piątek, 2018-12-14 Alfreda, Izydora, Zoriny

»»»

 

CEL WARSZTATÓW: Zapoznanie studenta z problematyką PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO, w tym:

 • Omówienie zagadnieńdostępności obiektów pod kątem obowiązujących przepisów prawa
 • Nabycie wiedzy o podstawowych kierunkach rozwoju współczesnej myśli architektonicznej w dziedzinie projektowania obiektów dla potrzeb osób z   niepełnosprawnościami
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i nowych umiejętności obejmującym empiryczne doświadczenie dotyczące różnych rodzajów niepełnosprawności
 • „Oswojenie” niepełnosprawności i otwarcie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami
 • Implementacja zasad projektowania uniwersalnego w obiekcie Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej
 • Wspólnie wypracowanie nowych rozwiązańprzy udziale organizacji  pozarządowej oraz osób z niepełnosprawnościami

UCZESTNICY: Warsztaty organizowane są dla studentów wszystkich kierunków Architektura Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (Architektura, Architektura Wnętrz, Architectural Engineering). W warsztatach będą uczestniczyli studenci, którzy ukończyli 1 rok studiów.

ORGANIZATORZY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego

WSPÓŁPRACA:

 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych BON PŁ
 • Niepełnosprawni studenci i absolwenci Politechniki Łódzkiej

Szkolenie finansowane jest z budżetu Województwa Łódzkiego
Dokumentację projektową obiektu Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej udostępnił Powiat Rawski 
 
OSOBY PROWADZĄCE WARSZTATY:
 

dr inż. arch. Joanna Borowczyk   Zakład Projektowania Obiektów Użyteczności Publicznej,  Instytut Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej,
mgr inż. arch. Marta Lewandowska   Zakład Projektowania Obiektów Użyteczności Publicznej,  Instytut Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
mł. Insp. Włodzimierz Sokołowski – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka
asp. szt. Magdalena Piotrowska  Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej  Policji w Łodzi
Monika Mazur   Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Tomasz Domański  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Michał Matusiak  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

_________________________________________________________________________________

 
Dzień1
6 listopada 2017 roku
/ poniedziałek/

Godz. 8.30-21.30 
 
 

08.30-11.00
 

Wyjazd z Łodzi, dojazd
do miejsca zakwaterowania
11.00-11.30Zakwaterowanie
11.30-12.00


 
ROZPOCZĘCIE DNIA 1.
WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
 • Omówienie celu warsztatów
 • Omówienie programu warsztatów
 • Wykład wprowadzający –  Projektowanie uniwersalne
12.00-13.00


 
WPROWADZENIE TEORETYCZNE:
 • Budowa wózka inwalidzkiego
 • Techniki poruszania się na wózkach  inwalidzkich w zależności od dysfunkcji
Monika Mazur, Tomasz Domański, Michał Matusiak
/ Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy:
empiryczne doświadczenie różnych rodzajów
niepełnosprawności.
13.00-14.00Obiad
14.00-15.00Przerwa
15.00-16.30
 
PORUSZNIE SIĘ NA WÓZKACH
INWALIDZKICH W BUDYNKU
I PRZESTRZENI 
–  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Monika Mazur, Tomasz Domański,
Michał Matusiak  –  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
16.30-17.00Przerwa
17.00-18.30
 
PORUSZNIE SIĘ NA WÓZKACH
INWALIDZKICH W BUDYNKU I PRZESTRZENI 

–  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Monika Mazur, Tomasz Domański,
Michał Matusiak  –   Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
18.30-19.30Kolacja
20.00-21.30


 
ZAJĘCIA NA SALI
PORTOWEJ (NIEOBOWIĄZKOWE)

Monika Mazur, Tomasz Domański, Michał Matusiak 
–  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

_________________________

Dzień2  
7 listopada 2017 roku
/ wtorek/ 
Godz. 8.00-21.30
/Panele wykładowe/
/Projektowanie Uniwersalne/ 08.00-09.00Śniadanie
09.00-09.30Przerwa
09.30-11.00
 
ZAJĘCIA:
PANEL „PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE” 


9.30-10.00:  Projektowanie uniwersalne 
– wprowadzenie do koncepcji
,
dr inż. arch. Joanna Borowczyk / Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

10.00-10.30: Projektowanie uniwersalne budynków
– zasady wyrównywania szans
,
dr inż. arch. Joanna Borowczyk / Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

10.30-11.00: Projektowanie uniwersalne przestrzeni publicznej
– zasady wyrównywania szans
,
mgr inż. arch. Marta Lewandowska / Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
11.00-11.30Przerwa
11.30-13.00 
ZAJĘCIA: PANEL „DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ - DOŚWIADCZENIA OSÓB Z RÓŻNYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”  

Tomasz Domański, Michał Matusiak
/ Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
13.00-14.00Obiad
14.00-15.00Przerwa
15.00-17.00 
ZAJĘCIA: PANEL „KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ PRZY UWZGLĘDNIENIU ZASAD
BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ” 

mł. Insp. Włodzimierz Sokołowski/ Pełnomocnik
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka
asp. szt. Magdalena Piotrowska/Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej  Policji w Łodzi
17.00-18.30


 
ZAJĘCIA: PANEL „PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI
ZASAD PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO DO
PRAKTYKI PLANOWANIA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH I BUDYNKÓW 
–  WZORCOWE
MODELE PROJEKTOWANIA”

dr inż. arch. Joanna Borowczyk,
mgr inż. arch. Marta Lewandowska / Instytut Architektury i Urbanistyki  Politechniki Łódzkiej
18.30-19.30Kolacja
19.30-20.00Przerwa
20.00-21.30


 
ZAJĘCIA NA SALI SPORTOWEJ
(NIEOBOWIĄZKOWE)

Monika Mazur, Tomasz Domański,
Michał Matusiak  / Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
___________________

Dzień

8 listopada 2017 roku
/ środa /
Godz. 8.00-21.30
/Konsultacje projektowe/
/WARSZTATY/


 08.00-09.00Śniadanie
09.00-09.30Przerwa
09.30-11.00WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH
11.00-11.30Przerwa
11.30-13.00ZAJĘCIA PROJEKTOWE
13.00-14.00Obiad
14.00-15.00Przerwa
15.00-16.30ZAJĘCIA PROJEKTOWE
16.30-17.00Przerwa
17.00-18.30ZAJĘCIA PROJEKTOWE
18.30-19.30Kolacja
19.30-20.00Przerwa
20.00-21.30


 
ZAJĘCIA NA SALI SPORTOWEJ
(NIEOBOWIĄZKOWE)
 
Monika Mazur, Tomasz Domański, Michał Matusiak  / Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
_________________________

Dzień
9 listopada 2017 roku
/ czwartek /
Godz. 8.00-21.30
/Konsultacje projektowe/
/WARSZTATY/
 08.00-09.00Śniadanie
09.00-09.30Przerwa
09.30-11.00ZAJĘCIA PROJEKTOWE
11.00-11.30Przerwa
11.30-13.00ZAJĘCIA PROJEKTOWE
13.00-14.00Obiad
14.00-15.00Przerwa
15.00-16.30ZAJĘCIA PROJEKTOWE
16.30-17.00Przerwa
17.00-18.30ZAJĘCIA PROJEKTOWE
18.30-20.00Przerwa
20.00-21.30UROCZYSTA KOLACJA


________________________

Dzień
10 listopada 2017 roku
/ piątek /
Godz. 8.00-21.30
/Konsultacje projektowe/
/WARSZTATY/


 


08.00-09.00


Śniadanie
09.00-09.30Przerwa (wraz z wykwaterowaniem)
09.30-11.00ZAJĘCIA PROJEKTOWE
11.00-11.30Przerwa
11.30-13.00ZAJĘCIA PROJEKTOWE , PODSUMOWANIE
WARSZTATÓW
13.00-14.00Obiad
14.00-15.30Powrót do Łodzi

 

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych