poniedziałek, 2019-05-27 Amandy, Jana, Juliana

»»»

2018-04-09


 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego
w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób
z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (InSCI)


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

PROGRAM KONFERENCJI                                                                                              English version »

10.00-10.30Rejestracja uczestników Konferencji 
10.30-11.00

 
Inauguracja Konferencji – prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa – przewodnicząca Komitetu Sterującego Polskiej Grupy Badawczej, kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
11.00-11.30 
– Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – prof. dr hab. n. med. Radzisława Kordka
– Wystąpienia przedstawicieli Lidera projektu – Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
oraz Partnera projektu – Fundacji Aktywnej Rehabilitacji 
11.30-12.00Wystąpienia zaproszonych gości 
12.00-12.20
 
Wideokonferencja z udziałem przedstawiciela Komitetu Naukowego Międzynarodowej Grupy Badawczej 
12.20-13.00Przerwa na lunch 
13.00-13.10
 
Satysfakcja z opieki zdrowotnej w populacji osób z URK – doniesienie wstępne. 
–  dr. n. med. Piotr Tederko –  przedstawiciel Polskiej Grupy Badawczej 
13.10-13.20

 
Predyktory niezależności w codziennym życiu osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w Polsce –  doniesienie wstępne. –  dr hab. n. o kult. fiz. Tomasz Tasiemski, prof. nadzw. AWF, przedstawiciel Polskiej Grupy Badawczej 
13.20-13.30

 
Analiza porównawcza aktywności zawodowej osób z URK w wieku produkcyjnym. – doniesienie wstępne. – dr n. med. Katarzyna Hojan –  przedstawiciel Polskiej Grupy Badawczej 
13.30-13.50

 
Planowane wykorzystanie rezultatów projektu i upowszechnienie wyników badań. – 
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa –  przewodnicząca Komitetu Sterującego Polskiej Grupy Badawczej 
13.50-14.30Dyskusja 
14.30-14.45Podsumowanie i zakończenie Konferencji 
15.00-16.00Posiedzenie Komitetu Sterującego Polskiej Grupy Badawczej

......................................................................................................................................................................

Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego
w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego
(InSCI) International Spinal Cord Injury Community Survey


InSCI to pierwsze światowe środowiskowe badanie ankietowe osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (URK). Pytaliśmy tych, którzy wiedzą najlepiej o trudnościach codziennego życia z konsekwencjami uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Projekt, jest integralną częścią inicjatyw, składających się na wdrożony przez WHO \Global Disability Action Plan 2014-2021 ”Better health for all people with disability” i został zrealizowany w ramach współpracy międzynarodowej obejmującej zespoły
badawcze z 28. krajów położonych we wszystkich 6. regionach WHO (stan na grudzień 2015 r.). InSCI jest częścią struktury zarządczej Learning Health System for Spinal Cord Injury (LHS-SCI), której celem jest zachowanie najwyższych standardów etyki i doskonałości w nauce. Na strukturę zarządczą składa się 6 podstawowych jednostek organizacyjnych: Komitet Sterujący, Komitet Wykonawczy, Komitet Naukowy, Grupy Szczególnych Zagadnień, Krajowe Grupy Badawcze oraz Główny Ośrodek Badawczy - Swiss Paraplegic Research (Nottwil, Switzerland).

Badanie umożliwiło dokonanie wieloaspektowej diagnozy ograniczeń i barier, jakich doświadczają osoby z URK, z uwzględnieniem wszystkich obszarów funkcjonowania oraz indywidualnych cech osobowych. Analiza wyników badań będzie stanowić ważny czynnik kształtujący przyszłe strategie działań i polityki w zakresie zdrowia, optymalizacji modelu kompleksowej rehabilitacji, a także kierunki badań naukowych. Kwestionariusz InSCI opracowany na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji
Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), pozwolił na opis funkcjonowania osób z URK, jako złożonej interakcji pomiędzy stanem zdrowia jednostki i czynnikami kontekstowymi oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących zastosowania ICF.

Baza danych uczestników badania została opracowana na podstawie:

 1. bazy danych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji z lat 1990-2016 – jedynej organizacji pozarządowej zajmującej się wybiórczo problemem aktywizacji społecznej osób po URK w Polsce. Baza danych została zainicjowana w latach 1980-tych XX wieku i jest prowadzona zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 27 sierpnia 1997,
 2. rejestrów szpitalnych ośrodków zajmujących się kompleksową rehabilitacją osób z URK z lat 1990-2016: Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie, Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji REPTY w Tarnowskich Górach oraz Bonifraterskiego Centrum Rehabilitacji Piaski – Marysin.

W czasie realizacji badania InSCI obowiązywały surowe standardy i protokoły umożliwiające porównywanie różnorodnych zbiorów danych pozyskanych w przebiegu badania. W celu zagwarantowania najwyższej jakości przetwarzanych danych, zastosowano procedury przetwarzania i korekty danych zgodne z wytycznymi Cross-Cultural Survey Guidelines (CCSG) oraz Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE).

Realizacja projektu umożliwiła włączenie się specjalistów z Polski, w nurt badań nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami oraz ich implementacją, prowadzonymi według modelu międzynarodowej i interdyscyplinarnej współpracy środowiska naukowego, strony publicznej oraz ekspertów środowiska społecznego.

SKŁAD POLSKIEJ GRUPY BADAWCZEJ

Przewodnicząca Komitetu Sterującego Polskiej Grupy Badawczej:
 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa – kierownik Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej dla Dorosłych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista II˚ w zakresie rehabilitacji medycznej.

Członkowie Polskiej Grupy Badawczej:

 • dr n. med. Tomasz Adamczewski - adiunkt w Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, fizjoterapeuta, specjalista fizjoterapii.
 • lek. med. Barbara Dobies-Krześniak - lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "Stocer" w Konstancinie – Jeziornej, asystent w Klinice Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • mgr Gabriela Figas - asystent w Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, fizjoterapeuta.
 • dr Mariusz Górnicz - adiunkt Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, lingwista.
 • dr n. med. Katarzyna Hojan - specjalista rehabilitacji medycznej, kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Bonifraterskim Centrum Rehabilitacji Zakonu Bonifratrów Piaski-Marysin k/Poznania, przewodnicząca Oddziału Wielkopolskiego PTReh.
 • Robert Jagodziński - Wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, krajowy koordynator badania, metodolog ICF.
 • mgr Ewa Kochańska-Lechniak - metodolog ICF, pracownica Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, fizjoterapeutka, krajowy koordynator badania.
 • dr n. med. Marek Krasuski - specjalista II˚ w zakresie rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii, Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine.
 • dr Tomasz Krasuski - adiunkt Zakładu Psychologii i Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, psycholog, seksuolog.
 • mgr Ireneusz Pieszyński - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Rehabilitacji Medycznej, statystyk.
 • dr n. med. Wiesław Rycerski - dyrektor ds. lecznictwa Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji REPTY. specjalista II˚ w zakresie rehabilitacji medycznej i neurologii.
 • mgr Rafał Skrzypczyk - Prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, fizjoterapeuta, metodolog ICF.
 • dr n. med. Bartłomiej Szrajber - kierownik Zakładu Fizjoterapii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, fizjoterapeuta, metodolog ICF.
 • dr hab. n. med. Beata Tarnacka - kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista II˚ w zakresie rehabilitacji medycznej i neurologii.
 • dr hab. n. o kult. fiz. Tomasz Tasiemski, prof. nadzw. AWF - nauczyciel akademicki Katedry Adaptowanej Aktywności Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, członek International Spinal Cord Society i Multidisciplinary Association of Spinal Cord Injury Professionals.
 • dr n. med. Piotr Tederko - adiunkt w Klinice Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista II˚ w zakresie rehabilitacji medycznej, Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine, ortopeda, traumatolog.
 • mgr Agnieszka Zawadzka - asystent w Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, fizjoterapeuta, metodolog ICF.
Komitet Organizacyjny Konferencji:
 • Ireneusz Pieszyński - Przewodniczący
 • Agnieszka Zawadzka - Zastępca Przewodniczącego
 • Anna Budzyńska
 • Kamila Chlebowska
 • Angelika Czubek
 • Gabriela Figas
 • Mateusz Filipek
 • Beata Pietrzak
 • Karolina Przybyłek
 • Jolanta Staniszewska
 • Maria Staniszewska
 • Justyna Szatan
 • Bartłomiej Szrajber
 • Aleksandra Tomarek
 • Michał Wijata
 • Barbara Wyczałkowska
 • Robert Jagodziński
 • Kamila Ławniczak
 • Bartosz Petrus
 • Piotr Petrusewicz
 • Aleksandra Piekarska
 

English version »