poniedziałek, 2019-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Mauszu

2019-07-03


W dniach 14-16.06.2019 roku w OSW Mausz w Ostrów Mausz odbył się Warsztat Aktywnej Rehabilitacji organizowany przez region pomorski Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu: „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. Wzięło w nim udział pięcioro uczestników poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz sześcioro osób kadry w tym trzech instruktorów poruszających się na wózkach.

Podczas Warsztatu odbywały się treningi kompetencji społecznych, poruszano tematy edukacji prozdrowotnej, pracowano nad samoobsługą beneficjentów oraz wzmacniano kondycję fizyczną. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w dyscyplinach sportowych, (bulle/boccia, mӧlkky, strzelanie z łuku). Beneficjenci mogli poznać zasady prawidłowego poruszania się na wózku oraz pokonywania barier architektonicznych w terenie. Równocześnie odbywało się szkolenie dla kluczowych osób z otoczenia ON. Mamy nadzieję, że WAR dla wszystkich był pouczający i satysfakcjonujący.

Zobacz zdjęcia »


 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych