1 Operacyjna poprawa funkcji kończyny górnej

przez tetraplegia.trzebnica