poniedziałek, 2019-12-16 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

„Męskie doświadczanie” – WAZ okiem uczestników

2019-07-23

W ramach realizacjiprojektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 04-12.07.2019 r. w Kołobrzegu odbył się Warsztat Aktywizacji Zawodowej.

„5 lipca rozpoczął się Warsztat Zawodowy, który miał na celu pokazanie nam możliwości, jakie na nas czekają, będąc osobą niepełnosprawną. (…) Podczas doradztwa zawodowego ćwiczyliśmy rozmowę kwalifikacyjną. W czasie Warsztatu realizowaliśmy również zadania związane z podjęciem zatrudnienia w wybranych przez nas zawodach. Nie zabrakło również czasu na zwiedzanie miasta, wizytę w muzeum oraz gry i zabawy.”

„Z wyprawy do PUP dowiedziałem się o możliwościach zatrudnienia osób z grupą inwalidzką, jak również możliwości otworzenia własnej działalności”.

„Warsztat był dla mnie w pewien sposób ciekawą przygodą. (…) Ta przygoda nauczyła mnie kilku ważnych rzeczy.” :
      „Umiejętność pracy w grupie, umiejętność rozmowy z pracodawcą, umiejętność asertywnych zachowań”
      „Pracy w nowym zawodzie, przełamywania stresu, wysłuchiwania innych”
      „Obsługi e-maila, kultury osobistej”

„Działanie praktyczne – to co najbardziej cenię podczas Warsztatu.”

„Zajęcia były dobrane zarówno do grupy, jak i indywidualnie. (…) Warto tu być.”

„Ten obóz na długo zostanie mi w pamięci”

Projekt realizowany jest ze środków PFRON oraz Fundacji PZU.

Dziękujemy i pozdrawiamy, życząc sukcesów osobistych i zawodowych,
Kadra WAZ

Zobacz zdjęcia »
 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU