poniedziałek, 2023-03-20 Joachima, Kiry, Maurycego

Ogłoszenia regionalne


Bolesławiec dn. 06.03.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) ,,Podstawowy kurs wizażu’’, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.02.2017 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

RECENTIA – Szkoły, kursy, szkolenia – Marta Dajewska, ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin;

Łączna kwota brutto: 1200,00 zł.

 

______________________________________________________________________________________________

Bolesławiec  dn. 02.03.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) ,,Obsługa programu SketchUp i AutoCad’’ w ramach rozpoznania cenowego z dn. 22.02.2017 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

CompSecur Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 74/309b, 50-020 Wrocław

Łączna kwota brutto: 450,00 zł.

_________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, 01.03.2017

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) ,,Podstawy obsługi komputera’’, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 21.02.2017 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

RECENTIA – Szkoły, kursy, szkolenia – Marta Dajewska, ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin

Łączna kwota brutto: 1500,00 zł.

______________________________________________________________________________________________

Bolesławiec ,dn. 24.02.2017

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: ,,Podstawowy kurs wizażu’’

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.

Uczestnikami będą: 

Uczestniczka jest osobą niepełnosprawną. Nie ma możliwości dojazdu do ośrodka szkoleniowego. Szkolenie powinno być zorganizowane w formie indywidualnej, w miejscu zamieszkania BO.

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: 3 -17.03.2017

Oczekiwany termin Szkolenia: 3 -17.03.2017

Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO – Gniewomirowice

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 02.03.2017 do godz. 12.00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

______________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, 24.02.2017

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu  „Kurs HTML, PHP”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 16.02.2017. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

Vavatech Sp. z o.o., ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, NIP: 526-284-59-94

Łączna kwota brutto:  1200 zł

 

__________________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, dn. 22.02.2017

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: ,,Obsługa programu SketchUp i AutoCad’’

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.

Uczestnikami będą:

Uczestniczka jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim. Nie możliwości dojazdu do ośrodka szkoleniowego. Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie indywidualnej, w miejscu zamieszkania BO lub zdalnie.

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: 1-17.03.2017

Oczekiwany termin Szkolenia: 1-17.03.2017

Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO lub zdalnie

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 28.02.2017 do godz. 14:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

______________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, dn. 21.02.2017

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: ,,Podstawy obsługi komputera’’

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.

Uczestnikami będą:

Uczestniczka jest osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim. Nie ma możliwości dojazdu do ośrodka szkoleniowego. Szkolenie powinno być zorganizowane w formie indywidualnej, w miejscu zamieszkania BO.

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: 1-17 marca 2017

Oczekiwany termin Szkolenia: 1-17 marca 2017

Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO – Kudowa Zdrój

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 27.02.2017 do godz. 15:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

________________________________________________________________________________________

Bolesławiec,dn.16.02.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Kurs HTML , PHP”

 Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Uczestnikiem będzie:

Uczestnikiem będzie osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim, w związku z tym  nie ma  możliwość dotarcia do siedziby ośrodka szkoleniowego. Miejscem szkolenia uczestnika będzie miejsce jego zamieszkania. Szkolenie może również zostać przeprowadzone w formie zdalnej.

Dyspozycyjność Uczestnika: luty 2017 r. – 15 marzec 2017r.

Oczekiwany termin Szkolenia: luty 2017r. – 15 marzec 2017r.                                                    

Miejsce Szkolenia: Zgorzelec

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 23.02.2017.  do godz. 14:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

________________________________________________________________________________________________

Bolesławiec dn. 01.02.2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu: ,, Doszkalający kurs prawa jazdy kat. B’’, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.01.2017 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców Wilk Nauka Jazdy, ul. Złotoryjska 144, 59-220 Legnica;

Łączna kwota brutto: 1820,00 zł.

_______________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, 01.02.2017

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu  „ABC obsługi komputera.”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.01.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy: Europejskie Centrum Kształcenia Specjalistów, ul. Kruszwicka 8 A, 53-652 Wrocław 

Łączna kwota brutto:  1260 zł

__________________________________________________________________________________________________

Bolesławiec,dn.24.01.2017r.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „ABC Obsługi komputera”

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Uczestnikiem będzie: 

Uczestnikiem będzie osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim, w związku z tym  nie ma  możliwość dotarcia do siedziby ośrodka szkoleniowego. Miejscem szkolenia uczestniczki będzie miejsce jej zamieszkania..

Dyspozycyjność Uczestników: Luty 2017r.

Oczekiwany termin Szkolenia: Luty 2017r.                                                          

Miejsce Szkolenia: Wrocław

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

 

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 31.01.2017.  do godz. 14:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

______________________________________________________________________________________

Bolesławiec, dn. 24.01.2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu ,,Kurs florystyki I stopnia’’ w ramach rozpoznania cenowego z dn. 16.01.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

GoWork.pl Andrzej Kosieradzki, ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce

Łączna kwota brutto:  5899,00 zł.

_________________________________________________________________________________________

Bolesławiec ,dn. 24.01.2017 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: ,, Doszkalający kurs prawa jazdy kat. B’’

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.

Uczestnikiem będzie:

Uczestnik jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. Ze względu na jednostkę chorobową potrzebuje specjalistycznego samochodu z automatyczną skrzynią biegów i oprzyrządowaniem ręcznym. Ma możliwość dojazdu do ośrodka szkoleniowego.

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: styczeń/marzec 2017 r

Oczekiwany termin Szkolenia: styczeń/marzec 2017r.

Miejsce Szkolenia: Legnica

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 30.01.2017 do godz. 12.00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

_________________________________________________________________________________________

Bolesławiec dn. 17.01.2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu: ,, Kurs prawa jazdy kat. B’’, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 05.01.2017 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców Wilk Nauka Jazdy, ul. Złotoryjska 144, 59-220 Legnica;

Łączna kwota brutto: 2000,00 zł.

 

________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, dn. 16.01.2017

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: ,, Kurs florystyki I stopnia’’

 

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 5 osoby/osób*.

 

Uczestnikami będą: 

Uczestnikami będą osoby niepełnosprawne, poruszające się samodzielnie lub o kulach, które mają możliwość dotarcia do miejsca odbywania się szkolenia na terenie Bolesławca.

 

Dyspozycyjność Uczestników: luty 2017

Oczekiwany termin Szkolenia: luty 2017

Miejsce Szkolenia: Bolesławiec

 

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

 

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 20.01.2017 do godz. 15:00

 

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

________________________________________________________________________________________

Bolesławiec ,dn. 05.01.2017 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: ,, Kurs prawa jazdy kat. B’’

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.

Uczestnikiem będzie:

Uczestnik jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. Ze względu na jednostkę chorobową potrzebuje specjalistycznego samochodu z automatyczną skrzynią biegów i oprzyrządowaniem ręcznym. Ma możliwość dojazdu do ośrodka szkoleniowego.

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: styczeń/marzec 2017 r

Oczekiwany termin Szkolenia: styczeń/marzec 2017r.

Miejsce Szkolenia: Legnica

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

 

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 12.01.2017 do godz. 12.00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

_______________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, 14.12.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu  „Pracownik biurowy”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 07.12.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

Recentia - Szkoły, Kursy, Szkolenia, ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin, REGON: 364130692  NIP: 6921321624

Łączna kwota brutto:  1590 zł.

________________________________________________________________________________________________

Bolesławiec,dn.07.12.2016r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie:  „Pracownik biurowy”.

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Uczestnikami będą: 

Uczestnikiem  będzie osoba niepełnosprawna ruchowo poruszająca się samodzielnie. Uczestnik ma możliwość dotarcia do ośrodka szkoleniowego, w związku z tym szkolenie może odbyć się we wskazanym przez ośrodek miejscu  na terenie miasta Legnica .

Dyspozycyjność Uczestnika:  grudzień 2016r. – styczeń 2017r.                                          

Oczekiwany termin Szkolenia: od 19 grudnia 2016r.  do 31 stycznia 2017r.                                                                                                      

Miejsce Szkolenia: Legnica

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 13.12.2016r.  do godz. 14:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

______________________________________________________________________________________________

Bolesławiec dn. 02.12.2016r

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu ,, Kurs prawa jazdy kat. B’’ , w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.11.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "Auto-Szkoła", ul. Bankowa 8, 59-700 Bolesławiec,  NIP 6121173263, REGON 003274710

Łączna kwota brutto: 1770, 00 zł.

 

_____________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, 01.12.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu  „Kurs fotografii cyfrowej.”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.11.2016r. dla uczestników zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. Siedziba 00-023 Warszawa, ul. Widok 8, oddział: ul. Oławska 4, 50-123 Wrocław, REGON 146748188, NIP 5252558974, KRS 0000467126

Łączna kwota brutto:  2600 zł.

 

________________________________________________________________________________________________

Bolesławiec ,dn. 24.11.2016 r.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: ,, Kurs prawa jazdy kat. B’’

 

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

 

Uczestniczką będzie osoba chodząca, która może docierać do siedziby firmy na terenie Bolesławca, nie wymaga specjalnego oprzyrządowania i dostosowania samochodu.

 

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: grudzień 2016/ marzec 2017r.

Oczekiwany termin Szkolenia: grudzień 2016r.

Miejsce Szkolenia: teren miasta Bolesławiec i okolic

 

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

 

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 30.11.2016 do godz. 12:00.

 

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

_______________________________________________________________________________________

Bolesławiec,dn. 24.11.2016r.

ROZPOZNANIE CENOWE "KURS FOTOGRAFII CYFROWEJ"

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie:  „Kurs fotografii cyfrowej”.

Szkolenie w formie grupowej dla 2 osób.

Uczestnikami będą:

                Uczestnikami  będą osoby niepełnosprawne ruchowo, w tym jedna z osób poruszająca się  na wózku inwalidzkim. Uczestnicy mają możliwość dotarcia do ośrodka szkoleniowego, w związku z tym istnieje możliwość dołączenia ich do grupy szkoleniowej. Warunek konieczny - dostosowany ośrodek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dyspozycyjność Uczestników: od 2 grudnia 2016r. do 10 stycznia 2017r.                                  

Oczekiwany termin Szkolenia: od 2 grudnia 2016r.  do 10 stycznia 2017r.                                                                                          

Miejsce Szkolenia: Wrocław

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 30.11.2016r.  do godz. 14:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

________________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, 23.11.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu  „ABC obsługi komputera.”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 14.11.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

OKZ Bolesławiec - DZDZ Kursy i Szkolenia, ul. Zgorzelecka 48, 59-700 Bolesławiec

Łączna kwota brutto:  3200 zł.

 

_______________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, dn.23.11.2016r          

                               

INFORMACJA O  UNIEWAŻNIENIU

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż unieważnia zapytanie w przedmiocie rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Kurs fotografii”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 10.11.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Uzasadnienie:

Otrzymane oferty cenowe przekraczają budżet przewidziany przez Zamawiającego na przeprowadzenie szkolenia będącego przedmiotem rozpoznania cenowego.

 

_______________________________________________________________________________________________

Bolesławiec., dn.14.11.2016r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie „ABC Obsługi komputera” Szkolenie w formie grupowej dla 4 osób.

Uczestnikami będą osoby niepełnosprawne, niemające problemów z poruszaniem się, w związku z tym mają możliwość dotarcia do siedziby ośrodka szkoleniowego i mogą być dołączone do grupy szkoleniowej.

Oczekiwany termin Szkolenia: listopad 2016 – styczeń 2017

Dyspozycyjność Uczestników: listopad 2016 – styczeń 2017

Miejsce Szkolenia: Bolesławiec

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej: .

- Liczbę godzin szkoleniowych

- Cenę brutto za godzinę Szkolenia

- Cenę brutto za całość Szkolenia

- Wstępny program

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21.11.2016r. do godz. 15:00.

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

______________________________________________________________________________

Bolesławiec,dn.10.11.2016r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie:  „Kurs fotografii”.

Szkolenie w formie grupowej dla 2 osób.

Uczestnikami będą:

                Uczestnikami  będą osoby niepełnosprawne ruchowo, w tym jedna z osób poruszająca się  na wózku inwalidzkim. Uczestnicy maja możliwość dotarcia do ośrodka szkoleniowego, w związku z tym istnieje możliwość dołączenia ich do grupy szkoleniowej. Warunek konieczny - dostosowany ośrodek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Dyspozycyjność Uczestników: listopad – grudzień – 2016r.,

                                                     szkolenie musi zakończyć się przed 10 stycznia 2017r.

Oczekiwany termin Szkolenia: listopad – grudzień 2016                                                                                                       

Miejsce Szkolenia: Wrocław

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 18.11.2016r.  do godz. 15:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

___________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, 04.11.2016r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu  „Tworzenie stron www.”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.10.2016r.  dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

Recentia - Szkoły, Kursy, Szkolenia, ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin.;

Łączna kwota brutto: 1500  zł.

 

_________________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, 04.11.2016r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu   „Obsługa Word, Excel w stopniu zaawansowanym z elementami obsługi Internetu”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.10.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

Recentia - Szkoły, Kursy, Szkolenia, ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin.;

Łączna kwota brutto: 1200  zł.

_________________________________________________________________________________________________

Bolesławiec,dn.24.10.2016

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Obsługa Word, Excel w stopniu zaawansowanymz elementami obsługi Internetu

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1  osoby.

Uczestnikami będą: 

                Uczestniczka jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się  na wózku inwalidzkim. Nie ma możliwości dotarcia do siedziby ośrodka szkoleniowego, dlatego potrzebuje indywidualnego szkolenia zorganizowanego w miejscu zamieszkania.

Dyspozycyjność Uczestniczki: listopad / grudzień 2016

Oczekiwany termin Szkolenia: listopad / grudzień 2016

Miejsce Szkolenia: Bolesławiec

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 28.10.2016 do godz. 15:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

_______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                    Bolesławiec,dn.24.10.2016r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Tworzenie stron www.”

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1  osoby.

Uczestnikami będą:

                Uczestniczka jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się  na wózku inwalidzkim. Nie ma możliwości dotarcia do siedziby ośrodka szkoleniowego, dlatego potrzebuje indywidualnego szkolenia zorganizowanego w miejscu zamieszkania.

Dyspozycyjność Uczestniczki: listopad – grudzień 2016r.

Oczekiwany termin Szkolenia: listopad – grudzień 2016r                                                      

Miejsce Szkolenia: Legnica

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

•             Liczbę  godzin szkoleniowych:

•             Cenę brutto za godzinę Szkolenia:

•             Cenę brutto za całość Szkolenia:

•             Wstępny program:

 

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 28.10.2016r.  do godz. 15:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

_________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, dn. 05.08.2016.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Kurs prawa jazdy kat.B  w ramach rozpoznania cenowego z dn 28.07.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:       „Wilk” Nauka Jazdy, ul. Złotoryjska 144, 59-220 Legnica

Łączna kwota brutto: 2000 zł.

_________________________________________________________________________________________________________

Bolesławiec,dn.28.07.2016r.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Kurs prawa jazdy kategorii B”.

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1  osoby/osób*.

 

Uczestnikami będą: 

                Uczestniczka jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. Ze względu na jednostkę chorobową potrzebuje specjalistycznego samochodu z automatyczną skrzynią biegów i oprzyrządowaniem ręcznym. Ma możliwość dojazdu do ośrodka szkoleniowego.

 

Dyspozycyjność Uczestniczki: sierpień 2016

 

Oczekiwany termin Szkolenia: sierpień 2016

 

Miejsce Szkolenia:  Legnica

 

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 03.08.2016 do godz. 15:30

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

_________________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, dn. 28.07.2016

                                                    

 

INFORMACJA O  UNIEWAŻNIENIU

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż unieważnia zapytanie w przedmiocie rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia/kursu prawa jazdy kategorii B., w ramach rozpoznania cenowego z dn. 21.07.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

 

Uzasadnienie:

Postępowanie zostaje unieważnione z powodu braku wpływu ofert spełniających kryteria określone w rozpoznaniu cenowym.

 

_________________________________________________________________________________________________

Bolesławiec,dn.21.07.2016r.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Kurs prawa jazdy kategorii B”.

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1  osoby/osób*.

 

                Uczestniczka jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. Ze względu na jednostkę chorobową potrzebuje samochodu z automatyczną skrzynią biegów i oprzyrządowaniem ręcznym. Ma możliwość dojazdu do ośrodka szkoleniowego.

 

Dyspozycyjność Uczestniczki: lipiec / sierpień 2016

 

Oczekiwany termin Szkolenia: lipiec / sierpień 2016

 

Miejsce Szkolenia:  Legnica

 

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

•             Liczbę  godzin szkoleniowych:

•             Cenę brutto za godzinę Szkolenia:

•             Cenę brutto za całość Szkolenia:

•             Wstępny program:

 

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 27.07.2016 do godz. 15:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

_________________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, 07.07.2016r.INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu  „Obsługa Word, Excel w stopniu zaawansowanym z elementami obsługi Internetu”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 28.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:


Recentia - Szkoły, Kursy, Szkolenia, ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin
Łączna kwota brutto: 1200  zł.
 

_________________________________________________________________________________________________

Bolesławiec,dn.28.06.2016

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Obsługa Word, Excel w stopniu zaawansowanym z elementami obsługi Internetu

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1  osoby.

 

Uczestnikami będą: 

                Uczestniczka jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się  na wózku inwalidzkim. Nie ma możliwości dotarcia do siedziby ośrodka szkoleniowego, dlatego potrzebuje indywidualnego szkolenia zorganizowanego w miejscu zamieszkania. Jest dyspozycyjna przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w godzinach 10:30-13:30.

 

Dyspozycyjność Uczestniczki: lipiec/sierpień 2016

                                                     poniedziałek –piątek  w godz.10:30-13:30 

 

Oczekiwany termin Szkolenia: lipiec/sierpień  2016

                                                      poniedziałek –piątek  w godz.10:30-13:30        

 

Miejsce Szkolenia: Wałbrzych

 

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 

 

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 06.07.2016 do godz. 15:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

_________________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, dn.21.06.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia kursu ,, Kurs dogoterapii'' w ramach rozpoznania cenowego z dn. 13.06.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. ,, Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy''.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

,, Green Way'' Subik Sylwia, ul. Spółdzielcza 6/61, 23-200 Kraśnik, NIP: 715-158-71-13, REGON: 060508080

Łączna kwota brutto: 1790,00 zł.

______________________________________________________________________________________________

Bolesławiec, dn.13.06.2016

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR realizująca projekt: ,, Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy'', skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: ,,Kurs dogoterapii''

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby

Uczestnikami będą:

Uczestniczka jest osobą chodzącą, posiada prawo jazdy i może uczestniczyć w zajęciach w lokalizacji wskazanej przez ośrodek. Uczestniczka będzie brała udział w szkoleniu z własnym psem.

Dyspozycyjność Uczestniczki: od 20 czerwca do 10 lipca 2016r.

Oczekiwany termin szkolenia: czerwiec/lipiec 2016

Miejsce szkolenia: lokalizacja wskazana przez ośrodek

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zoobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji ,,FAR'' do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ,,FAR'' może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 17.06.2016 do godz. 12:00

O decyzji w sprawie wyboru poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Bolesławiec 09.06.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursuPodstawy obsługi komputera” w ramach rozpoznania cenowego z dn 01.06.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

Europejskie Centrum Kształcenia Specjalistów prowadzone przez: Robert Burszewski, ul. Litomska 24/6, 53-641 Wrocław

 

 

Łączna kwota brutto: 1160 .

________________________________________________________________________________________________

 

»»                                                                                                                                                               Bolesławiec 07.06.2016r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ,,FAR'' informuje, iż pomimo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia Kursu Prawa Jazdy KAT B. w ramach rozpoznania cenowego z dnnia 18.05.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. ,, Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy'', ze względu na problemy natury osobistej i zdrowotnej Beneficjenta Ostatecznego - Uczestnika, wyżej wymieniony kurs nie może zostać przeprowadzony w określonym w przedmiocie terminie przez Szkoła Jazdy Kursant Andrzej Świsulski, Sławomir Grad ul. Tarnogajska 5/9, 50-514 Wrocław.

  ____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                       Bolesławiec,dn.01.06.2016

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Podstawy obsługi komputera

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1  osoby/osób*.

 

Uczestnikami będą: 

                Uczestniczka jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się  na wózku inwalidzkim. Nie ma możliwości dotarcia do siedziby ośrodka szkoleniowego, dlatego potrzebuje indywidualnego szkolenia zorganizowanego w miejscu zamieszkania

 

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: czerwiec 2016

 

Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec  2016

 

Miejsce Szkolenia: Orłowice, 59-630 Mirsk

 

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 

 

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 06.06.2016 do godz. 15:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

________________________________________________________________________________________________

 

         Bolesławiec dn. 02.06.2016r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Kurs prawa jazdy kat.B  w ramach rozpoznania cenowego z dn 18.05.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

Szkoła Jazdy KURSANT Andrzej Świsulski, Sławomir Grad, ul. Tarnogajska 5/9, 50-514 Wrocław

Łączna kwota brutto: 1590 .

__________________________________________________________________________________________________

 

Bolesławiec, dn. 18.05.2016

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" realizująca projekt "Wsparcie osób niepelnosprawnych na rynku pracy", skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zealizuje szkolenie: "Kurs prawa jazdy kat. B"

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej*dla 1 osoby/osób*

Uczestnikami będą:

uczestniczka jest osobą chodzącą (poruszającą się za pomocą balkoniku) i może docierać do siedziby firmy na terenie Wrocławia. Ze względu na jednostkę chorobową potrzebuje auta z oprzyrządowaniem ręcznym.

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: maj/czerwiec 2016

Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec 2016

Miejsce Szkolenia: Wrocław

Bardzo proszę o przesłanie o oferty cenowej, zawierającej:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji "FAR" do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" może odstapić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.05.2016 do godz. 15:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailem oraz poprzez stronę internetową.

Kontakt – woj. dolnośląskie


Biuro FAR
ul.
Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
tel: 75 734 60 90, fax: 75 734 60 91
kom.: 508 015 914
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


 

Godziny otwarcia


Poniedziałek - Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 10.00 - 18.00
Piątek: 08.00 - 16.00

W związku z utrzymującym się
stanem epidemii, celem zwiększenia
bezpieczeństwa prosimy o wcześ-
niejsze uzgadnianie – telefoniczne 
lub mailowe – terminu wizyty
w biurze Fundacji.

 

Pełnomocnik FAR


Adam Bartków
tel.:
508 015 914
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Harmonogram zajęć


Zajęcia AR dla dzieci i młodzieży
w ramach projektu „Kompleksowa
aktywizacja społeczna dzieci 
i młodzieży w wieku 4-16 lat
poruszających się na wózku
inwalidzkim IV"

Zobacz wszystkie zajęcia »
 

Nasza organizacja korzysta z pomocy
Wrocławskiego Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
prowadzonego przez Fundację
Wspierania Organizacji Pozarządowych
"Umbrella" a współfinansowanego
przez Gminę Wrocław


www.sektor3.wroclaw.pl
www.wroclaw.pl


Ogłoszenia regionalne »