poniedziałek, 2019-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

WAZ 09-14.06.2019 r.

2019-07-04


Warsztat Aktywizacji Zawodowej w Kleszczowie w ośrodku SOLPARK realizowany był w ramach projektu ,,Skuteczna Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z województwa łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ”.

Harmonogram warsztatu obejmował spotkania z doradcą zawodowym, na których podejmowane były tematy rynku pracy – analiza metod poszukiwania pracy, analiza preferencji i predyspozycji zawodowych, określenie własnych umiejętności i predyspozycji pozwalających na kształtowanie ścieżki zawodowej.

Omówione zostały dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna oraz uprawnienia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością.

Doradca zawodowy z dozą humoru przekazywał wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Harmonogram warsztatów zawierał również zajęcia rekreacyjne dbające o lepszą kondycję i wydolność krążeniową uczestników.

Ciekawa baza sportowo – rekreacyjna Ośrodka SOLPARK zapewniła urozmaicone przeprowadzenie zajęć.

Warsztat zakończył się uroczystym podsumowaniem oraz rozdaniem zaświadczeń ukończenia warsztatu.

Zobacz zdjęcia »

Dziękujemy kadrze i uczestnikom.
MD