1

Temat: Co to znaczy "Raportuj"?

Jeżeli treść jakiejś wiadomości łamie zasady przyjęte w regulaminie lub z Tobie tylko znanej przyczyny wiadomość ta powinna zainteresować Moderatora.

Użyj przycisku "Raportuj" umieszczonego w dolnym prawym rogu okienka wiadomości.

Moderator zostanie niezwłocznie poinformowany.