poniedziałek, 2019-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

WAZ w Bieszczadach

2019-07-05


W dniach 11-19 czerwca 2019 r. odbyły się Warsztaty Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Miejscem, które gościło Uczestników były Bieszczady, a dokładnie Hotel Górski PTTK położony w Ustrzykach Górnych.

Kadra, która przybyła do obiektu w dniu 11 czerwca przywitała Uczestników, którzy stawili się do godziny 13:00 dnia następnego.

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie zapoznawcze, a po nim testy sprawnościowo-kondycyjno-koordynacyjne, takie jak: rzut piłką sprzed klatki piersiowej, rzut piłką zza głowy marsz na czas oraz odbijanie piłeczki rakietką tenisową.

Głównym celem warsztatów były spotkania z doradcą zawodowym, w trakcie których, prezentowane były tematy związane z poruszaniem się na rynku pracy. Uczestnicy rozwiązywali testy, które miały pomóc im w znalezieniu zatrudnienia zgodnego z preferencjami osobowościowymi. Doradca omawiał kroki, jakie powinny podjąć osoby bezrobotne w celu znalezienia pracy, jak stworzyć CV, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i odpowiednio na niej zaprezentować.

W następnych dniach po zajęciach z doradcą zawodowym odbywało się wiele zajęć sportowych, rekreacyjnych i doskonalących umiejętności społeczne. Beneficjenci mieli do dyspozycji hotelowy basen oraz saunę. Pływanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i było przyjemną formą rehabilitacji. Zajęcia ogólnorozwojowe zaś, oddziaływały na tężyznę fizyczną. Dodatkowo można było korzystać z sali bilardowej, zagrać w tenisa stołowego, boccię oraz postrzelać z łuku.

Treningi kompetencji społecznych pozwoliły nabyć odpowiednie umiejętności odnajdywania się w różnych sytuacjach i budowania właściwej komunikacji z innymi ludźmi. Podczas tych zajęć nie brakowało momentów refleksji, ale było też mnóstwo żartów i śmiechu. Co wieczór po kolacji odbywał się krótki spacer po okolicy.

Z racji tego, że obóz znajdował się w malowniczo położonym rejonie, organizowane były wycieczki krajoznawcze połączone z aktywnością ruchową. Jedną z atrakcji był wyjazd Melexem do Wołosatego. W czasie jazdy można było podziwiać okolice, posłuchać legend związanych z Bieszczadami oraz zapoznać się z historią wsi. Kolejna wycieczka została zorganizowana do miejscowości Muczne. Po drodze zwiedzano miniaturowe muzeum obrazujące jak wyglądał wypał węgla drzewnego. W Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem można było dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat zwierząt i roślin występujących w tym rejonie. Uczestnicy odwiedzili też Kościół św. Huberta, który urzekł wszystkich swoją architekturą, a szczególnie żyrandol wykonany z poroży jeleni. Prawdziwy obóz nie może obyć się bez ogniska, tak było i w tym przypadku. Smaczne jedzenie i wesołe piosenki wprawiły wszystkich w dobry nastrój. Ostatniego dnia obozu powtórzono testy sprawnościowo-kondycyjno-koordynacyjne i okazało się, że w większości wyniki końcowe zostały poprawione w porównaniu do początkowych. Oprócz polepszenia sprawności fizycznej, wielu uczestników obozu przełamało bariery psychiczne związane z niepełnosprawnością. Nawiązały się nowe przyjaźnie, a cały tydzień przebiegł w bardzo sympatycznej atmosferze. Na zakończenie Warsztatów odbyło się krótkie podsumowanie. Wszyscy Beneficjenci otrzymali dyplomy ukończenia WAZ a Kadra podziękowanie za wkład w sprawną realizację programu. Po części oficjalnej odbyła się dyskoteka, która zakończyła całość.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu PFRON oraz Fundacji PZU.

Dziękujemy Kadrze za organizację i przeprowadzenie WAZ, wszystkim zaś za zaangażowanie i wspaniałą atmosferę w czasie jego trwania.

Zobacz zdjęcia »Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU