poniedziałek, 2019-12-16 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Obóz Aktywnej Rehabilitacji we Wrocławiu

2019-07-26

W dniach 01-12.07.2019 roku w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych im. Ks. Marcina Lutra we Wrocławiu odbył się Obóz Aktywnej Rehabilitacji organizowany przez region dolnośląski Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu: „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. 

Wzięło w nim udział dziesięcioro uczestników poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 12 osób kadry w tym czterech instruktorów poruszających się na wózkach.


Podczas Obozu odbywały się treningi kompetencji społecznych, poruszano tematy edukacji prozdrowotnej, pracowano nad samoobsługą beneficjentów oraz wzmacniano kondycję fizyczną. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w dyscyplinach sportowych (m. in. bulle/ boccia, strzelanie z łuku). Beneficjenci mogli poznać zasady prawidłowego poruszania się na wózku oraz pokonywania barier architektonicznych w terenie. Nasz Obóz przyniósł bardzo dobre efekty, dzięki czemu z pewnością będziemy go miło wspominać.

Zobacz więcej zdjęć »


 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych