czwartek, 2020-07-02 Kariny, Serafiny, Urbana

»»»

2019-10-21

W dniu 13 października 2019 r. zmarł Henryk Dybalski, nasz kolega, instruktor Aktywnej Rehabilitacji i osoba, której działalność była nieoceniona dla całego środowiska osób niepełnosprawnych w Zielonej Górze i województwie lubuskim. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 października 2019 r. o godz. 12.30 w Kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze.

Przez wiele lat swojej społecznej aktywności wyrażającej w najwyższym stopniu idee Aktywnej Rehabilitacji, Henryk Dybalski pełnił rolę instruktora pierwszego kontaktu, kadry obozów AR, organizował i prowadził wiele wydarzeń związanych z rozwijaniem programu AR w regionie lubuskim oraz zasiadał w ciałach doradczych i konsultacyjnych. Jednak przede wszystkim Jego postawa, wrażliwość i konkretne działania miały ogromny wpływ na losy wielu osób, które doświadczyły niepełnosprawności. Dla wielu z nich spotkanie z Nim i otrzymane wsparcie było decydujące dla przezwyciężenia własnych ograniczeń związanych z niepełnosprawnością i otworzyło drogę do odnalezienia swojego pomysłu na życie, poprzez zaangażowanie w różne formy aktywności społecznej. Jeszcze innych, swoją osobowością, wiedzą i doświadczeniem, zainspirował do podjęcia wyzwania jakim jest praca z uczestnikami programu FAR w charakterze kadry.

Z najszczerszymi wyrazami współczucia dla najbliższych,
zarząd i pracownicy
Fundacji Aktywnej Rehabilitacji "FAR"