niedziela, 2018-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

Weekendowe Zajęcia Aktywnej Rehabilitacji dladzieci i rodziców


alt

Praca z dziećmi w różnym wieku, z różnych środowisk i specyfika niepełnosprawności niesie ze sobą potrzebę stworzenia elastycznego programu działań. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”  organizuje trzydniowe Weekendowe Zajęcia Aktywnej Rehabilitacji przeznaczone dla małych  grup uczestników.

Uczestnicy tego rodzaju wsparcia to rodziny ukierunkowane na rozwiązanie podobnych problemów.Na zajęcia zapraszamy zwłaszcza dzieci w wieku 4-6 lat wraz z jednym z rodziców; dzieci zbyt małe, aby mogły uczestniczyć w standardowych Obozach Aktywnej Rehabilitacji.

Wspólne wraz z rodzicem uczestniczenie w zajęciach pozwala później na stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w konkretnych sytuacjach życia domowego.

Planując indywidualną pracę z każdym dzieckiem uczestniczącym w zajęciach pragniemy, aby  stało się jak najbardziej samodzielne. Rodzicom natomiast chcemy uświadomić, że ich syn czy córka  może zyskać bardzo duży stopień niezależności w życiu codziennym; przekazujemy im także kompendium wiedzy na tematy medyczne, psychologiczne i prawne związane z niepełnosprawnością dziecka.