1

(0 odpowiedzi, napisanych FAR LEX)

Witam
Mam pytanie, od którego roku jest obowiązek wpisu przez pracowników Urzędów, czy Gmin w Księdze Wieczystej obciążeń takich: jak rury gazowe i słupy energetyczne znajdujące się na gruntach rolnych przeznaczonych do sprzedaży, jako działki budowlane?Jaki przepis to reguluje?
Czy działka o powierzchni mniejszej niż hektar, zabudowana domem jednorodzinnym jest zwolniona z podatku gruntowego?

2

(3 odpowiedzi, napisanych FAR LEX)

Witam
Aby uzyskać ulgę pro-rodzinną  należy rozliczyć PIT 36 i 0.
Na dwójkę dzieci przysługuje ulga 2224,08.
W programie Pity Format 2010 wer. 1.0.4.0 jest kreator rozliczenia- będzie łatwiej wypełnić PIT.
Dobry jest również : http://e-deklaracje.mf.gov.pl/index.php … o_pobrania
Można wybrać samodzielnie Fundacje by wysłać 1%.
Wysłać PIT przez Internet oraz otrzymać upoważnienie UPO.
Pozdrawiam
AN

3

(3 odpowiedzi, napisanych FAR LEX)

Do kogo należy droga?
Proszę zwrócić się z prośbą do Urzędu Miasta- wydział komunikacji.
Należy dołączyć kopię karty parkingowej i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kopię dowodu rejestracyjnego.
Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej jest darmowe- nie uiszcza się w Urzędzie żadnych opłat.
Można też napisać do Zarządu wspólnoty

4

(18 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Witam
I co z tą pomocą...?

5

(18 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Witam
To dobrze się składa, bo ja szukam osoby, która pomoże mi w ćwiczeniach.
Podaj proszę adres e-mail albo numer telefonu.

Pozdrawiam

6

(1 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Witam
Odradzam blokadę.
Lekarz prowadzący wypisze zapotrzebowanie na ortezę ( będzie dofinansowanie).
Może stabilizator z możliwością regulacji  zgięcia kolana. Tylko, że ten typ do uprawiania sportu się nie nadaje.

7

(1 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Witam
Aparaty szynowo- opaskowe są bardzo ciężkie.
Proponuje abyś wyćwiczyła mięśnie nóg przy pomocy codziennej jazdy na rotorku.
Jeśli to możliwe napinaj rzepki i mięśnie pośladków. Jeśli aparat szynowo- opaskowy jest z koszem biodrowym, to będziesz musiała również wyćwiczyć biodra (pas biodrowy) aby zapanować nad ciałem.
A ciężkie aparaty zmień na o niebo- lżejsze, łuski z pleksji . Długie łuski ( od uda , do kilku cm nad kostką). Na kolana konieczne są kapy kolanowe skórzane, aby lekko podnieść palce stóp-podciągi nakładane na buty. Buty sznurowane za kostkę, niekoniecznie ortopedyczne.
Stopniowo będzie trzeba luzować kapy skórzane. Aż pewnego dnia następnym etapem będzie nauka wstawania przy pomocy siły własnych mięśni, bez łusek. A następnie stawianie  pierwszych kroków bez łusek. Zamiast kul łokciowych  balkonik kroczący na początek, chyba że wolisz kule.
Powodzenia

8

(28 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Gienko
Widać, że pisanie na forum, to strata czasu. Podaje Ci mojego maila malkoj@wp.pl

9

(28 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Gienko
Nikt nie ma prawa odbierać Ci nadziei!Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Ćwicz i nie trać wiary. Każdy przypadek jest inny.

10

(12 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Walka z bólem:
1.Należy usiąść z nogami wyżej, podłożyć zwinięty koc pod kolana, albo poduszkę.
2.Położyć się na chwilę
3.Można uderzać kilka razy w podeszwy stóp ( w okolicę pięty i w samą piętę)  dłonią zwiniętą w pięść
4.Można ochłodzić przez chwilę nogi

11

(27 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Warto ją kupić, a cena...? Wszystkie poduszki powinny tyle kosztować.

12

(27 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Poduszka ROHO Mosaic,jest dobra.

13

(17 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Tak. Wszystko zależy od dokładnego opisu Twojego stanu zdrowia przez lekarza ortopedę i od dobrej woli NFZ. Powodzenia

14

(17 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Odpowiedź do Bogusława
Proszę wysłać pismo o jednakowej treści, w którym należy zaznaczyć, o problemie z poruszaniem się do Spółdzielni Mieszkaniowej albo Wspólnoty  i  do Urzędu wydział Komunikacji, ponieważ nie wiadomo, do kogo należy droga do Spółdzielni Mieszkaniowej, czy do Gminy.
Dokumenty:
Orzeczenie, plan sytuacyjny umiejscowienia miejsca parkingowego, kartę parkingową oraz dowód rejestracyjny.http://www.idn.org.pl/sonnszz/UPRAWNIENIA.htm

Parking
(Dz. U. z 1997 r., Nr 98, poz. 602 z późn. zm.)
O wyznaczenie ogólnodostępnego zastrzeżonego miejsca postojowego (parkingu) może starać się:
•    osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa inwalidzka),
•    oraz osoby z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (odpowiednio inwalida II lub III grupy), jeśli niepełnosprawność dotyczy narządów ruchu lub jest związana z chorobami, które mają wpływ na sprawność ruchową (wymagane jest orzeczenie lekarza).
•    Osoba opiekująca się osobą niepełnosprawną (,,kierowca przewożący osobę niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się"), posiadająca:
- zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego (np. na dziecko), uzupełnione zaświadczeniem lekarskim o niepełnosprawności lub poważnej chorobie,
- dokument: książeczkę ZUS lub orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej, że osoba jest niepełnosprawna, korzysta z pomocy osób trzecich lub ma duże trudności w poruszaniu się.
Miejsce, w którym będzie wyznaczony parking nie może utrudniać ruchu.
Możliwe są dwie sytuacje:
1.    Parking ma znaleźć się na ,,drodze wewnętrznej" np. osiedlu, podwórku - wówczas na wyznaczenie parkingu musi zgodzić się zarządca terenu. Nie ma obowiązku zatwierdzenia projektu w Zarządzie Dróg Miejskich.
2.    Parking ma znaleźć się na drodze publicznej (np. przy bloku) i jest dostępny dla wszystkich uprawnionych - wówczas wniosek o jego wyznaczenie składa się w instytucji Zarząd Dróg Miejskich.
    W Warszawie - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH przy ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 620-10-21 w. 116.
    Do podania musi być dołączona legitymacja zaświadczająca prowadzenie samochodu przez osobę niepełnosprawną (legitymacja inwalidy wydana przez Poradnię Zaopatrzenia Ortopedycznego). Nie trzeba przedstawiać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (grupie inwalidzkiej).
UWAGA: Parking przysługuje nie ze względu na stopień niepełnosprawności, ale uprawnienia do prowadzenia samochodu przez osobę niepełnosprawną.
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/1878D68A

Zasady oznakowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych reguluje rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393). Stosownie do postanowień ww. rozporządzenia, miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych może być oznaczone w sposób różnorodny - zarówno znakami pionowymi, jak i poziomymi, które mogą być zajmowane tylko przez uprawnione do tego osoby, tj. uprawnione osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej oraz osoby kierujące pojazdem, przewożące osoby niepełnosprawne. Zajmowanie powyższych miejsc przez osoby do tego nieuprawnione jest rażącym naruszeniem wszelkich norm społecznych i stanowi wykroczenie.

15

(17 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Bogusław napisał:
"A co do parkowania na oznakowanym miejscu numerami rejestracyjnymi to nie wydaje mi się aby to było możliwe bez opłat ale może się mylę i w końcu doczekamy się jakiejś  informacji na ten temat ?"
Do w/w dokumentów należy dołączyć również kopię karty parkingowej. Miejsce parkingowe oznakowane jest podwójnie tzn. numer rejestracyjny na kopercie oraz znaczek osoby niepełnosprawnej ruchowo . Tak oznakowane miejsce parkingowe jest darmowe.

16

(17 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Jeżeli osoba ubiegająca się o miejsce parkingowe złoży wniosek i dołączy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ruchowej  do Urzędu Wydział drogowy,  to nie płaci za miejsce parkingowe oznakowane numerem rejestracyjnym.

--------------------------------------------------------------------------------

Czy zawarcie dwóch umów przez pośrednika Biura nieruchomości jest zgodne z prawem?
Pośrednik zawarł umowę zarówno z kupującym, jak i sprzedającym.
Nadmieniam również, że działał na niekorzyść sprzedającego.

18

(4 odpowiedzi, napisanych FAR LEX)

Witaj
Zbyt dużo ryzykujesz.Podam Ci inne rozwiązanie- bez inwazyjne. Bliższe informacje:malkoj1@tlen.pl

19

(1 odpowiedzi, napisanych FAR LEX)

Witam
Proszę napisać pisemko do ZUS – u o przyznanie renty rodzinnej . Dołączyć decyzję rentową męża, a także   aktualny akt urodzenia dziecka (akt urodzenia potrzebny do ZUS- u  otrzymuje się bezpłatnie). Ważne jest zaświadczenie, że dziecko uczęszcza do szkoły, szczególnie po ukończeniu przez dziecko 16 roku życia.  Być może , że będzie potrzebny akt ślubu i akt zgonu. Może najpierw trzeba skontaktować się telefonicznie z oddziałem ZUS-u.
Powodzenia i pozdrawiam
AN

20

(13 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Mam prośbę Losstris, napisz coś więcej na temat techniki PNF.Dzięki
Powodzenia
Pozdrawiam
AN

21

(13 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Każdy organizm jest inny, to samo dotyczy złamania- każde złamanie jest inne. Bardzo dużo zależy od woli walki. Póki walczysz jesteś zwycięzcą. A więc ćwicz i nie poddawaj się. Pamiętaj, że nikt nie ma prawa odebrać Ci nadziei ! Pomocne są ćwiczenia w wodzie ( ułatwia wyporność). Jazda na rowerze pokojowym, jak to jest niemożliwe- wystarczy rotorek.
Codzienna pionizacja albo chodzenie przy balkoniku jeśli możesz ( ale i tego można się nauczyć), Na początek może być wstawanie przy balkoniku. Wizualizacje. Pomocne jest słuchanie muzyki  Oglądanie filmów, w których można dostrzec prace mięśni, każdy ruch  np. film Zatańcz ze mną Spektakle  tańca współczesnego. To pozwala „przypomnieć” sobie jak się chodzi. Ale pamiętaj, że przećwiczenie jest gorsze od nie do ćwiczenia, dlatego zrób sobie jeden dzień w tygodniu- przerwy.
Nie możesz leżeć i czekać aż czucie samo powróci, tylko musisz ćwiczyć i nie dopuścić do zaniku mięśni i przykurczy.
Tj. jak w tym humorze :
Kowalski mówi, Panie Boże spraw abym wygrał w Totka> Bóg mówi daj mi szansę-kup los. 
Więc ćwicz
Odradzam ciężkie aparaty szynowo-opaskowe. Lepiej zastosować lekkie łuski z pleksji- słabe nogi, łatwiej sobie z nimi „poradzą”.
Tysiąca choinek w lesie, prezentów ile święty Mikołaj uniesienie, karpia bez ości, miłych gości i dużo, dużo zdrowia i radości.

Pozdrawiam
AN

22

(9 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Witam
Aby pobudzić krążenie, dobrze jest masować nogi np. szorstką gąbką, szczotką do szorowania rąk lub rękawicą zaczynając od stóp aż, do pachwiny.
Można również zastosować naprzemiennie prysznic z zimną  i mocno ciepłą wodą- też przyjąć kierunek od stóp do pachwiny. Przy niższym krążeniu  automatycznie nogi stają się chłodne, wręcz zimne, co powoduje jednocześnie problemy z nerkami, pęcherzem Aby temu zapobiec należy ubierać ciepłe wełniane rajstopy, czy lajkry na wierzch spodnie , na stopy ciepłe skarpety.  ćwiczyć w miarę możliwości codziennie.
Życzę powodzenia
Zdrowych i spokojnych Świąt
AN

23

(23 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Czy wiecie, że oprzyrządowanie kosztuje 65- 70 zł, a nie +-1500zł ?
Wystarczy manetka od MZetki.

24

(3 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

WITAM
Proszę potraktować poduszkę, jak „materac wodny”, tzn. pompować nie za dużo  i nie za mało. Powietrze musi się „ przelewać . Inaczej: jak się naciśnie lekko dłonią, grzybki się chowają , po podniesieniu dłoni grzybki podnoszą się z powrotem . Za mocno napompowana, jest twarda , jak kamień i zamiast pomagać, to szkodzi. Najlepiej , jak by osoba zdrowa usiadła na poduszce i posiedziała jakiś czas, jak nie będzie bolało to  znaczy , że jest dobrze.
Mimo tego, że się siedzi na tej poduszce,  co jakiś czas trzeba się podnieść na rękach ( jeśli to możliwe), ponieważ to poprawia ukrwienie. Ponadto trzeba oklepywać pośladki i leżeć na brzuchu w ciągu dnia.  Chociaż chwilę  wietrzyć pośladki , jak u niemowlaka. Miejsce chorobowo zmienione musi być zaopatrzone jałowym opatrunkiem , można zastosować maści do trudno gojących się ran.
Pozdrawiam
AN

25

(2 odpowiedzi, napisanych Ogólnie)

Witam
To są zbyt  ważne dokumenty, żeby wysyłać zwykłym listem. Jeżeli  ZUS  nie ma potwierdzenia, że pismo zostało wysłane priorytetem poleconym za potwierdzeniem odbioru, ma Pan prawo do odwołania. Czym udowodnią ,że wysłali? Mogli kopię zostawić u siebie
w ogóle nie wysyłając dokumentów. Proszę pisać do rzecznika praw pacjenta
Pozdrawiam
AN