poniedziałek, 2019-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

Warto się uczyć od najbliższych

2019-07-11


WAR Kołobrzeg, 02-04.07.2019 r. 


Chłodne i deszczowe lipcowe dni nie przeszkodziły w realizacji Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji i Szkolenia dla opiekunów w ramach projektu "Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV". Był to czas niezwykle pożyteczny i pouczający, który minął w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy, opiekunowie i kadra pozostawili swoje refleksje i opisali Warsztat słowami:

Nigdy nie zapomnę…
…ludzi których poznałem tutaj
…każdego dnia spędzonego na warsztatach
…wspólnej gry w boccia
…szczęścia uczestników z poprawy relacji rodzinnych

Zaskoczyło mnie…
…bardzo miła atmosfera i bardzo intensywne wykorzystanie krótkiego czasu warsztatów
…że można razem tak wspaniale się bawić
…pozytywnie swoboda w komunikacji
…że ta forma wsparcia jest tak potrzebna i wartościowa

Warsztat był dla mnie…
…dowartościowaniem się
…nowym wyzwaniem, było świetnie
…dużą nauką, pokazaniem możliwości

Szkolenie było dla mnie…
…pożyteczne
…pouczające
…potrzebne i dopełniało przekaz wiedzy podczas prowadzonych treningów i warsztatów

Aktywna Rehabilitacja…
…to sposób na lepsze życie osób na wózku
…to była prawdziwa rehabilitacja
…jest metodą szerokiego oddziaływania na sferę fizyczną, medyczną, społeczną w zakresie rodziny i otoczenia ON
…pomaga w samodzielności