sobota, 2019-08-24 Bartosza, Jerzego, Maliny

Kluczbork 05-10.06.2017

2017-06-20

W dniach 05-10.06.2017 w Wojewódzkim Kampusie Sportowo Rekreacyjnym „Stobrawa” odbył się Warsztat Aktywizacji Zawodowej realizowany z projektu „ Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem warsztatu było poszerzenie wiedzy na temat aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz wprowadzenie uczestników projektu na rynek pracy. Warsztat podzielony był na tematy i wątki związane z doradztwem zawodowym, psychologią oraz funkcjonowaniem w życiu codziennym.

Uczestnicy Warsztatu podczas zajęć z psychologiem uczyli się jak prawidłowo radzić sobie ze stresem i obciążeniami z niego wynikającymi, poprawili swoje zdolności związane z autoprezentacją oraz kształtowaniem i podtrzymywaniem prawidłowych relacji w kontaktach z innymi. Każdy uczestnik nabrał doświadczenia i wiedzy na temat roli społecznych w grupie oraz techniki kreatywnego i pozytywnego myślenia.

Blok z doradcą zawodowym miał na celu nakierowanie na kompetencje pozwalające kształtować własną ścieżkę zawodową, wejście na rynek pracy i poruszanie się po nim. Uczestnicy podczas zajęć z doradcą poszerzyli swoją wiedze na temat pisania odpowiednich dokumentów aplikacyjnych na dane stanowisko pracy, pozyskiwania funduszy na otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz praw i obowiązków ON na rynku pracy. Dodatkowo UP mieli możliwość poćwiczenia rozmowy kwalifikacyjnej wraz z analizą i oceną swoich umiejętności i predyspozycji na dane stanowisko.

Aby zrównoważyć pracę umysłu z resztą ciała zadbaliśmy o to, aby UP mieli również możliwość zaczerpnięcia przysłowiowego „świeżego powietrza”. :) W ramach aktywnych zajęć przemierzaliśmy i odkrywaliśmy ścieżki i tereny Kluczborka, odbył się mini turniej Boccia oraz mnóstwo rozciągania podczas porannych ćwiczeń.

Wszyscy Uczestnicy projektu wyjechali z WAZ z nową i pozytywną energią do podejmowania zawodowych jak i osobistych wyzwań i celów.

zobacz zdjęcia »