niedziela, 2020-08-09 Klary, Romana, Rozyny

WAR w Mauszu

2020-07-24


W dniach 12-14.07.2020 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „MAUSZ” w Ostrów Mausz odbył się Warsztat Aktywnej Rehabilitacji organizowany przez region pomorski Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Wzięło w nim udział pięcioro uczestników poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz sześcioro osób kadry w tym dwóch instruktorów poruszających się na wózkach.Podczas Warsztatu odbywały się treningi kompetencji społecznych, poruszano tematy edukacji prozdrowotnej, pracowano nad samoobsługą beneficjentów oraz wzmacniano kondycję fizyczną.

Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w dyscyplinach sportowych, takich jak: bulle/boccia, mӧlkky, strzelanie z łuku i broni pneumatycznej. Beneficjenci mogli poznać zasady prawidłowego poruszania się na wózku oraz pokonywania barier architektonicznych w zróżnicowanym terenie.

Mamy nadzieję, że WAR dla wszystkich był pouczający i satysfakcjonujący.

Pozdrawiamy i do zobaczenia na Obozie AR. 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych