czwartek, 2020-07-02 Kariny, Serafiny, Urbana

WAR w Kleszczowie

2019-12-16

W dniach 26-28.11.2019 r. w Ośrodku „Solpark” w Kleszczowie odbył się Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, realizowany w ramach projektu: „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. Podczas warsztatu uczestnicy projektu pracowali nad zwiększeniem poziomu samoobsługi, wzbogaceniem wiedzy na tematy dotyczące osób z niepełnosprawnością oraz uczestniczyli w treningach mających na celu usprawnienie, wzmocnienie oraz poprawę mobilności.

Znaczna część warsztatu poświęcona została na technikę jazdy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawna postawę osób poruszających się na wózku.

Uzupełnieniem całego programu były gry zespołowe, które uczyły współpracy oraz pozwalały na lepsze poznanie samego siebie. Warsztat dla uczestników jak i kadry był bardzo intensywny, jednocześnie bardzo pozytywny. Dla każdego było to ciekawe doświadczenie, które wniosło wiele w nasze życie.

.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych