sobota, 2019-08-24 Bartosza, Jerzego, Maliny

Najgorszy jest wiatr!

2017-07-05

Już od pierwszych dni uczestnicy warsztatu poddawani byli licznym próbom związanym z ich wytrzymałością i kondycją oraz kompleksową wiedzą na temat niepełnosprawności. Przez pełne 9 dni treningowych uczestnicy brali udział w zajęciach takich jak : technika jazdy, dyscypliny sportowe, pływanie, trening ogólnokondycyjny, gry zespołowe oraz edukacja prozdrowotna. Dzięki dużemu doświadczeniu kadry oraz zaangażowaniu uczestników wszystkie treningi przynosiły nam dużo satysfakcji, bardzo pozytywnie wpływały na naszą kondycję fizyczną oraz siłę. Dzięki uporowi uczestników w dążeniu do samodzielności i jak największej sprawności wszyscy poczynili bardzo duże postępy w samoobsłudze, znacznie poprawili koordynację ruchową, podnieśli poziom wytrzymałości i poszerzyli swoją wiedzę.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z łucznictwa, tenisa stołowego i bocci. Uczestnicy określili te dyscypliny jako bardzo strategiczne oraz wymagające dużego skupienia. Najbardziej absorbującym treningiem na warsztacie okazały się zajęcia na pływalni, wymagały one od uczestników przełamania własnych barier, lęków, słabości. Mimo trudów, jakie uczestnicy napotkali na swojej drodze nie zmniejszyło to ich zapału i zaangażowania, a satysfakcja jaką odczuwaliśmy z każdym osiągniętym przez nas sukcesem była budująca i motywująca do dalszej pracy.

Z każdą pokonaną trudnością stawaliśmy się silniejsi. Mieliśmy również czas na spacer, podczas którego skupiliśmy się na doszlifowaniu uzyskanych na treningach umiejętności.

Pod koniec warsztatu uczestnicy wspólnie z kadrą wzięli udział w Minimaratonie. Na szczęście pogoda dopisywała nam przez cały czas, dzięki czemu pokonanie 10 kilometrów, mimo dużego nakładu energii, było niezwykle przyjemne. Warsztat ten podsumowaliśmy, uroczystą kolacją, po której oglądaliśmy fotografie i wspominaliśmy miniony czas. Jesteśmy przekonani, że czas, który spędziliśmy razem na warsztacie będziemy wspominać bardzo długo. Był on dla nas bardzo aktywny oraz pouczający.

zobacz zdjęcia »