środa, 2020-07-08 Arnolda, Edgara, Elżbiety

»»»


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konsultacjach internetowych sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Państwa aktywność jest bardzo ważna. Liczymy na to, że jako osoby zainteresowane i rozumiejące problemy ludzi z niepełnosprawnościami podzielicie się opiniami na temat opisu rzeczywistości oraz rekomendacji zawartych w sprawozdaniu.

Dzięki temu stanie się on ważnym źródłem zmiany sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia na lepsze.

Ankieta konsultacyjna dostępna jest do 12 grudnia pod adresem: 

http://fluidsurveys.com/s/konsultacje_sprawozdania_RPO/ 
albo na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: 
http://brpo.gov.pl/pl/content/konsultacje-spoleczne-raportu-rpo

Dziękujemy za wszystkie udzielone odpowiedzi :)