sobota, 2020-08-15 Marii, napoleona, Stelii

Dobrze się zaczyna w miłym towarzystwie

2019-10-30


Kołobrzeg, 23.09 - 04.10.2019 r. 

Koniec września i początek października to czas na budowanie formy. W Kołobrzegu odbył się Obóz Aktywnej Rehabilitacji dla dorosłych w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózkach inwalidzkich IV” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obiekty kołobrzeskiego MOSIR zgromadziły liczne grono „aktywnych” 20 uczestników i 24 osoby kadry.

Kadra każdego dnia podkręcała tempo i dopingowała uczestników w codziennym budowaniu wydolności, nauce właściwej techniki jazdy oraz wspierała podczas codziennych zmagań w stawaniu się samodzielnymi.

Wysiłek uczestników włożony w treningi przyniósł zauważalną poprawę nie tylko w testach sprawnościowych, ale także przełożył się na ich większą samodzielność.

Duże wyzwanie, satysfakcja i radość z możliwości pracy z różnorodną grupą uczestników. To słowa, które podsumowują nasze emocje i wyrażają nasze zawodowe ambicje.

Wszystkim uczestnikom życzymy aby minione spotkanie było dobrym początkiem drogi do pełnej aktywności.

Kadra FAR :)