środa, 2020-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

O projekcie


 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza dzieci niepełnosprawne ruchowo i ich rodziny do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”, który prowadzony jest w całej Polsce.
 
Projekt rozpoczyna się 01.04.2020 i kończy 31.03.2021
 
Współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach zadań zleconych - Konkurs 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ, kierunek pomocy 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, umowa ZZB/000595/BF/D) 


 


Naszym celem jest, aby dzieci, które biorą udział w projekcie:

  • poprawiły umiejętności związane z poruszaniem się
  • poprawiły umiejętności z zakresu samoobsługi
  • uzyskały jak największą niezależność fizyczną
  • uzyskały jak największą niezależność psychiczną
  • podniosły stopnień świadomości własnego ciała
  • podniosły poziom integracji ze środowiskiem i umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej

Pragniemy pokazać dzieciom osoby dorosłe, które poruszają się na wózku i które dzięki swoim osiągnięciom: w życiu zawodowym, sporcie, w życiu prywatnym mogą stanowić niezwykle inspirujący wzorzec osobowy.
W ramach projektu nasi mali podopieczni i ich rodziny mogą skorzystać z oferowanych przez nas różnych form wsparcia.

Są to:

Udział we wszystkich zajęciach, warsztatach i obozach jest całkowicie bezpłatny.


Warunki włączenia do projektu:

  • wiek o 4 do 16 lat
  • posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności
  • posiadanie znacznych trudności lub skrajnie dużych trudności w chodzeniu; poruszanie się na wózku inwalidzkim

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu dostępny jest w kalendarium. Szczegółowe informacje oraz terminy pozostałych działań dostępne są w regionalnych biurach FAR.
Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami w biurach regionalnych na terenie całego kraju.


 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych