 km. do stolicy,
Zatem zacofanie jak w XIX wieku.   


Za PRL-u był taki dureń,
Który zaprojektował wszystko w jednym: 
"Rozum na górze", głupotę na dole.


Gdy tylko mieli sobie podwórze, 
Które miało ogrodzenie z metalowego płotu - 
Mogli żyć i działać, jak tylko sobie umieli.
Mogli kuć, klepać, nawet na głowie stawać,
Robić co tylko sobie chcieli.


Ale kiedy wysprzedali pół budynku na mieszkania,
Wtedy trzeba było honorowo wynieść
warsztaty z pomieszczeń piwnicznych 
Nawet bez lokatorów żadnego zapytania.


Tym niemniej tak nie zrobili
I jak "Gawły" dalej kują w piwnicy,
Którą sobie jak na zawsze zdobyli -
Klepią przedmioty, jak w istnej kuźnicy,   
Tylko w niej gniadych koni brak.
A zatem za konia służą ludzie, 
Którzy wykupili na parterze mieszkanie.


I nic człowieku nie wywojujesz w "Sudzie"*,   
Gdy Nadzory Budowlane wraz z nimi
Żyją w myśleniu i technice w XIX wiecznym cudzie.

  Objaśnienie: "Sudzie"* - z języka etnicznego na poprawny po prostu w Sądzie.     PIĘKNY  WIOSENNY  SERIAL


Przy płotach lśnią piękno niebieskie niezapominajki,
Nad nimi wybujała majowa zieleń. 
Ileż to już jerzyki swym lotem dały udzieleń,
Tyle co za dzieciństwa w "okrągłym błocie"* czajki. 


Świergoczą nad głową jednako,
Lecz w powietrzu furgają różnie.     
Czas, który poświęcam im płodnie,
Czasu tyle nie poświęciłem żadnym ptakom.


Piszę o nich i im wiersze;
Nie mogę wyjść z ich podziwu.
Na niebie nie fruwają inne ptaki,
które mają loty śmielsze
I w locie nie dokonają w insektach takiego połowu.   

  Objaśnienie: "okrągłym błocie"* - obszar bagnisty w kształcie koła,   
  który był w całości naturalnym siedliskiem dla ptaków za dzieciństwa autora.         JERZYKI  II 


Krążą nad i między blokami,
Jak lotne strzeliste okrężnice...
Będąc czystymi, jak panny dziewice,
Co piękno zdobyły już przed wiekami.


Zgodne ze sobą, jak macochy i pasierbice, 
Z rzadkim wyjątkiem u ludzi.
U was ciągła zgoda i nic jej nie ostudzi,
Z wyjątkiem przyodziania się wieczoru do nocy w przyłbice.


Zachód słońca chmury zaczerwienił
I z pierzastych aniołów rozpalił w płomienie.
Z was żaden jerzyk w locie jeszcze nie rozleniwił.


Wszak niebo okrywa na sobie ciemne odzienie,
Co już zechciało się do nocy obłożyć.
Wam za nic nie chce się od lotu broni złożyć.  PODNIEBNE  ODMIEŃCE


Deszczyk zrasza ziemię,
Ptaki ukryte w gęstym igliwie,
Każdy mając swoje imię,
A wy krążycie same po niebie tkliwie.


Nie ma wam chwili do odpoczynku,
Czas wam nie ma granic.
Wasz lot nie ma spoczynku
Za żaden grosz i za nic.


Czas was stale goni,
Żeby złapać owada.
U mnie stale pióro w dłoni,
Taka już moja życiowa wada.      ODRUCHY
[ kolejność przypadkowa ]


Ile żalu tyle cierpienia

Ile bólu tyle znoszenia

Ile wierszy tyle wierszowy

Ile miłości tyle usatysfakcjonowania

Ile radości tyle dobroci

Ile smutku tyle nostalgii

Ile zamożności tyle życia

Ile godności tyle honoru

Ile choroby tyle umierania

Ile wiary tyle przetrwania

91 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2015-11-18 16:16:21)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

W  DRODZE  DO  STOLICY  PODLASIA


Wiatr przepędził chmury,
dzień, który był deszczowo bury -
stał się pięknie słoneczny.
A więc wrzucam bieg wsteczny -
następnie przedni i z podwórka w rejs
106 KM, że hej[s] - jadę zadowolony do stolicy,
ma się rozumieć, że do podlaskiej -
po drodze wszędzie zapach sosnowej żywicy.
Pas w jednym kierunku drogi wąskiej,
co jak w obie strony ruch obfity,
tylko podziwiać puszczy wykwity,
bowiem i nie w sposób wyprzedzić TIR-a,
PeKaeS, czy nawet marudera,
więc oko krajobraz do serca zbiera...
A kiedy dusza do domu wróci -
do wiersza, co spotkała wrzuci:

Wyżynny krajobraz raz mnie unosi,
Raz do doliny zniży.
Dusza łkaniem się wznosi,
Gdy tyle piękna w pobliży.


Idzie mój koń, jak burza;
Żre paliwo, połyka złotówki,
Lecz piękny jest, jak róża,
Więc nie żałuję wydanej na niego żadnej stówki.


Z puszczy czerwony łeb wynurza,
Święta Woda, więc gaz z ręki,
https://photos.google.com/photo/AF1QipM-4QSB8Mb0uYJ9tCrSrj8o5UUyns2b4qsknIkO
Przeto spojrzenie na las krzyży oko duszy przedłuża,
A jak to widzę i czuję w sercu, mówię: Bogu dzięki!


Koń mój z górki, choć nie ma luzu,
Biegnie, jak "Pegaz lotny".
Barbara mówi: - Ty, mój tuzie,
Nie będziesz w życiu samotny.


Jak pięknie żyć we dwoje -
Tym bardziej jest większe szczęście,
Że są w naszym domu spokoje,
A nie rękoczyny i gniewu pięście.


Toć za to nierozerwalnie -
Zawsze i wszędzie razem
Wiezie nas nasz koń legalnie
Nie będąc męką pod ciężarnym życia głazem.


Domami Wasilków wita i żegna,
Które już w tle pozostają.
Podniebne gołębie, co je natura gna.
Moje źrenice na nie spoglądają.


Supraśl uroda rzek podlaskich,
Których w podobieństwie jest wiele,
Spojrzeniem wraca w dzieciństwa wspomnień takich,
Co tylko ująć z życia w rozdziale.


Przez most samochody i TIR-y przemykają...
A woda podlaska rzeką sobie niezmiennie płynie...
Na prawo na łące przy puszczy, co oczy spotykają,
To koń żelazny, który biegnie ze stukotem po szynach
i trąbi sygnałem maszynista w lokomotywowej maszynie! 


Podlaska przyroda i natura nie zginie,
Iż tutaj huta i kopalnia nie stoi.
A tu, tam niejedna naturalna
po lodowcach ukształtowana rzeka płynie,
Która jest pięknie dzika, nie mając ludzkiej zbroi.


A kiedy ku wzniesieniu nasz koń nas wiezie,
"OD OFF" dla przyśpieszenia racz byłem załączyć;
Po czym idzie, jak burza aż chce się powiedzieć:
że to nie Cinquecento, który tak wolny
aż by się chciało powiedzieć, że się wlecze.   
Ach, jak dobrze, że oczy i serce
nasze miasto Białystok z nami połączy.


Ziemio Ojczysta Podlaska moja, Twoja i nasza 
I stolico Podlasia - Białystok,
Który się zdobisz siedmioma wzgórzami,
gdzie tu ciało i krew nasza i Wasza -
Podlasia, co trudów i radości mamy tok...


Tu stok, tam wzgórze,
Tam horyzont w murze.
Tutaj zieleń i róże
I czysto białe anioły w górze.


Grodzie, Ty nasz piękny i czysty
W zieleni kolorowymi budynkami się roztaczasz...
I wiatr, który powiewa bystry,
I stolico nasza nad sobą smogiem nie płaczesz.


Ulice piękne i wygodne dzięki Unii się remontują,
W innym miejscu od podstaw się budują!...
Włodarze stolicy dzięki swojej postawie mądrości,
gospodarności i zaradności rozwoju koniunkturę notują.
Mieszkańcy, tym bardziej goście przyjezdni
piękno w naszym mieście znajdują. 


Grodzie Ty nasz, stolico Podlasia
W herbie: rycerzem z mieczem na koniu -
A nad nim Godło Ojczyste w Koronie i Podlasia, 
Taką stolicą jesteś naszą w pięknym ustroniu. 


Jak warto Tobie oddać serce czyste,
Dumo Podlasia w herbie i grodzie.
Piękną z życia masz listę
W czystym dla historii dowodzie. 


Leżysz na siedmiu wzgórzach -
Zwiesz się miastem: Białystok
Będąc pięknym, jak ogród białych róż,
Posiadając: raz, dwa, trzy, cztery,
pięć, sześć, siedem biały stok.

Dedykowany Podlasiu i miastu Białystok.

Autor: Mieczysław Borys

92 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-08-26 11:04:28)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

KLIMATY  ZAPACHÓW  NA  ŁONIE
  NATURY  Z  DZIECIŃSTWA


Wśród łąk, pól i lasów
Żyłem za dzieciństwa czasów.

Pola wszędzie rosły zbożami,
Łąki pachniały kwiatami.

Ścieżki polne drogę skracały,
Zawsze dzieci nimi ze szkoły wracały.

Groch, łubin, gryka po pagórkach kwitła,
Na niech os i pszczół była cała sitwa.

Na łące zające częściej można było zobaczyć,
Niż człowieka, który uprawiać łąkę był raczyć. 

Szpaków czarną lawiną na łąkę spadało tak wiele.
Teraz nie ujrzę nawet jednego z przez trzy niedziele.

Sumy, miętusy rękoma można było wyrzucać na brzeg rzeki.
Po czterech dekadach z żalu tylko zamknąć powieki,

Skoro dookoła tak pusto i smutnie.
Dalej nie mogę, iż z tego powodu dzisiaj mi pokutnie.         CICHY  DZIEŃ


Wiatr zawisł na niebie,
Słońce ogrzewa mokrą ziemię,
Pierzaste anioły zachodzą na siebie
I spokojne ptaki południem drzemią.


"Antki" obucha kowadła nie grzeją,
Teren usterek ich wezwał.
Dzieci edukacją nad mądrość mądrzeją,
Iż żaden z nich nigdy kalekiego nie przezwał. 

W tak cichym dniu, cicho serce bije
I spokój jest jak cisza aksamitna.

Niepokój, który w duszy dzisiaj nie żyje -
Stała się chęć i wola do wiersza ambitna.ZWIERCIADŁO  PRZESZŁOŚCI  Z  DZIECIŃSTWA
[ kolejność przypadkowa ]


Kiedy wróble ćwierkają,
Jest mi smutno.

Kiedy słowiki śpiewają,
Wspominam kawalerską sobotę.

Kiedy bociany lądują na gniazdo,
Przypomina się dzieciństwo.

Kiedy sroki skrzeczą,
Widzę siebie przy małych kurczakach.   

Kiedy wrony kraczą,
Widzę ukradzionego kurczaka. 

Kiedy psy szczekają,
Przypomina się wieś,

A kiedy wyją,
Widzę pożar w oddali.

Kiedy gęsi gęgają,
Czuję złotą jesień i wykopki.

Kiedy kury gdaczą,
Wspominam wiosnę.

Kiedy z nieba spada groza burzy,
Mam w oczach klękanie do zdrowaśki.

Kiedy słońce ziemi służy,
Widzę zboże, kosy i pół lotne kuropatwy.   

Kiedy widzę konie,
Czuję od orki zdrętwiałe nogi i zmęczone dłonie.

[ wiersz niedokończony ]  UKŁADANKA  ODMIEŃCA


Rozmarzyło mnie myślenie,
Rozleniwiło wiosenne słońce.
Nie każdemu ono potrzebnie istnieje,
Jeśli ma się serce płonące.


Czas nie gra roli -
Życia, kiedy doba trwa dobę.
Ważne tylko to, co z duszy się wyzwoli
I co w życiu zrobię.  CODZIENNY  ŻYWIOŁ  MOJEGO  MIASTECZKA


Od świtu swój chór ptaki rozpoczynając -
Grają w tym samym akompaniamencie te sama melodie,
Ale nigdy przenigdy nie zanudzając -
Zawsze wznosząc się na wyżyny
konar puszczy i swoje śpiewne odie.


Dzień przez ptaki obudzony do życia
I ludziom wybija czas zrywać się z pieleszy nocnych
Do obowiązków i zadań do miejsca przybycia -
Tam, gdzie jest lista obecnych.


Po tym czasie ptaki śpiewają jeszcze solidniej,
Jakoby jeden prześcigając drugiego.
W powietrzu jerzyki ścigają siebie coraz aktywniej
I tak aż do wieczora dnia minionego.   


Puszcza szumi wiatrami,
Niebo przejawia się pogodą.
Nie ma tutaj tak, jak nad Tatrami,
Gdzie co chwila zmienia się dnia uroda.


Ptaków jest więcej, niż ludzi,
Co mało gdzie tak bywa, jak tutaj.
Los mój, co w  k a l e c t w i e  wierszami się trudzi - 
A zatem na łonie natury przyroda wita: 


Panie, Panowie w sędziwym wieku na rowerach
Wiozą siebie z zieleni do zieleni.
Wolny czas spędzając we własnych rewirach
Tak aż z ruchu na licach Im się zarumieni. 


Wędkarze nie głodni ryb, a wędkowania,
Do zalewu jeden podąża, drugi wraca.   
Z całym rynsztunkiem do uprawnionego polowania
Nałóg przyciąga, kiedy emerytura, a nie praca.


W pozytywie żywioł miasteczka się kręci;
Na niebie, drzewach i ziemi nikt nie próżnuje.
Czy ptak, czy człowiek obowiązek
lub zabawa do aktywności nęci
I wszystko swoją rolę do dnia znajduje.        JAK  ZEGAR 


"Nie pchaj rzeki, sama płynie."

Oznacza to, że jeśli jest dobrze,
to nie pogarszaj sytuacji
lub jej nie przeszkadzaj.                    WYROKI  BOSKIE  NIEZNANE


Ja tylko po prostu byłem chłoporobotnik, który za pisane pióro się wziął.                    WYROKI  BOSKIE  NIEZBADANE


Bóg zesłał ratunek i przywrócił życie, ale do zdrowia już żem nie powrócił!      NIEBIOSA  WIEDZĄ


Mam czas siewu...
A czy doczekam się czasu zbioru?        INTELIGENCJA  NIE  ZAWSZE  IDZIE 
          W  PARZE  Z  WYKSZTAŁCENIEM


Nie ten mądry, który wykształcony, a ten, który rozumny.          ANEGDOTA  LEPPERA


"Wykształcenie na zawsze idzie w parze z rozumem."
Pan Lepper absolutną miał rację.SUKCES  NIE  WSZĘDZIE  TAK  SAMO  SMAKUJE


"Drugi, to pierwszy przegrany na Zachodzie."
W Polsce cały czas sukces.        MĄDROŚĆ  POLITYKA - SUKCES  POLITYCZNY


Polityk zawsze chwali młodzież, że to jest nasza przyszłość.
W przeciwnym razie byłby przegranym.    JEDNO  BEZ  DRUGIEGO  NIE  ISTNIEJE


"Pieniądze są po to by je nie mieć, a wydawać."
Ale żeby wydawać, trzeba jednak je mieć.         SŁOWA  ABRAHAMA  LINCOLNA*


"Jeśli szukasz w ludziach zła, na pewno go znajdziesz."

Mietko:
Łatwiej w człowieku znaleźć zło, niż dobroć tylko temu kto szuka zła, a nie dobroci.

*Abraham Lincoln - 16 prezydent Stanów Zjednoczonych. Żył w XIX wieku.

93 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-10-14 19:43:25)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

         MÓJ  DOM  III


Mój dom, to nie rozgrzmiały grom,
A ciszy szelest słów na papierze...
Mój dom, w nim nie tańczy "Rom",
Lecz szepczę po cichu słowa w wierszowej wierze... 


Mój dom, w którym miało być tak pięknie:
Spełnienie życia - wypełnienie obowiązku,
A stało się teatrem marzeń, duszy łkanie
I płakaniem co dnia po męsku... 


Mój dom, w którym napięte trzeszczały pręgi,
Ale nie rwały się strzemiona,
Bo nie szarpał nimi gniew, lecz lęki,
Co nad nimi stała Matki Boskiej osłona...


Mój dom, w którym grał smutek nad ludzkie aspekty - 
Targał burzliwą pogodą zjawiska,
Lecz nie była znana prognoza, a fakty,
Które znosiły ból cierniowy, jak z "Hamleta widowiska".


Mój dom, który miał Tobie rozpiętość ramion
Po brzegi uczucia i namiętności.
I gdyby zachwiało się moje przekonanie do znamion,
Już dzisiaj nie byłoby w nas jedności?!


Mój dom, co bezkresny los opętał go
I wykonał bez winy karę na mnie!
Lecz nie przykrył oczu mgłą,
Co bym mógł patrzeć jak w  c i e r p i e n i u  płonę.   


Mój dom, w nim struna napięta była,
A do pęknięcia tak mało było, jak do napięcia.
Mój dom, w nim jawa się śniła,
A na jawie żalu i pragnień tyle, co do niepojęcia.

Taki był i jest mój dom.     W  SOBOTNIE  POPOŁUDNIE


Wiatr rozpędził chmury po niebie.
Na ziemi, jak w gniewie trzęsie sosnami!...
Maj, a organy Boże zagrzmiały -
Niebiosa gromem swój gniew potęgują na ziemię,
Choć nieszczęście i szczęście trwało minut kilka,
W oczach było więcej strachu, niż gniewu.


Po tym tak cicho się stało -
Wszystko w bezruchu spoczęło.
Lecz ziemi niczego nie było za mało,
Iż parą ku niebu drgnęło...      PO  GODZINIE


Ciszy już nie ma,
Deszcz wrócił spełniać swoją rolę!
Ptaki w puszczy głęboko ukryły swoją dolę,
Teraz ciche są, tylko je moje myśli słyszą.


Zieleń jest bogatsza od Amazonki,
Jak na europejski klimat.
Deszczu w maju spadło szmat,
Zadowoli nie tylko jabłonki.


Kwiczoły trzy urządzają na boisku polowanie,
Skaczą jak po trawiastym rżysku,
Jak dostojne goście, uchwycone mojemu oku pilnowanie,
Nie wszędzie i nie zawsze ujrzeć mógłbym na innym siedlisku.


Deszcz ustał, co sposobniej Pani żałobnej 
Ku bliskiemu z wieńcem w ostatnim szacunku.
Zimowe obłoki wypełniają niebo po deszczowym ekwipunku,
Rysując kłębiastych aniołów coraz ozdobniej; 


Po burzy wykluła się chwila spokojna 
I zarazem wypełniła się ziemi potrzeba.
Słońce panując w tym majestacie, 
jak pani przystojna nad siły nieba
Ciepłem, blaskiem i promieniami pozytywnie 
zaznacza dzieło natury, jak w darze boga hojnym.          WIECZARAM
        [ etnicznie ]


Papłyle tumany nad chwajnoi,
A ja praz kulbaku dalakoi.
Da niczaho ni dajdu -
Szto tolka tumane woczami wiadu...


Słonko nad lasom irdzić,
Wieczar pa daszczu pieknia hladzić.
U lesi wsio zamiarło, ptaszkie ni dziarucca,
Tolka łasaczki w pawietry da lotania biarucca...

W przetłumaczeniu:


     WIECZOREM


Popłynęła mgła nad lasem,
A ja przez kalectwo daleki.
Do niczego nie dojdę -
Co tylko mgłę oczyma odprowadzam...


Słońce nad lasem promienieje,
Wieczór po deszczu ładnie wygląda.
W lesie cicho, ptaki nie śpiewają,
Tylko jaskółki w powietrzu do fruwania się biorą...     WIERSZE  Z  CZERWCA  2009  ROKU       ŻONA  DO  MĘŻA


- Mietku, jesteś złotym Bożym dzieckiem,
Serce masz miękkie, jak mgła.
Lecz nie ulotne, iż jesteś człowiekiem.      ŚWIĘTA  WODA

https://photos.google.com/photo/AF1QipNbFUHI1Zb9NScuaQADHIpORg1A6ZNgk0ZfNmaV

Jest takie miejsce na Podlasiu,
Gdzie na wzgórzu stoi las krzyży.
Tutaj nawet na grzbiecie, Tobie Stasiu*
Nieść krzyż, Boga przybliży.


Tutaj na wzgórzu Świętej Wody,
Gdzie uzdrowicielski strumyk wytryska;
Jadą zewsząd niejedne Grody,
Do tego Bożego uzdrowiska.


Jest tutaj siła nie prze mogąca,
Jest tutaj Wiara niezłomna.
Są tutaj ludzi serca gorące
I potęga Ducha przytomna.


Ludzie stawiają krzyże na wzgórzu
W podzięce za dary Boże!
Dzwony biją ku niebu podnóża
Z Wiarą, że Bóg wszystko może.   

  Objaśnienie: Tobie Stasiu* - znana osoba autorowi wiersza.    SKROMNOŚĆ  POETY


Jedynie czego mi teraz potrzeba,
To wiersz napisać,
Ptaka śpiewu posłuchać,
Barbarze dobranoc i dzień dobry powiedzieć.


Czasami na słońcu grzbiet ogrzać,
Szumiącego lasu posłuchać,
Jerzyki niestrudzone po obserwować
I na niebie gwiazdy policzyć.


Ciszę usłyszeć,
Noc przytulić,
Snu nie obudzić
I z Bogiem żyć.


Jak dobrze być poetą
I żądać tak niewiele.
Gdy żyje się dla wierszy przeto,
Wtedy są nie tylko Aniołowie przyjaciele.

94 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-02-25 10:42:44)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

    MELANCHOLIA  ŻYCIA


Jak długo żyję - tak długo dusza strunami gra...
Czy za nocy, czy za dnia;
Raz mi smutno, raz mi pokutnie... 
Czasami ślinka za czymś łka,
Że struna życia pękła!
Czasami w szyi żyłka drga...
Czasami unosi się orgia...
Czasami okryję się smutkiem i żalem,
Bo moje życiu nie jest balem -
Tylko taniec nieszczęścia połamaniec;   
Życia mojego, które losem moim jest życia majdaniec.   


Dalej i dalej...: los życiem gra...
Wyboista droga życia trwa...
Lecz wbrew wszelkim trudnościom
Trzeba nią podążać przed siebie,
Iż ma się życie jedno, choć dróg wiele.
A więc jest wybór.SPRZENIEWIERZENIE  SIĘ  WSZYSTKIEGO


Los mi skórę opatrzył
Za to, żem byłem robotny.
I za to, że byłem chyba głupi,
I za to, że chyba miałem sądzone.    SMUTNA  ORGIA  ŻYCIA


Nic nie oddali moich myśli,
Nikt nie przybliży dla mnie swego szczęścia.
Okrutna mnie gnębi losu pięść
W moim świecie smutku zarośli.W  SZCZERYM  POLU


Hen tam daleko
Na skraju lasu
Idzie chłop, choć kaleko,
Jednak nie ma czasu -
Śpieszy mu się
Obejść swoją rolę -
Jest w obowiązkowym musie
Obejrzeć swoje pole.


Pole zielenią się roztacza -
Od drogi do drogi,
Od lasa do lasa.
Chłop obchodem odległość zaznacza,
A pola w zieleni jest masa.  DUSZĄ  I  NATCHNIENIEM


W głębi mego serca -
Dotykam stopami ziemi...
Mojej podlaskiej rodzinnej.


W głębi mojej duszy -
Sięgam ku obłokom czystego nieba...
Z ziemi podlaskiej wyżynnej.     CO  DNIA


Co dnia jesteś przy mnie,
A więc co dnia
Bledną moje wszystkie trudy
Związane z  k a l e c t w e m
Przy Tobie co dnia...

  BasiOJCZYZNĘ,  JAK  MATKĘ  MA  SIĘ  JEDNĄ   


Kiedy wyrasta na kolanach mój wiersz - 
Wtedy coraz bardziej dorasta życie moje   
- dalej...:   
Kiedy Ojczyzna daje mi chleb,
To nie godzi się kochać:
"Solidarność, PO, PiS, SLD, PSL",
A Ojczyznę, którą ma się tylko jedną,
Jak matkę, która piersią wykarmiła.POETA  NIE  POLITYK  I  NIE  MÓWCA


Wspomóż mnie, Boże, zdrowiem,
Wspomóż mnie, Boże, rozumem,
Abym stanął nie przed tłumie,
Lecz przed wierszem i napisał to,
Czego przed tłumem nie powiem.    POETA  NIE  UMIERA


Przejdą lata, wieki przeminą
I ktoś siądzie pod olszyną,
Aby przeczytać wiersz: dalej...     

Usychają drzewa, kruszą mury,
Umiera życie, a wiersz ciągle żywy.

Po latach, stuleciach jesteś tego świadkiem.
A kiedy wiersz żyje, żyję i ja,
Który "Mietko" się nazwałem -
Stałem się  k a l e k i m,
Bo życie Ojczyźnie styrałem!
Mnie już nie ma.
Ty mnie nie zobaczysz,
Lecz wiersz mój przeczytasz.
Więc jesteś ze mną, ja z Tobą.
A zatem warto było życie styrać dla Ojczyzny.

95 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-02-25 20:20:08)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

    DZISIAJ  II


Pogoda bura i szara,
Smutno i ospale.
Czy to przypadek, czy kara,
Czy tylko życia jakieś ale?  JAK  GROM  Z  NIEBA


Cisza, spokój i...
Nagle jak grom z nieba
Ni stąd, ni zowąd,
Tylko w parasol się okuj,
Bo groza się gniewa
Z nieba i z burzą swą
Gradem ziemię gnębi,
Nie będąc sercem gołębim,
A pogańską grozą z otchłani,
Mówi: przecież ludzie świat mieli do bani.
"To teraz mata, co chceta!"        PO  TYM


Cisza, spokój i...
Wilgotniej, niż zieleniej.
Mgła kotłuje się pod lasem,
Ptaszki rozśpiewały się tymczasem!...
Po burzy na niebie nastąpił spokój,
Jerzyki krążą nad puszczą coraz dzielniej.


Obok mnie kwiczoł przeleci.

Burza przegoniła dzieci. 

Jutro nacieszyć się naturą zdążą.


Patrząc z "tronu", niebo wypogodniało,
Tylko białe anioły płyną przed siebie.
Z miejsca posiłku chmury poszczępione jeszcze za mało, 
Czyżby dar Boży niedługo znowu przydarzy się glebie?!


Mgła otacza zewsząd puszczę
I nie wiem kto kogo wchłonął.
Czerwcowe przechodzą deszcze,
Jak dobrze, że lasy już nie zapłoną.


Dzień wypełnił swoje zadanie -
Był grozą, ale i życiem.
Jutro dzień jeszcze lepiej wstanie,
Stanie się wiosny do lata poszyciem.   W  CHWILI  TEJ  V


Puszcza wchłonęła mgłę
I nikt nic już nie otacza.
Dzień, który przeżyć mogłem,
Nie napiszę, że "żyźnia sabacza*.


Wszystko co przyrodą jest na ziemi
Stoi bez ruchu, lecz żyje.
Ptaki przed snem stają się nieme,
Puszcza swą ciszą na noc je okuje.

  Objaśnienie: "żyźnia sabacza" - psie życie.

96 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-02-25 11:11:52)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

     W  BOŻE  CIAŁO

https://plus.google.com/photos/103276734392610294633/albums/5485158496007309761/5488491134203084466?banner=pwa&pid=5488491134203084466&oid=103276734392610294633
[ Kościół Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej - Podlasie ]

W ten Ojczyźnie tak ważny
I tak w Duchowo Boży wyniosły dzień:
Chmury zasłoniły niebo i w tym słońce -
Dzień ludziom sprzyja,
To i Bogu staje się wypełnieniem.
Dom Boży, który imieniem jest nadany:
JEZUSA MIŁOSIERNEGO w kształcie "Arki",
Lecz nie płynie na zatracenie,
A stoi na twardym gruncie
Ziemi poświęconej z silną Wiarą w ludzi.
Ludziom w wyniosłej swej kopule -
Wiara Krzyżem Chrześcijaństwa miastu jest dumą,
Ale i przetrwaniem na wieki.
Na tej Krzyża kopule dzwon zegara codziennie
Tyle godziny wybija ile według wskazań,
Następnie odegraną melodią - symbol miasta, zakończy. 
Wiara ludzi nie przemija - ciągle obecna...   
Msza w Boże Ciało trwa:
Według ceremonii w to największe Święto
Procesja Bożego Ciała -  którą podążać będziemy,
Wystrojona w tradycje i symbole
Tejże oto wielkiej Wiary i Ducha
W tysiąc letnim Chrześcijaństwie.
Że tylko Europie Zachodniej
Brać od naszej Wiary Chrześcijaństwa wzorce,
Które przetrwały tysiąc letnią historię.
Upadły królestwa, państwa, mocarstwa, ustroje,   
A Kościół przetrwał, iż przetrwała w ludziach
Nas Polaków Chrześcijan duma, honor, Ojczyzna
I Wiara niezłomna w Boga.
Po Komunijne dziewczynki i chłopcy w bieli,
Jak Aniołki o czystych sercach, duszach i bez grzechu,
Będą - i są symbolem przetrwania Chrześcijaństwa
I bezinteresownym podążaniem ku Bogu.
Orkiestra Straży Miejskiej - Parafialnej
I Wierni są tego dowodem w Boże Ciało,
Że Bóg z nami - my z Bogiem.PARAFIALNY  PIKNIK  RODZINNY  W  BOŻE  CIAŁO


Bóg tak jest miłosierny i wyrozumiały,
Zrozumiały, że jeśli ludzie Go kochają -
Wzajemnie On kocha ludzi.
Jeśli nic do grzechu nie prowadzi,
To wszystko jest dla ludzi i Boga.
Była msza i procesja w Boże Ciało,
Była Wiara, wypełnienie Boże i spełnienie.
A że Kościół jest ludźmi - ludzie Kościołem,
Zatem Bóg zezwala po wypełnieniu Wiary
I na radość do rozrywki co jedno drugiemu
Nie szkodzi, a jednoczy:
Parafialny Piknik Rodzinny w Boże Ciało
Scena do występu "Akcentu" przygotowana, 
Na placu ludzi od roczku do stu lat z całej parafii. 
Budki z "Żubrem" porozstawiane,
Cały plac w różnych kolorach;
Dzieci na twarzach w wymalowanych wzorach,
A na chmurnym niebie lecz pogodnym
Całe niebo jerzyków panowanie. 
19:00 dobiła i...: "Akcent" wychodzi na scenę -
Powitanie Czarną Białostocką!
Szał młodzieży odwzajemniony;
Dziewczynki i panny "wiszczą!"*
Chłopcy i kawalerzy gwiżdżą w sensie pozytywnym!
Nagłośnienie poszło w ruch - "Akcent" daje koncert -
Przebój disco polo za przebojem...
Młodzież szczęśliwie i radośnie szaleje!
Piwem niejedna osoba mimo sprzyjającej pogodzie
Ostudza rozpalone dusze radosną zabawą,
Lecz jak Pan Bóg przykazał,
Nie znajduję w stanie wskazującym.
I jak tu nie kochać Boga.
Ja, którego los o połowę wzrostem obniżył,
Racz byłem umieścić swoją osobę na tarasie "Heliosa",
A stąd co żem widział i słyszał w wierszu ujął.
Tak mi dopomóż Bóg!

  Objaśnienie: "wiszczą!"* - z etnicznego autora na język polski po prostu krzyczą.

97 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-02-25 11:55:30)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.

   JAKIEJŚ  TAM  PANNIE


Tak żem za Tobą ganiał,
Jakoby mnie rozum odjęło.
Z tęsknoty za Tobą aż żem się otumaniał,
Lecz Twoje serce mego nie pojęło. 

[ Znanej autorowi wiersza.
    A i Ona domyśli się. ]NIE  KAŻDEMU  JEDNAKOWO  WSCHODZI  SŁOŃCE


"Tego kwiatu jest pół światu."

A jednak o jedną tak jest trudno.     PIĘKNIE,  CO?


Porywy wiatru szarpią drzewami,
Ptaki bujają się na gałęziach...
Czas, który jest z nami
Trzyma nas w miłosnych więziach...


Dłonie ciepłem splatają ręce -
Uczuciem ćwierćwiecznym.
Nawet czas nie sprosta tej potędze,
Który w cierpieniu był niedorzecznym.

  Basi     NIE  ZAWSZE  PRZYPADKI  SĄ  WINNE


"Złej baletnicy przeszkadza rąbek u sukni."

Oznacza to, że jeśli ktoś fajtłapa, to zwala na niedogodności.SZATA  NIE  ZMIENIA  CZŁOWIEKA


Można posiąść szkołę, wiedzę,
lecz natury osobowości nie zmienisz.
Możesz nauczyć się wysławiania, manier,
sposobu bycia, zachowania się,
ale natura pozostanie ta sama.         ROMEO  I  JULIA


Jeśli odda się życie za kochanie,
wtedy kochanie jest więcej warte, niż życie.    PIĘKNO  JEST  BUJNE


Na niebie białe obłoki ogromne
Płyną, jak mgła bezkresnym jeziorem...
Hen tam dalej - stykają się z borem,
Stając się oku skromne.


Tutaj las nade mną
Taki potężny, jak sto wieków.
Stoi cicho, choć potężniejszy
od Egipcjan, Rzymian i Greków,
Co stawiać się mu jest rzeczą daremną.


W nim śpiewne ptaki,
Choć małe są wielkie,
Iż nad trudy ludzkie wszelkie,
Piejąc nadrabiają w tym właśnie braki.


Wiatr czasami z lekka lasem pokołysze,
Mimo to nie dotykają go ludzkie defekty,
Co przemijają życia aspekty.
Niech choć na chwilę w nim
Swój wzrok utopią pierwsze.


Na niebie, lecz pod obłokami
Jerzyki stworzonka małe są w stadzie,
Jak lita ruchoma strzelista skała, 
Lecz nigdy nie spadnie na ludzi grzbiety,
Tylko razy tysiące się otrze cieniem,
Co dla poety do wiersza jest imieniem
Wzrok wyostrzyć aż pod obłoki nieba
I spuścić uradowany na zieloną glebę.


Na niej bujne w liście drzewa,
Jak miła sercu i duszy otchłań,
Co tak jest od przed czasów Polan,
Kiedy tutaj była jeszcze naga Ewa.   OJCOWIZNA


Ojciec biedował na roli,
Skoro pole słabe.
Do tego podatek przysolił
I daj radę sobie.
Nic z roli nie wyskrobie,
Jak ziemie ubogie;
Pagórkowate, piaszczyste
I co ja tutaj "mogie".WYBÓR  NALEŻY  DO  ADOROWANEJ


Kwiaty więdną,
A wiersze zostają na wieki.
Amanci dają kwiaty,
Poeci wiersze.
Wybierasz mnie,
Czy kwiaty?    DISCO  POLO'wo   


Czarna Białostocka w okolicy słynie -
Tam, gdzie jest zabawa,
Żadna panna nie ominie.         W  PUSZCZY  II


Drzewostan stoi borem i puszczą,
Wierzchołki szumią wiatrem i lasem,
A w głębi głuszce krzykiem głuszczą
I kruk kracze raz po raz tymczasem!...          PTASZKOWO


Łaknie moja dusza wasz śpiew, małe ptaszki
I dźwięczy po żyłach i ciele...               BÓG  JEST  W  SERCU


"Chodzenie do kościoła nie robi z człowieka wierzącego,
tak jak chodzenie do stajni nie zrobi z człowieka konia."

Oznacza to, że wierzącym trzeba być przede wszystkim w sercu.  DBAJMY  O  KOBIETY,  JAK  O  OGRODY


Kobieta jest jak kwiat:
Krucha, miła, pachnąca, ale i więdnąca.
[ Choć przykro mi to powiedzieć,
jeśli nie ma swego ogrodnika dbającego o Nią. ]   MIĘDZY  LOSEM,  A  NATCHNIENIEM


Czy mam krótsze życie,
Iż jestem po urazie rdzenia kręgowego
I pozbawiony zabaw i rozpust, pokus i uciech?
Czy mam życie podwójnie wieczne,
Skoro w natchnieniu najdłuższe?
Piszę wiersze...      KIEDYŚ  NA  WSI


Powozem szarpią, szarpią konie.
Biorę lejce w swoje dłonie,
Pędzę ku swej żonie -
Kiedy dotrę z tęsknoty się wybronię.

  Basi       PRZED  BURZĄ


Zbierają się czarne chmury
Nad puszczą srogim niebem!
Dzień ze słonecznego przemienił się w bury
I grozi grzmotem z zajadłym zębem!

98 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-02-25 15:59:28)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

.   

     L E T N I E   N A S T R O J E    NAD  ZALEWEM  III


Szara woda, szare niebo,
Ale nie smutno, nie pokutnie.
Nie odejdę stąd, bo nie bo
Dlatego, że nie okrutnie.


Wiatr lekko marszczy wodę,
Kaczki z prądem płyną.
W trzcinach wędkarz stał się urodą
Skromną, usiadłszy w tę leśną nizinę.


Las piękny akwen otacza,
Liście bezdźwięcznie nad nim łopoczą.
Nad tym iglasty z wiatru lekko się kołysze,
o to mój wzrok zahacza
Aż się przyglądać jest oku i sercu ochoczo.


Chmury wiszą nad akwenem i puszczą,
Jaskółki fruwają pod nimi.
Trzciny kołyszą się z wiatru powiewem
I my obok niejedyni.   POWÓD  I  PRZYCZYNA  NA  POETĘ


Chcę być poetą i pisać wiersze,
mam powód i natchnienie:
W życiu być  k a l e k i m 
w całej rozciągłości tego znaczenia,
to tylko gorsza jest śmierć.
Jak dobrze w tym mieć natchnienie.  GDZIE  PODLASIE,  TAM  I  WY


Gdzie oczy moje sięgają,
Gdzie obowiązek mnie zaniesie. 
Dokąd podlaskie krajobrazy się skupiają,
Tam was pełno w polu i w lesie. 


Nie ma was tylko wtedy, kiedy niebo zapłacze, 
Wtedy ciemność na dobre się roztacza.
Prócz tego jesteście ruchomym cieniem
błękitnego nieba, poranka wiosennego,
południa letniego, pięknej natury,
Wzorem ludziom waszej niezłomnej dzielności
I bez skazy w harmonii żywiołu struktury. 


Ciche ptaki w puszczy czasem pomilkną, 
Od czasu do czasu tylko pojedynczo śpiew swój podnoszą.
Wam czas kulminacyjny się piekli,
Iż nad szczytem puszczy insekty się mnożą. 


Z moich oczu żeru nie ma nigdzie,
Wam jest wkoło obfity.
Ścigacie niebo w tym względzie
Łapiąc waszego posiłku wykwity. 


Na niebie wasz żywioł ruchliwy
Dane mi jest podziwiać
I w wierszu ująć w ten czas żywy,
Co wam trza fruwać za życiem, a nie wydziwiać.


A jeszcze jest cudowniej mojemu oku,
Kiedy w locie szybujecie do szparek
Dla otwartych gardeł potomstwa w gniezdnym tłoku
Wkładacie złowiony na niebie życia darek.


Wtedy świergocenia i pisków jest sporo   
Na niebie i w szparkach budynku, 
Co żadne stworzonka nie poświęcają żadną porą 
Dać z siebie tyle wysiłku krwawicy bez odpoczynku.TAK  SIĘ  RODZIŁ  POETA  [ 1987 - 1989 ]


Noc cicha, jak śmierć,
Strach życia miota się we mnie.
Ćma nocna śmieje się ze mnie,
Rzekłszy: śpij, Mietku, już się nie wierć.


Oczy patrzą nocą,
Cisza nie mówi ustami.
Chwila ta, która jest z nami,
Jest niechcianą porą do żalu płonącą...


Mrok nocy przeogromny, jak otchłań,
W sercu rozwiera się utopii czas.
Chwila nie do życia, nie do ludzi mas,
Kiedy hyrdy zwątpienia czas polowań.


Dusza za życiem ślinę przełyka...
Na progu nocy i dnia.
Świt z dniem się styka,
Wyznaczywszy tę samą melodię do odegrania...


Dzień się rodzi, a jednak zamiera,
Kiedy w oczach strach i mgła.
Fakt, jak boleść przy mnie się upiera
Wschodzącego dnia, jednak na sobie polega.   


Każda chwila przez noc się tłukła, 
Tysiące serca uderzeń na wyliczała...   
Lica i twarz z udręk stała się wysmukła,
Kładąc się do snu bladością milczała.     BARBARZE


Widząc Twoje cierpienie,
Sam cierpię.

Widząc Twoją radość,
Sam się raduję.

Widząc Twoją niezłomność,
Sam staję się niezłomny.

Widząc Twój szacunek,
Sam się szanuję.

Widząc Twoje ukłucie serca,
Sam się w serce ukłuję!

Widząc Twoje mi poświęcenie,
Czego więcej chcieć od życia,
Kiedy kobieta oddaje życie mężczyźnie
kalekiemu mężczyźnie.        O  PTASZKU


Usiadł ptaszek na wierzchołku sosny
I śpiewa, że smutno mu tej wiosny.
Kiedy go ująłem do wiersza -
Podniósłszy głowę, już go nie było,   
I sosna poczuła się gorsza,
Że ten ptaszek tylko na niej chwilę odpoczął
I odfrunął w las głęboki.               
Tyle ja żem go widział,
A jeszcze mniej nim nacieszył.

99 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-02-25 16:10:58)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

      NA  WIECZÓR  II


Słońce promieniami ozłaca sosny,
Którego dość mało tej wiosny.

Kot zeskoczył z "czyściocha",
Z ziemi odfrunęła ptaszka płocha.

Liście osiny drgają na wietrze,
Jerzyki nad puszczą kochają powietrze. 

Dzieciom do domu nie pilno,
Samolot na niebie zostawił smugę relacji Warszawa - Wilno!?

Kościelny dzwon dziewięć uderzeń rozpoczął!
A czas, który na sercu spoczął
Pozwala posłuchać jak kościelny hejnał się odgrywa
I wzrok daje unieść ku górze, gdzie jerzyków lot się odbywa,
Po czym szybują w szparki, które są w murze.

Niebo kładzie się do snu,
Lecz ziemia jeszcze nie ucichła po burzliwym dniu. 

W puszczy odzywają się ptaki,
Które nie lubią nocy,
Lecz za dom uwielbiają krzaki,
Jutro budząc się skoro świt po północy.

Oj, będzie się działo.   ROK  JAKI  LUBIĘ


Kiedy budzę się rano,
W pokoju chłodno i wilgotno.   
Słońcu spoza chmur wyjrzeć nie dano,
Choć kości bolą, nie pokutnie. 


Lubię czas i dni takie,
Czym ich więcej tym lepiej.
Dobrze, że upałów nie ma
Jakie bywały w ostatnich latach.


Wilgoć na "tronie" jeszcze większa,
Niż w pokoju i całym domu.
Z puszczy woń naturalnie przetworzonych
liści i igieł coraz silniejsza,
Lecz to nie przeszkadza nikomu.


Wieczornym chłodem po ciele powiewa,
Dreszczyk z zimna orzeźwia duszę.
Ptak, który do snu już ziewa,
Jutro znowu go usłyszę.

100 Ostatnio edytowany przez Mietko_1 (2016-02-25 19:28:09)

Odp: ZBIÓR UTWORÓW LITERACKICH MIECZYSŁAWA BORYSA - [ Ponad 5300 ]

     WIERSZE  Z  LIPCA  2009  ROKU  NAD  ZALEWEM  IV


Słońce za puszczą,
Cień pokrył głowę.
Poeci w wierszu streszczą,
Choć tego połowę;


Co widzieli i słyszeli,
A drugą część zostawią sobie,
Żeby do cieszyć się w grobie,
Tym czego za życia za mało mieli.


Tymczasem kos biega po parkingu,
Kwiczoł skacze po ogrodzeniu.
Młodzieniaszki rysują bruzdy autem z Leasingu[?] 
Młody ptak słabo lotny spadł z nieba ku memu zdziwieniu.


Wędkarze są ukryci w trzcinach -
Otaczają zalew, jak przyjaciela.
Ptaki huśtają się na elektrycznych linach
Do odpoczynku mając za zbawiciela.


Ulubienice płyną ku mnie w trójkącie,
Ładne, spokojne, ciche, kolorowe i miłe.
Przy brzegu robią o 180 stopni zwrot w tym kącie,
Gdzie jaskółki biorą na gniazdo muł ciągle ruchliwe.


Zaś inne krążą nad wodą
Łuskając skrzydeł ramionami lustro wody
I pędząc w odbiciu nie dla topieli, nie za ochłodą,
A za insektem, bo przecież nie dla urody.


Ptaki śpiewają w puszczy,
Jaskółki w locie świergoczą nad głową!...
Kaczki buszują w trzcinach gąszczu.
Ludzie cieszą się z życia wesołą mową!...


Panien dorodnych na pomoście mnogość
Koloryzujących ciało na brąz, bogiem im słońce[?]
Młodziki jeden, drugi nigdy nie robi się gość,
Do wygłupów przed pannami zawsze serca ma gorące.


Grillem podwiewa do nosa przetok,
Co apetyt przyjmuje ochoczo.
Jaka szkoda, że z wierszem wszedłem w tok,
A tu jeść się zachciało z chęcią smoczą.


Więc, Mietku! Zapalaj swego Mustanga   
I goń ku swoim na dzień i noc włościom.
Nie tobie tutaj ta turystyczna balanga,
Jutro też dzień, daj odpocząć kalekim kościom.ROSYJSKA  ANEGDOTA

"Kuryca ni pcica,
Polsza ni zagranica."DBAJ  O  TO  CO  PRZYNOSI  ZYSK 


"Są kury, które znoszą złote jaja."

Oznacza to, że nie psuje się tego co przynosi dochód.


     *     *     *

"Biednemu zawsze wiatr w oczy."

Oznacza to, że obojętnie gdzie biedny się znajdzie, ciągle jest biednym.   TYLKO  WTEDY,  GDY  NIE  BĘDZIESZ  BIERNY


W życiu na wszystko zawsze jest nadzieja,
tylko z życiem ma się dziać nie na nadziei, a na czynach.        POPRÓBOWANIE  PRZYCIĄGA,  JAK  MAGNEZ


Kto raz czegoś zasmakuje, pewnie do tego będzie chciał wrócić.               LOS  WYBRAŁ  SAM


Jestem ubóstwem tragedii, a nie sukcesu.
Najgorsze w tym jest to, że jednego i drugiego nie oczekiwałem.        CIĄGLE  PADA


W tym 2009 roku ciągle pada...
Niebo grzmi, na niebie błyska!...
I raz po raz piorun do ziemi zagada!...
A od opadów zalane siedliska.


Zieleń znad dostatku wody soczysta -
Zielona i nadto wybujała.
Przyroda przy mnie pięknie oczywista,
A jeszcze i jeszcze dusza moja
nią się nie na upajała.      PRZEDWIOŚNIEM


Ruch ptaków ożywiony
Na ziemi i w powietrzu.
Wiosenny śpiew chórem złożony,
Barwny, a nie jak ludzkie trzy po trzy.      MOJE  PODLASIE


Moje Podlasie jest tak piękne,
że nawet w ciemną noc pójść tam,
gdzie "diabeł mówi dobranoc" się nie przelęknę.


Moje Podlasie jest tak piękne,
że jemu opuściłem Śląsk
i nie tylko temu, że stąd pochodzę,
ale i temu, że tutaj nie ma trosk.

A i temu, że wiatr pachnie ziemią, nie chemią.

Temu, że słońce zachodzi za puszczą
i temu, że ludzie mówią etnicznie, a nie polszczą. 

Zwłaszcza temu, że w niektórych miejscach
czas się zatrzymał, a jeszcze w niektórych
wstecz się cofa zwłaszcza tam, gdzie dzieciństwo miałem.

Tam mój Mustang, choć niczym nie wzruszony
wiezie mnie tak, jakoby pokochał te strony:

Gazu dostaje tyle, ile wrażeń po drodze
w niejednym miejscu, a tam gdzie krajobrazem
wzrok i czas uwodzi - tam ktoś mnie wyprzedzi
lub pogania przed siebie, tylko z widoku,
a wtedy i w głowie mniej przyrodniczego tłoku. 

Moje Podlasie, gdzie lasy nietykalne ręką człowieka,
w głębi płynie niejedna rzeka.

Piękno nadrzeczne krajobrazów, rzek zakola,
bogactwo ukwieconych łąk i niebo sokole.

Dobrodziejstwo przyrody - duma Podlasia:
żubr, bocian wizerunek na czasie!

Życie jest piękne, więc warto żyć,
co tam warto żyć, trzeba żyć i na Podlasiu być.

Bo przecież życie ma się jedno
i Podlasie jest tylko jedno!