wtorek, 2020-08-11 Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Relacje i pary

 

Z Przemkiem Rogalskim, trenerem pracy w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji rozmawia Iwona Plater

Czytaj więcej


Wywiad z Patrykiem

Z Patrykiem, wózkowiczem związanym z FAR o kobietach, seksie i relacjach rozmawia Iwona Plater

Czytaj więcej


Sesje

Czy widzieliście ten film? Bezsprzecznie warto. Chociażby dlatego, że o temacie trudnym mówi z dużą lekkością i dystansem. Choć, zaczynam od końca, to nie jest najważniejsze…

Czytaj więcej


Życie seksualne osób niepełnosprawnych – nadal społeczne tabu?

Polityka społeczna nowoczesnych państw zakłada strategię budowania idei partnerstwa opartej na pojęciu prawa i poszanowaniu różnic indywidualnych, które są czymś naturalnym i przynoszącym korzyści dla społeczeństwa.  Dzięki takiemu podejściu ludzie niepełnosprawni stopniowo przestają być izolowani jako odstający od reszty społeczeństwa. Zaczynają zdobywać pozycję osób równie wartościowych i godnej poszanowania jak pozostali -  różnorodni przecież - członkowie ludzkiej społeczności. Jest to proces postępujący aczkolwiek napotykający na rozmaite  przeszkody: lata zaniedbań i ignorowania tej tematyki sprawiły, że zapóźnienia cywilizacyjne i stereotypy mentalne są wyjątkowo głębokie i trudne do wykorzenienia.

Czytaj więcej


Idea i założenia systemu AR

U podstaw systemu AR leży przekonanie wyrażające się w stwierdzeniu, że w każdym człowieku bez względu na stopień ograniczeń wywołanych niepełnosprawnością istnieje potencjał pozwalający na przezwyciężenie następstw niepełnosprawności i podjęcie codziennej aktywności życiowej oraz zaangażowanie się w wypełnianie różnych ról społecznych.

Czytaj więcej


Rozwój ruchu AR w Polsce

W Polsce AR stała się koniecznością wynikającą z niedostatków systemu socjalnego oraz z potrzeby radzenia sobie przez osoby niepełnosprawne z licznymi barierami psychicznymi, społecznymi i fizycznymi. Problem nadopiekuńczości państwa – w odniesieniu do osób po URK w Polsce – nie istniał (odwrotnie niż w modelu szwedzkim). Niepełnosprawność w latach 80-tych w Polsce była tematem tabu, nie mówiło się o niej publicznie, a osoby niepełnosprawne nie miały żadnych szans na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Czytaj więcej


Pierwszy obóz AR

Pamiętam pierwsze wrażenia uczestników, którzy zobaczyli lekki, łatwy w manewrowaniu wózek, a co najważniejsze – pozwalający na samodzielne przemieszczanie bez pomocy osoby drugiej. Jedyną obawą była jego wywrotność. Pierwsze próby odważniejszej jazdy kończyły się upadkiem. Następnego dnia były pierwsze zajęcia z techniki jazdy...

Czytaj więcej


Osoby niepełnosprawne wobec zimy

Zima bywa okresem sporych problemów komunikacyjnych. Śliskie drogi i chodniki, niewidoczne, zasypane śniegiem krawężniki są znacznym utrudnieniem dla ludzi. Trzeba bardzo uważać, by nie złamać ręki, czy nogi, nie mówiąc już o kwestii utraty czasu, która jest szczególnie uciążliwa dla osób pracujących i uczących się, dla osób pełnosprawnych, a także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ciężko bywa także w przypadku roztopów, kiedy drogami płynie woda z roztopionego śniegu. Co tu dużo mówić - wózek nie jest łatwy w prowadzeniu w takich warunkach.

Czytaj więcej


Zespół Tourette’a

Z pewnością niejeden z nas widział dziwnie zachowujące się osoby, których postępowanie przypominało np. stany delirki alkoholowej, nerwicy natręctw; które miały, problemy z koncentracją, kontrolą własnego ciała, grymasów i tików nerwowe, często odbieranych jako brak wychowania. Takie zachowania powodują często dystans do tak zachowujących się osób, który wynika z powodu błędnie zidentyfikowanej przyczyny zachowania danej osoby. Okazuje się jednak, że nasze mniemanie może być błędne i często takie zachowania, są spowodowane występowaniem szeregu niekontrolowanych zachowań, które zostały zdiagnozowane jako grupa objawów, nazwana Zespołem Tourette’a.

Czytaj więcej


Strona 5 z 10