26

Odp: automatyzm pęcherza

Sarna, ręczne wyciskanie moczu powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzpęcherzowego i obecnie nie jest zalecane. Według opinii urologów do tradycyjnych technik opróżniania kwalifikują się osoby, które mają prawidłową pojemność pęcherza i zaleganie moczu nie większe niż 10 % objętości oddanego moczu. Rodzaj pęcherza neurogennego można określić wykonując badanie urodynamiczne.