środa, 2019-06-26 Jana, Pauliny, Rudolfiny

Spotkanie osób niepełnosprawnych na Stadionie Narodowym w Warszawie


W związku z ratyfikowaniem 6. września br. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, w dniu 30. września br., na Stadionie Narodowym w Warszawie, odbyła się prezentacja różnorodnych środowisk osób niepełnosprawnych. Prezentacjom tym przyświecał trojaki cel: pokazanie wybitnych osiągnięć osób niepełnosprawnych; ukazanie ich codziennego życia, sposobów, w jaki pokonują bariery i zmniejszają skutki niepełnosprawności oraz przedstawienie samej Konwencji. Spotkanie z niepełnosprawnymi osobami na Stadionie Narodowym było pierwszą częścią zaplanowanej na trzy miesiące kampanii informacyjnej dotyczącej Konwencji.


Strzelectwo, lekcje prawa jazdy na wózek inwalidzki czy szermierka na kółkach– to tylko niektóre z różnorodnych prezentacji środowisk osób niepełnosprawnych, jakie towarzyszyły  finałowi 34. Maratonu Warszawskiego w związku z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (6. września 2012 r.).


Imprezę zaszczycili swoim udziałem tegoroczni i byli medaliści i uczestnicy Igrzysk Paraolimpijskich:


Alicja Eigner – tenis stołowy, (brąz)
Małgorzata Jankowska – tenis stołowy, (brąz)
Grzegorz Pluta – szermierka, (złoto)
Marta Makowska – szermierka, (brąz)
Dariusz Pender – szermierka, (złoto)

oraz

Piotr Sawicki – łucznictwo, trzykrotny uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich
Arkadiusz Jabłoński – szermierka, medalista z Aten i Sydney
Stefan Makowski – szermierka; uczestnik igrzysk w Londynie 2012, medalista z Aten


Jednym z ważniejszych motywów wiodących niemal wszystkich prezentacji było umożliwienie osobom pełnosprawnym wejścia w sytuację osoby niepełnosprawnej np.: próby nauczenia się podstawowych technik jazdy na wózku inwalidzkim; przejścia określonego odcinka z zaaranżowanym torem przeszkód z zawiązanymi oczami; podjęcia skutecznej komunikacji w języku migowym.


Osoby chętne mogły zapoznać się z najważniejszymi założeniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, przedstawionymi w skrótowej formie czterech ulotek tematycznych („Konwencja”; „Godność i wolność”; „Równość i niedyskryminowanie”; „Dostępność i uczestnictwo”); można było obejrzeć także rysunki o niepełnosprawności autorstwa znanego rysownika Henryka Sawki.


Prezentacja na Stadionie Narodowym była pierwszą częścią zaplanowanej na trzy miesiące kampanii informacyjnej dotyczącej Konwencji. Nad jej przebiegiem czuwa jedna z największych i najstarszych w Polsce organizacji osób niepełnosprawnych Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.