piątek, 2020-07-10 Filipa, Sylwany, Witalisa

Rozwój ruchu AR w Polsce

W Polsce AR stała się koniecznością wynikającą z niedostatków systemu socjalnego oraz z potrzeby radzenia sobie przez osoby niepełnosprawne z licznymi barierami psychicznymi, społecznymi i fizycznymi. Problem nadopiekuńczości państwa – w odniesieniu do osób po URK w Polsce – nie istniał (odwrotnie niż w modelu szwedzkim). Niepełnosprawność w latach 80-tych w Polsce była tematem tabu, nie mówiło się o niej publicznie, a osoby niepełnosprawne nie miały żadnych szans na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Czytaj więcej


Pierwszy obóz AR

Pamiętam pierwsze wrażenia uczestników, którzy zobaczyli lekki, łatwy w manewrowaniu wózek, a co najważniejsze – pozwalający na samodzielne przemieszczanie bez pomocy osoby drugiej. Jedyną obawą była jego wywrotność. Pierwsze próby odważniejszej jazdy kończyły się upadkiem. Następnego dnia były pierwsze zajęcia z techniki jazdy...

Czytaj więcej


Osoby niepełnosprawne wobec zimy

Zima bywa okresem sporych problemów komunikacyjnych. Śliskie drogi i chodniki, niewidoczne, zasypane śniegiem krawężniki są znacznym utrudnieniem dla ludzi. Trzeba bardzo uważać, by nie złamać ręki, czy nogi, nie mówiąc już o kwestii utraty czasu, która jest szczególnie uciążliwa dla osób pracujących i uczących się, dla osób pełnosprawnych, a także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ciężko bywa także w przypadku roztopów, kiedy drogami płynie woda z roztopionego śniegu. Co tu dużo mówić - wózek nie jest łatwy w prowadzeniu w takich warunkach.

Czytaj więcej


Zespół Tourette’a

Z pewnością niejeden z nas widział dziwnie zachowujące się osoby, których postępowanie przypominało np. stany delirki alkoholowej, nerwicy natręctw; które miały, problemy z koncentracją, kontrolą własnego ciała, grymasów i tików nerwowe, często odbieranych jako brak wychowania. Takie zachowania powodują często dystans do tak zachowujących się osób, który wynika z powodu błędnie zidentyfikowanej przyczyny zachowania danej osoby. Okazuje się jednak, że nasze mniemanie może być błędne i często takie zachowania, są spowodowane występowaniem szeregu niekontrolowanych zachowań, które zostały zdiagnozowane jako grupa objawów, nazwana Zespołem Tourette’a.

Czytaj więcej


Akcja „Mural. Zamalowujemy stereotypy” w mediach

Jeden z listopadowych odcinków (13. listopada br.) programu produkcji TVN  pt. „Zielone drzwi”, autorstwa Anny Maruszeczko, poświęcony został akcji „Mural. Zamalowujemy stereotypy”. Pomysłodawcą i autorem malowania wizerunków osób niepełnosprawnych na elementach infrastruktury i najruchliwszych rondach polskich miast była Fundacja Aktywnej Rehabilitacji...

Czytaj więcej


Czy wjadę tam na wózku?


By ułatwić osobom niepełnosprawnym poruszanie się w przestrzeni miejskiej, przedstawiamy Państwu kilka rozwiązań, które mogą ułatwić wybór miejsc, które są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym: kin, restauracji, bibliotek, uniwersytetów, kościołów, domów kultury, galerii i innych.

Czytaj więcej


Pomoc osobom niepełnosprawnym na Uniwersytecie Warszawskim

Z Bartkiem Raduchą – studentem V roku filologii polskiej Wydziału Polonistyki i  pracownikiem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawia Dominika Miros z serwisu informacyjnego Fundacji Aktywnej Rehabilitacji...

Czytaj więcej


Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - kampania informacyjna PFRON

Mailing w ramach realizacji PFRON-owskiej kampanii informacyjnej o podpisaniu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja jest dosyć długim dokumentem choć bezsprzecznie warto go przeczytać.  Wszystkim, którzy nie będą czytać całości a chcieliby zapoznać się z najważniejszymi tezami podajmy skrót najistotniejszych zapisów – wyciąg z czterech ulotek,  w których omawiamy, to, na co warto zwrócić uwagę.

Czytaj więcej


Strona 6 z 10