poniedziałek, 2019-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

WAZ w Wiśle 15-23.06.2019

2019-07-05


W słonecznym czerwcu na terenie powiatu cieszyńskiego w Wiśle odbył się WAZ Fundacji Aktywnej Rehabilitacji "Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i otrzymanie zatrudnienia". Realizowany dzięki wsparciu PFRON oraz Fundacji PZU.

Tematem przewodnim było zaktywizowanie uczestników na polu zawodowym. Kadra po wzajemnym zapoznaniu się i przeszkoleniu rozpoczęła obóz przyjmując uczestników, integrując się z nimi oraz powoli wdrażając ich w zajęcia – początkowo o niewielkim stopniu trudności, a następnie coraz bardziej podnosząc wymagania aby właściwie przysposobić ich do trudów spotykanych w codziennym życiu.

Założony program zrealizowano, nie zapominając o atmosferze sympatii i zrozumienia. Poza tym starano się wychodzić naprzeciw indywidualnym wymaganiom uczestników, pomagając wypełniać im cele, które oni sami sobie przed obozem wyznaczyli. Po intensywnych ćwiczeniach fizycznych , kiedy zmęczone mięśnie zaznawały zasłużonego odpoczynku – przeprowadzano zajęcia intelektualne. Były to zarówno wykłady teoretyczne, jak i praktyczne przyswajanie wiedzy w formie gier i zabaw.

Na zakończenie obozu rozdano wszystkim pożegnalne dyplomy aby każdy mógł mieć materialną pamiątkę ze wspólnie spędzonego czasu. Dzień wyjazdu pokazał, jak trudno jest wszystkim pożegnać sie ze sobą , co było dowodem na to, że obóz był bardzo miły i fajny.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU