czwartek, 2020-01-23 Fernandy, Jana, Rajmundy

WAR Kraków 03-15.07.2018 r.

2018-07-19


Warsztat organizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji w terminie 03-15.07.2018r. prowadzony przez region małopolski organizowany był w celu jak największej aktywizacji społecznej oraz fizycznej, beneficjentów. 

Przed przyjazdem uczestników odbyły się szkolenia kadry, podczas których przedstawione zostały poszczególne aspekty pracy z uczestnikami. W tym czasie poznaliśmy personalia uczestników oraz dysfunkcje z jakimi się zmagają. Dzięki temu kadra mogła przygotować plan oraz harmonogram prac. 

W dniu przyjazdu uczestników, pierwsze godziny upłynęły na wzajemnym poznaniu się oraz oprowadzeniu uczestników po terenie ośrodka. Dzięki wspólnym zajęciom oraz wzajemnym spędzaniu czasu wolnego od zajęć, beneficjenci integrowali się ze sobą i kadrą oraz poznawali swoje mocne i słabe strony.

W kolejnych dniach doskonalono umiejętności jazdy na wózkach, oraz wzmacniano mięśnie podczas treningów ogólnokondycyjnych. Zajęcia te przyniosły największy efekt. Większość uczestników już po pierwszych zajęciach zauważyła poprawę postawy ciała na wózku. Większość uczestników zainteresowały losy członków kadry poruszającej się na wózkach, które po mimo swojej niepełnosprawności są w stanie być niezależni w wielu sytuacjach życiowych. Stanowili Oni dla nich swoisty wzór do naśladowania.