środa, 2020-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

Zajęcia regionalne


 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji rozpoczęła działania w ramach specjalistycznego projektu skierowany do dzieci i młodzieży. Jednym z jego elementów jest organizacja zajęć o charakterze rehabilitacyjno-sportowym. Na tle szerokiej oferty zajęć dla dzieci niepełnosprawnych, FAR proponuje rzecz nietuzinkową: spotkania ukierunkowane na samodzielność i aktywność uczestników. Tu rodzice mogą zająć się sobą i swoimi problemami w trakcie zajęć przygotowanych specjalnie dla nich, zaś dzieci pozostawione pod opieką wykwalifikowanej kadry rozwijają swoją potrzebę działania, samodzielności i odrębności.

 


Zajęcia odbywają się w formie gier i zabaw ruchowych. W trakcie zabawy dzieci ćwiczą:

 • współzawodnictwo (z poszanowaniem zasad fair-play);
 • współpracę w grupie;
 • koordynację ruchową, szybkość, siłę, gibkość i wytrzymałość;
 • utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
 • integracje z rówieśnikami

Metodyka zajęć została dobrana w taki sposób, aby jak najefektywniej prowadzić do zaplanowanych rezultatów. Z punktu widzenia ogólno wychowawczego gry i zabawy ruchowe są znakomitym bodźcem do podjęcia aktywności także w innych dziedzinach, znany jest także ich dobroczynny wpływ na sferę psychiczną człowieka, także małego.

Pracę z dzieckiem prowadzimy w trzech etapach: odznaczają się różnym stopniem trudności związanym z wiekiem i możliwościami psychofizycznymi dziecka.

Tematyka zajęć jest urozmaicona i zmienia się w ciągu roku. W całej Polsce obowiązuje jednak ta sama podstawa programowa, która gwarantuje osiągnięcie zamierzonych celów.


Co daje dzieciom udział w zajęciach?

 • usprawnianie fizyczne: kompensacja różnego rodzaju braków i uszkodzeń narządu ruchu, rozwijanie sprawności fizycznej, profilaktyka i korekta wad postawy;
 • naukę i doskonalenie techniki jazdy na wózku (pokonywanie barier architektonicznych);
 • zwiększenie samodzielności oraz poczucia własnych możliwości;
 • kształtowanie wartościowych postaw społecznych: przyzwyczajanie do działania w zespole, naukę przestrzegania przepisów i zasad, naukę wchodzenia w role wymagające różnych cech np. sędzia w grze – sprawiedliwy i bezstronny lub uczestnik gry – zdyscyplinowany i podporządkowany interesom grupy;
 • kształtowanie poprzez zabawę cech sprzyjających osiąganiu odpowiednich wyników w nauce: uwaga, pamięć, orientacja, spostrzegawczość, refleks itp.;
 • nawiązywanie kontaktów i więzi z rówieśnikami,
 • odprężenie, dobrą zabawę.


Co daje rodzicom udział w zajęciach?

 • wiedzę na temat parametrów doboru odpowiedniego dla dziecka sprzętu ortopedycznego,
 • naukę asekuracji dziecka podczas zajęć techniki jazdy,
 • zwiększenie własnego poczucia bezpieczeństwa – jestem bardziej świadomy problematyki związanej z niepełnosprawnością mojego dziecka (udział w wykładach o następstwach przepukliny oponowo-rdzeniowej, odleżynach, urologii, diecie)
 • wskazanie rozwiązań związanych z dostosowaniem mieszkania, domu i jego najbliższego otoczenia, z wyborem szkoły, wyborem specjalisty, zaznajomienie się z prawami przysługującymi osobom niepełnosprawnym,
 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami,
 • poczucie przynależności do grupy,
 • wspólny cel działania,
 • poczucie sprawczości,
 • nabycie umiejętności dostrzegania potencjału swojego dziecka, które może stać się samodzielne,
 • kontynuację i przeniesienie na domowy grunt umiejętności nabytych przez dziecko podczas zajęć regionalnych lub szkoleń weekendowych,
 • zrozumienie, że dziecko jest indywidualną jednostką, która ma prawo do autonomii, samodzielności i realizowania się.


Przykładowe tematy zajęć dla dzieci i rodziców:
 

l.p DZIECIRODZICE
1Technika jazdy na wózku testyWÓZEK - sprzęt (zajęcia na wózkach)
2ZAJĘCIA W PLENERZE –  podchody, crossWÓZEK -asekuracja, plener
(zajęcia na wózkach)
3Trening ogólno usprawniającyUROLOGIA + HIGIENA
4Gry i zabawy: BOCCIA, UNIHOKEJ, SPRINT,
SLALOM, PIŁKA, DART
DIETA
5TURNIEJ gier zespołowych/GRA TERENOWAODLEŻYNY –  aspekty medyczne
6TANIEC INTEGRACYJNYPRAWO –  dofinansowania
7Samodzielność i samoobsługa
– przesiadanie się, ubieranie, posiłki itp.
Przepuklina Oponowo Rdzeniowa
– następstwa
8SPOTKANIE ŚWIATECZNEADAPTACJA PRZESTRZENNA
9SPOTKANIE KARNAWAŁOWEEDUKACJA
10Zawody –  Wspólne uczestnictwo dzieci i rodziców w współzawodnictwie.


 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych