niedziela, 2018-12-09 Anety, Leokadii, Wiesława

»»»


2018-10-08

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Piotra Pawłowskiego założyciela i prezesa Stowarzyszenia
Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja,
współtwórcy aktywnej rehabilitacji w Polsce.

Jego osobowość i działalność zmieniły podejście
do niepełnosprawności. Był bezprzykładną inspiracją
dla nas wszystkich.

Z najszczerszymi wyrazami wspólczucia dla najbliższych,
zarząd i pracownicy
Fundacji Aktywnej Rehabilitacji "FAR"