sobota, 2019-02-16 Danuty, Daniela, Juliany

»»»ZAAWANSOWANY PROGRAM REHABILITACJI PACJENTÓW PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ROBOTÓW REHABILITACYJNYCH realizowany przez Klinikę Rehabilitacji I WL Warszawskiego Uniwersystetu Medycznego przy współpracy Uzdrowiska Kamień Pomorski.

Program polegający na badaniu skuteczności zaawansowanych technologii rehabilitacyjnych stanowi nie tylko unikalne na polską skalę wydarzenie naukowe o oczekiwanej duże wartości dla rozwoju rehabilitacji, ale zasługuje na uwagę z powodu potencjalnie dużego pożytku dla uczestników. FAR jako środowisko osób z URK jest naturalnym środowiskiem osób, które mogą i powinny być objęte badaniem i powiny w wyniku udziału w programie odnieść wymierne korzyści zdrowotne.

Prace badawcze mają trwać 3 lata i będą współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zespołem naukowym pokieruje Pani prof. dr.hab. n med. Beata Tarnacka – Kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem jest wypracowanie najlepszych schematów postępowania u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego oraz stworzenie standardów kwalifikowania tych pacjentów do rehabilitacji z użyciem robotyki. W ciągu trzech lat przewidziano zbadanie około 180 pacjentów.

KRYTERIA WŁĄCZENIA:

Osoby w wieku od 14 do 70 roku życia w okresie od 6 tygodni do 2 lat po URK z niecałkowity deficytem neurologicznym, z przynajmniej częściowo zachowaną funkcją chwytną ręki.

Program zakłada porównanie wyników funkcjonalnych intensywnego programu terapii z udziałem robotów z innymi formami terapii, tak więc każdy z uczestników po zakwalifikowaniu będzie poddany intensywnemu treningowi uprawniającemu.

Osoby zakwalifikowane podczas 6 tygodniowego procesu rehabilitacji będa poddani wielodyscyplinarnym badaniom, w tym ocenie neurologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedycznej, urologicznej, internistycznej, psychologicznej. Badania lekarskie zostaną rozszerzone o diagnostykę, np.: badanie EMG, badanie siły mięśniowej, badanie urodynamiczne, badanie zaburzeń snu.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Panią Kierownik Projektu prof. Beatą Tarnacką tel. 603944804