środa, 2019-06-26 Jana, Pauliny, Rudolfiny

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - kampania informacyjna PFRON


 

altWarszawa, 14 grudnia 2012 r.

 

Szanowni Państwo!  

6 września 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. 

Konwencja to pierwszy międzynarodowy akt prawny, który w kompleksowy sposób mówi o kwestiach niepełnosprawności.

W związku z podpisaniem Konwencji w Polsce będą miały miejsce liczne zmiany. Nasze państwo zobowiązało się bowiem do ułatwienia osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym: podjęcia czy powrotu do pracy, edukacji, kultury, korzystania z opieki zdrowotnej. Jest to ważne ze względu na dobro samych osób niepełnosprawnych, ich godność i szczęście. Ale nie tylko. Trzeba pamiętać, że realizacja zaleceń Konwencji przyczynia się do wzrostu dobrostanu całego społeczeństwa – osoba, która wraca do pracy zamiast korzystać  z systemu wsparcia będzie poprzez swoje podatki wspierać innych: mamy w Polsce wiele takich inspirujących przykładów.

 alt

 

 

 

 

 


altKwestie pracy osób niepełnosprawnych porusza  art. 27 Konwencji. Mówi on między innymi o zobowiązaniach, jakie wzięły na siebie państwa, które podpisały Konwencję: do wspierania, także na drodze ustawodawczej, prawa do pracy osób z niepełnosprawnością.

Chcemy gorąco zachęcić Państwa do zatrudniania osób niepełnosprawnych. To nie jest gest litości czy pomoc świadczona osobie potrzebującej. Niepełnosprawności są różne: większość z nich nie ma żadnego wpływu na odpowiednio dobraną pracę. 

 

Zachęcamy Państwa do obejrzenia dwóch krótkich filmów: dobitnie i jasno pokazują jak cennym pracownikiem może być osoba niepełnosprawna. 

 

Arek, olimpijczyk i koordynator dużych projektów opowiada o swojej pracy:

Justyna, od ośmiu lat na odpowiedzialnym stanowisku, dzieli się entuzjazmem i siłą przebicia:

Serdecznie zapraszamy Państwa także do zapoznania się treścią czterech załączonych ulotek. W skrótowy sposób mówią o najważniejszych ideach zawartych w Konwencji. Każda z nich omawia inne zagadnienia:

–  Co to jest Konwencja i jaki jest jej cel? (ulotka zielona)
–  Godność i wolność osób niepełnosprawnych oraz sposoby jej realizowania (ulotka czerwona)
–  Udział w życiu społecznym, przeciwdziałanie wykluczeniu  (ulotka niebieska)
–  Równość i przeciwdziałanie dyskryminującemu traktowaniu (ulotka brązowa
)

Tu znajdą Państwo link do ulotek»
Z pełną wersją dokumentu można zapoznać się na naszych stronach: link do tekstu Konwencji»

Tyle przepisy i formalne zobowiązania. Jak zapisy Konwencji przełożą się na konkretne zachowania i postawy w codzienności Polaków? Być może wskazówką będzie hasło przewodnie organizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kampanii informacyjnej dotyczącej Konwencji: Razem łatwiej. Zacznijmy zmiany.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

PS. Obecnie, w całym kraju, w związku z kampania informacyjną nt. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ma miejsce wyjątkowa akcja.  W największych miastach w Polsce powstają murale w mówiące o niepełnosprawności. Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiego materiału filmowego z akcji malowania murali promujących Konwencję w Gdyni: