środa, 2020-09-23 Bogusława, Liwiusza, Tekli

Informator dla osób niepełnosprawnych 2014Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował „Informator dla osób niepełnosprawnych”. Powstał on z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Znajdują się w nim najważniejsze informacje przydatne osobom niepełnosprawnym, dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, uprawnień pracowniczych, zasad dofinansowywania pracodawców z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz instytucjonalnego wsparcia takich osób.

„Informator” podejmuje także problematykę zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON, oraz procedur ich realizacji przez różne podmioty.

Zestawienie zagadnień poruszanych w publikacji:
  1. Renta z tytułu niezdolności do pracy
  2. Renta socjalna
  3. Orzecznictwo lekarskie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  4. Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych
  5. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
  6. Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON – przegląd zadań i realizatorów
  7. Adresy oddziałów ZUS i PFRON
Informator można pobrać na stronie:
http://www.pfron.org.pl/ftp/publikacje/Informator_dla_osob_niepelnosprawnych_2014.pdf